Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Identifikační číslo: 3327
Univerzitní e-mail: dusan.vavricek [at] mendelu.cz
 
Vedoucí vědecko-výzkumný pracovník - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv vybraných tabletovaných hnojiv na parametry půdního prostředí a výsadby smrku ztepilého na kyselých skeletnatých stanovištích 8 LVS doplněné klimadaty.
Autor: Ing. Karel Švéda
Pracoviště: Ústav geologie a pedologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Oponent:prof. Ing. Alois Prax, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv vybraných tabletovaných hnojiv na parametry půdního prostředí a výsadby smrku ztepilého na kyselých skeletnatých stanovištích 8 LVS doplněné klimadaty.
Abstrakt:Cílem diplomové práce bylo zhodnocení vlivu tabletovaných hnojiv s různým obsahem živin, jemně mletého dolomitického vápence a organominerálního stimulačního přípravku na půdní prostředí a vitalitu sazenic smrku ztepilého v horských oblastech Hrubého Jeseníku. Šetřením bylo zjištěno, že v podmínkách 8. LVS se při revitalizaci půd osvědčila zejména hnojiva s vyšším obsahem hořčíku a draslíku a na příjmu živin rostlinami se výrazně podílel charakter stanoviště.
Klíčová slova:půda, hnojivo, výživa, humus

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček.