Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Šácha, Ph.D.
Identification number: 32974
University e-mail: jakub.sacha [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Irena Antošová
Vývoj nákladů na knihovní fond a jejich souvislost s registrovanými čtenáři vybrané knihovny
May 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Bajerová
Faktory ovlivňující objem hypotečních úvěrů v letech 2002 - 2012
May 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Bajerová
Zhodnocení vývoje stavebního spoření v ČR v letech 2001 - 2011
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Iva Bečková
Faktory ovlivňující náklady autodopravců v ČR
May 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Veronika Bejčková
Faktory ovlivňující výši měsíční úložky na penzijním připojištění
May 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Boháčová
Faktory ovlivňující míru nezaměstnanosti v České republice
May 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Boháčová
Saldo státního rozpočtu České republiky
May 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikoleta Borovská
Porovnání atraktivity stavebního spoření v ČR a SR
May 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Divišová
Faktory ovlivňující hospodaření hospiců v ČR
January 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Bc. Anna Dobešová, Ph.D.
Investiční potenciál vybraných kategorií uměleckých děl
May 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marcel Fábián
Investice do obnovitelných zdrojů energie
May 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Margita Fialová
Porovnání výdajů na zdravotní péči u VZP a VoZP
January 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Hirš
Determinanty cen nemovitostí v Brně a okolí
January 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šárka Hlahůlková
Optimalizace výroby pekárenského podniku
May 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marie Hluchá
Analýza čerpání dotací obcemi III. typu Jihomoravského kraje v letech 2004-2008
May 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Hrabec
Srovnání domovů pro seniory v Brně
May 2010Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Soňa Hrdličková
Zhodnotenie spokojnosti zákazníkov maloobchodných predajných sietí v Trnave a okolí
May 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Chlapečka
Identifikácia faktorov vplývajúcich na rentabilitu podnikov v odvetví výroby potravinárskych výrobkov v krajinách Európskej únie
May 2019Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Cholastová, DiS.
Vývoj a srovnání prodeje střešních tašek
May 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Jakubcová
Age management v štátoch EU so zameraním na vekovú kategóriu 55+ na trhu práce.
May 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Janíčková
Identifikace faktorů determinujících počet vězňů v ČR
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Jehlářová
Faktory ovlivňující počet podniků v zemích v EU
May 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Ježová
Identifikace a vliv faktorů ovlivňující výši měsíční úložky na penzijním připojištění
May 2017Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Jurajová
Zhodnocení využití leasingu v ČR
May 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrícia Kačuriková
Vplyv faktorov kvality destinácie na lojalitu návštevníkov mestských oblasti
January 2019Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Kasparová
Ekonometrická analýza Pálavského vinobraní
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Klašková
Kvalita v cestovním ruchu z pohledu poskytovatele služeb
May 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Klimešová
Struktura dárců krve v nemocnici Šumperk
May 2010Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kobza
Marketingová doporučení pro podnikatelské odvětví dřevovýroby
May 2019Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristýna Kocourková
Analýza potenciálních zákazníků a návrh komunikačního mixu pro značku Anglická legenda
May 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Kočíbová
Dovoz a vývoz nákladních automobilů mezi ČR a Německem
May 2010Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Kohoutek
Vliv makroekonomických faktorů na hodnotu indexu PX
May 2015Displaying the final thesis
33.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Nikola Kolarczyková
Trendy cestovního ruchu ovlivňující mladou generaci v ČR
May 2020Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristýna Kosíková
Analýza návštěvnosti vybraného regionu se zaměřením na konkrétní podnikatelský subjekt
May 2011Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Kováčová
Faktory ovplyvňujúce priemernú mzdu vo vybraných odvetviach v štátoch EÚ
May 2019Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Aleš Kovář
Vliv amerických burz na burzy ve střední Evropě za posledních 15 let
May 2011Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Kramárová
Marketingový výzkum obchodního centra
May 2016Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denisa Kristková
Vliv faktorů kvality destinace na loajalitu návštěvníků horských oblastí
May 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denisa Kudračová
Faktory ovplyvňujúce cenu prenájmu kancelárskych priestorov na východnom Slovensku
May 2018Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Kunhartová
Identifikace potenciálních problémových oblastí finančního hospodaření společnosti Strojmont, s.r.o.
May 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Laška
Běžné účty a služby s nimi spojené poskytované bankami ČR
May 2011Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavlína Laštůvková
Zhodnocení vývoje dovozu potravin do ČR
January 2013Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Lolek
Návrhy pro zefektivnění výroby konkrétního produktu
May 2011Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Terézia Ludhová
Vývoj a zhodnotenie investícií do fotovoltaických elektrární v ČR
January 2018Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Machálková
Zhodnocení finanční situace podniku COOP družstvo HB
May 2013Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aneta Machátová
Vliv faktorů kvality destinace na loajalitu návštěvníků městských oblastí
May 2016Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Melounová
Identifikace faktorů působících na tržby energetického průmyslu v zemích EU
January 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Molnárová
Faktory ovlivňující cenu bytů ve vybraných regionech na Vysočině
May 2017Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vojtěch Nejerál
Vývoj automobilového trhu a průmyslu v ČR a jeho vliv na státní rozpočet
May 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Němcová
Ekonomické souvislosti pořádání festivalu Folkové prázdniny
May 2017Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniela Novotná
Vliv faktorů kvality destinace na loajalitu návštěvníků venkovských oblastí
May 2016Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Oravová
Vliv vybraných ukazatelů na zahraniční akciové fondy kolektivního investování
January 2013Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Pazucha
Optimalizace výroby ve strojírenském podniku
May 2019Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Romana Pluhařová
Hospodářské dopady změn struktury půdního fondu dvou krajů ČR
May 2014Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tereza Procházková
Statistické vyhodnocení používanosti platebních karet v letech 2006 až 2011
May 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Przybylová
Souvislost cen pohonných hmot s vývojem ceny ropy a dalšími faktory v ČR.
May 2015Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Rippová
Vliv ukazatelů trhu práce a pracovního prostředí na výskyt psychických poruch v ČR a SR
January 2014Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriela Sedláková
Vliv zahraničních pracovníků na celkovou zaměstnanost v ČR
May 2011Displaying the final thesis
59.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Štěpán Seidl
Optimalizace procesů výroby a kontroly hmotnosti v mlékárenském výrobním podniku
May 2019Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alexandra Suchánková
Optimalizace distribučních tras firmy PNS, a. s.
May 2012Displaying the final thesis
61.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Juraj Škrla
Faktory ovlivňující cenu nově postavených bytů v Brně
May 2020Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Věra Šťavíková
Vícerozměrný regresní model hypotečních úvěrů v EU
May 2013Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karina Švancarová
Využití metod operačního výzkumu při optimalizaci výrobní struktury v AGROSEV spol. s r.o.
May 2017Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Tesařová
Vývoj hypotečních úvěrů finanční skupiny ČSOB
May 2013Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Vacek
Optimalizace výrobního procesu firmy TART s.r.o.
May 2012Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Víšková
Využití statistických metod k porovnání dvou krajů ČR zhlediska lázeňských pobytů
May 2012Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Vomočilová
Faktory působící na cenu pohonných hmot ve státech Evropy
May 2016Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aneta Wrzecionková
Faktory ovlivňující zadluženost domácností v EU
May 2016Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aneta Wrzecionková
Identifikace faktorů ovlivňující úspory domácností zemích EU
May 2018Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ludmila Zemanová
Optimalizace výrobního programu ve vybraném podniku
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress