Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Identifikačné číslo: 3327
Univerzitný e-mail: dusan.vavricek [at] mendelu.cz
 
Vedoucí vědecko-výzkumný pracovník - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Adámek
Vliv technologie rozpracování liniových valů na vybrané fyzikální charakteristiky rozhrnutých substrátů v 5-ti leté časové řadě - Krušné hory
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Pavel Adámek
Vliv nových hnojivých přípravků s růstovými regulátory na nutriční poměry, růst a zdravotní stav kultur Picea abies poškozovaných václavkou v Předhoří Hrubého Jeseníku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavel Adámek
Vliv přípravků s růstovými stimulátory (fytohormony) na růst, vývoj a zdravotní stav smrku ztepilého a buku lesního ve 3. LVS na LHC Ketkovice
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Gabriel Baláž
Možnosti revitalizace půdy na původně skarifikovaných plochách Krušných hor, které nejsou dotovány organickými látkami z liniových valů.
október 2014Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Gabriel Baláž, Ph.D.
Nutričně produkční optimalizace smrkových kultur bodovým hnojením na technologicky odlišně rozpracovaných liniových valech a navazujících mezipruhzích PLO - 1 Krušné hory.
august 2009Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jaroslav Bouchal
Půdní prostředí lesních ekosystémů na krystaliniku 2. - 3. LVS a eventuální rizika z toho vyplývající v oblasti VLS Ketkovice
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Bouchal
Vliv hnojivých přípravků na bázi dusíku a síry na výživu a zdravotní stav porostů jasanů napadených Chalara fraxinea
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Černohousová
Možnosti využití nového růstově stimulačního organického přípravku a jeho variant, pro eliminaci vývoje Chalara fraxinea
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Veronika Gebauerová
Vývoj rašelinového ložiska a souvisejících půdně taxonomických jednotek v závislosti na svahové katéně 8. LVS
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jiří Horák
Půdní prostředí jesenického krystalinika horských poloh a jeho přirozená optimalizace při umělé obnově smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karsten).
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marek Hort
Možnosti využití nových přípravků s růstovými stimulátory na odrůstání smrkových kultur v úzké návaznosti na školkařskou produkci (Bílovice n.S.)
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Hromádko, Ph.D.
Karenční změny na asimilačním aparátu smrkových porostů v oblasti 6 LVS Žďárských vrchů
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Hromádko, Ph.D.
Základní taxonomické, fyzikálně chemické charakteristiky půdy a s tím související eventualní diskolorace asimilačního aparátu v oblasti Žďárské vrchy.
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Josef Janoušek, Ph.D.
Ekologická charakteristika organozemí a možnosti využití rašelin v oblasti vybraných ložisek Třeboňské pánve a Krušných hor.
október 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Pavel Jonák, Ph.D.
Vliv půdních podmínek na obnovu vysokohorského lesa
august 2010Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Kamp
Fyzikálně chemické vlastnosti edatopu horských poloh definované na enklávě hřebene Králického Sněžníku v návaznosti na půdně taxonomické jednotky
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Kamp
Taxonomické hodnocení edatopu z aspektu jeho vývoje v hřebenové a podhřebenové části vybrané enklávy Králického Sněžníku
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Kisiel
Poddolovaná území, jejich dynamika a současný vliv na stav lesních ekosystémů různých druhových skladeb se zaměřením na vybrané fyzikální parametry edatopu.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Kisiel
Poddolovaná území, jejich dynamika poklesů a současný vliv na půdní chemizmus a nutriční poměry v oblasti dolu Darkov.
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Kleibl, Ph.D.
Stanovištní poměry a možnosti vápnění ve vybrané lesní oblasti 6. - 7. LVS LS Ruda n. M.
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Kulhánek
Vliv přihnojování sazenic na přírůst a vitalitu kultur 3. LVS a jejich porovnání z hlediska předpokladu jejich zajištění.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Mlynár
Edatop horských smrkových ekosystémů ve vztahu k porostní stabilitě v rámci extrémních větrných kalamit v oblasti Slovenského Rudohoria
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Mlynár
Specifika půdně taxonomických jednotek a fyzikálně chemických charakteristik v edatopu horské enklávy Volovských vrchů Slovenského rudohoří
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D.
Půdní prostředí s celoplošnou úpravou půdy do extrémních liniových valů ve srovnání s přirozeným edatopem Krušných hor a možností jejich revitalizace
december 2010Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jan Pecháček, Ph.D.
Optimalizace intaktního půdního prostředí horských poloh (7. - 8. LVS) bodovou technologií a vybranými tabletovanými hnojivy při obnově lesa v oblasti Hrubý Jeseník PLO 27
február 2013Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jan Pecháček, Ph.D.
Půdní taxonomické jednotky v kontinuitě s vybranými fyzikálně chemickými parametry, a stavem smrkových porostů v oblasti Suchý vrch PLO 25.
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jan Pecháček, Ph.D.
Půdní taxonomie a profilová textura v aspektu výškové pásmovitosti a současného stavu Suchý vrch - Orlické hory
júl 2005Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Rostislav Pipek
Srovnání rekultivovaných ploch a ploch s přirozenou genezí v lokalitě Loucké rybníky v dobývacím prostoru Dolu ČSM.
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Josef Poulík
Vliv douglasky tisolisté na edatop epipedonu a humifikačních horizontů kambizemí ve srovnání se smrkem ztepilým na LHC Jeseník.
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tereza Slivková
Vliv růstových stimulátorů a vybraných hnojiv na revitalizaci lesních ekosystémů ve stadiu kultur v oblasti skarifikovaných degradací Krušných hor (LS Klášterec n. O.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdeněk Soušek
Bodová revitalizace v rámci lesnické rekultivace lomu Bílčice (Slezská Harta)
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zdeněk Soušek
Půdně taxonomická a typologická analýza rekultivace Bílčice
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Staněk
Půdně taxonomické jednotky a jejich fyzikálně chemické charakteristiky diferencované rozmanitostí porostních typů oblasti flyšového pásma Čertův Mlýn
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Stratil
Vliv porostních typů na humusovou formu a kvantifikace holorganických horizontů vybraných ploch 7. LVS flyšového pásma Beskyd
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karel Švéda
Vliv vybraných tabletovaných hnojiv na parametry půdního prostředí a výsadby smrku ztepilého na kyselých skeletnatých stanovištích 8 LVS doplněné klimadaty.
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matouš Vicher
Obsah základních forem přístupného dusíku v lesních půdách.
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Josef Vlasák
Dynamika vývoje edatopu zalesněných zemědělských pozemků v oblasti V části ČM vrchoviny
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Vrbas
Vliv humusových forem na zmlazování buku lesního v oblasti 5. LVS Vírské vrchoviny (LS Nové Město na M.)
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Zuzana Vymětalová
Půdní prostředí jasanových porostů a houbový patogen Chalara fraxinea T. Kowalski
október 2018Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Jan Záhora
Vliv aplikace biouhlu na optimalizaci hydrického režimu, nutričních poměrů a produkci na vybraných stanovištích lesních půd
október 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná