Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Petr Širůček
Identifikační číslo: 32773
Univerzitní e-mail: qqsiruce [at] node.mendelu.cz
 
P 41 02  Fytotechnika D-FYTO
AF D-FYTO-OPR komb [roč 3]
Doktorský typ studia, kombinovaná forma
Obecná produkce rostlinná, 3. ročník
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

     
     
Publikace
          

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LUKAS, V. -- NEUDERT, L. -- MEZERA, J. -- NOVÁK, J. -- ŠIRŮČEK, P. -- KŘEN, J. Implementation of Precision Farming Technologies in Fodder Crop Management. In Forage Conservation: Proceedings Paper of 18th International Symposium . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 42--47. ISBN 978-80-7509-670-8.

Originální název:
Implementation of Precision Farming Technologies in Fodder Crop Management
Český název:
Autor:
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Ing. et Ing. Jiří Mezera
Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Ing. Petr Širůček
prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník: Forage Conservation: Proceedings Paper of 18th International Symposium
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
42
Do strany:
47
Počet stran: 6
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: The Czech Republic has a specific land use defined by the highest average holding area in EU (over 130 ha per farm). The national statistical evaluation of agriculture sector (Ministry of Agriculture of the Czech Republic, 2015) shows that farm enterprises with acreage of managed land over 1000 ha cultivate 50.3 % of agricultural land in Czech Republic. Also, there is known large average size of fields - statistical evaluation of the size of land parcels shows that 60 % of arable land is located within the fields with the area over 20 hectares. Higher diversity of the relief and pedoclimatic conditions in combination with the size of land blocks occur in visible heterogeneity of land. This leads to an increased interest in the precision farming practices and technologies for site-specific crop management, where high quality of input geo-information about the land are required. Precision farming or site specific crop management is internationally unified term for directions of land management using new technologies that began to be developed in the eighties and early nineties of the twentieth century. The aim of precision agriculture is an optimization of production inputs (fertilizers, pesticides, fuel, etc.) based on the local crop requirements and plants requirements. Crop management in this way can lead to the effective use of agrochemicals and avoid of environmental risks. Site specific management takes into consideration spatial variability within fields and optimizes the production inputs, thus fulfilling the objectives of sustainable agriculture (Corwin a Plant, 2005).
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.03.2020 08:17 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Forage Conservation: Proceedings Paper of 18th International Symposium . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-670-8.

Originální název:
Forage Conservation: Proceedings Paper of 18th International Symposium
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-7509-670-8
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
18th International Symposium Forage Conservation 2019
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
11.03.2020 14:28 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

18th International Symposium Forage Conservation 2019. 2019, Brno.

Originální název:
18th International Symposium Forage Conservation 2019
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
11.03.2020 14:28 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
234
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -