Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Identifikační číslo: 3327
Univerzitní e-mail: dusan.vavricek [at] mendelu.cz
 
Vedoucí vědecko-výzkumný pracovník - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv hnojivých přípravků na bázi dusíku a síry na výživu a zdravotní stav porostů jasanů napadených Chalara fraxinea
Autor: Ing. Jaroslav Bouchal
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Oponent:Jan Pecháček
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv hnojivých přípravků na bázi dusíku a síry na výživu a zdravotní stav porostů jasanů napadených Chalara fraxinea
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá účinnou obranou proti nekróze jasanu (Hymenoscyphus fraxine-us). Tato choroba v současné době ovlivňuje populace jasanu po celé Evropě. Součástí diplomové práce je rozebrání problematiky fungování patosystému jasanu H. fraxineus. V rámci tohoto vý-zkumu byla provedena komplexní analýza půdy se zaměřením na fyzikálně – chemické a chemic-ké vlastnosti půdy. Na dílčích variantách byly aplikovány přípravky s fungicidními vlastnostmi, které se nanášely na povrch asimilačního aparátu. Látky měly působit negativně proti úspěšnému vyklíčení askospor na listech postižených dřevin. Druhým směrem výzkumu byla použita dusíkatá hnojiva, která měla pozitivně ovlivnit vitalitu hostitelských dřevin a zároveň urychlit rozklad infi-kovaných řapíků na povrchu půdy. Účinnost obraných opatření byla vyhodnocena pomocí periodického hodnocení zdravotního stavu ošetřených dřevin na výzkumných plochách. K tomuto hodnocení byla využita metodika Hodnocení zdravotního stavu jasanových porostů (Rozsypálek 2015). Účinnost látky se projeví tím, že přibrzdí nebo úplně zastaví zhoršující se zdravotní stav. Pro zastavení zhoršujícího se stavu bylo doporučeno aplikovat 20 - 25 l.ha-1 koncentrátu Vermaktiv Stimul S16 s iontovou sírou ve vyšším podílu. Poměr ředění s vodou je 1:50 - Vermaktiv S16 – voda. Jako další účinná látka ve vztahu ke zdravotní vitalitě byl vyhod-nocen síran amonný. Aplikace této látky se provádí na půdním povrchu s doporučenou dávkou 750 kg.ha-1 což představuje 150 kg čistého dusíku na 1 ha.
Klíčová slova:fyzikálně – chemické vlastnosti půdy, chemické vlastnosti půdy, biologická meliorace, Hymenoscypfus fraxineus, Fraxinus exelsior L

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček.