Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Martin Brandstätter, DiS.
Identification number: 33036
University e-mail: martin.brandstatter [at] mendelu.cz
 
Tajemník vysokoškolského ústavu - Director's Office (ILE)

Contacts     
Publications
     
     
     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Type of result
Year
Details
1.
Evaluation of Iniversity department development and further improvements
Linhartová, Dana -- Danielová, Lenka -- Brandstätter, Martin
Zhodnocení koncepce rozvoje VÚ ICV MENDELU na léta 2008 - 2013 a jeho další směr. In
article in proceedings
Details
2.Evaluation of university department development and further improvements
Linhartová, Dana -- Danielová, Lenka -- Brandstätter, Martin
Zhodnocení koncepce rozvoje vysokoškolského ústavu a jeho další směr. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013. 1st ed. Brno: Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, 2013, p. 308--330. ISBN 978-80-7375-825-7.
article in proceedings
2013
Details
3.
Evaluation of university department development and further improvements
Linhartová, Dana -- Danielová, Lenka -- Brandstätter, Martin
Zhodnocení koncepce rozvoje vysokoškolského ústavu a jeho další směr. In: DANIELOVÁ, L. -- HORÁČKOVÁ, M. -- SKALICKÁ, I. -- VYLEŤAL, P. Celoživotní učení v podmínkách středních a vysokých škol. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. p. 215--235. ISBN 978-80-7375-918-6.
chapter in a book
2013
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.