Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Petr Širůček
Identifikační číslo: 32773
Univerzitní e-mail: qqsiruce [at] node.mendelu.cz
 
P 41 02  Fytotechnika D-FYTO
AF D-FYTO-OPR komb [roč 3]
Doktorský typ studia, kombinovaná forma
Obecná produkce rostlinná, 3. ročník
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

     
     
Publikace
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LUKAS, V. -- NEUDERT, L. -- ŠIRŮČEK, P. -- ELBL, J. -- DUFFKOVÁ, R. Estimation of winter wheat parameters for site specific crop management by unmanned aerial multispectral imaging. In SGEM2019. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2019, s. 533--540. ISSN 1314-2704. URL: https://www.sgem.org/index.php/elibrary?view=publication&task=show&id=5529

Originální název: Estimation of winter wheat parameters for site specific crop management by unmanned aerial multispectral imaging
Český název:
Autor: Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Ing. Petr Širůček
Ing. Jakub Elbl, Ph.D.
Renata Duffková
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník: SGEM2019. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
533
Do strany:
540
Počet stran:
8
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Assessment of cereal plant status and other biophysical parameters, such as nitrogen uptake, nitrogen content and total amount of aboveground biomass, is important information for decision support of agronomists for correct treatment of crop management practices. Especially in in precision farming, where whole area mapping is required, this information could be provided by remote sensing as an efficient method for the monitoring of crop within field heterogeneity. The aim of this study was to verify the use of unmanned aerial multispectral imaging for estimation of agronomic relevant crop parameters of winter wheat. For this purpose, an field experiment was conducted in 2018 in locality Kojcice (Czech Republic) with two fields (10.2 and 26.2 ha) sown by winter wheat. The aboveground biomass of canopy (dry), nitrogen concentration in plants and nitrogen uptake were estimated by plant sampling realized in two important vegetation stages stem elongation (BBCH 33) and heading (BBCH 51). Plant samples were taken from 23 (Field Kazy) and 33 samples (Field Vrcha). Simultaneously with plant sampling, an unmanned aerial mission was carried out by Micasense Red Edge multispectral camera, which records images in visible (RGB), red-edge (RE) and near-infrared (NIR) spectrum. Set of nine broadband vegetation indices was calculated: NDVI, GNDVI, EVI2, MSAVI2, NDRE, NRERI, RENDVI, SRI, etc. The results of correlation analysis showed that relationship between nitrogen uptake and vegetation indices differs in both vegetation stages and each field. In stem elongation, the correlation with N uptake was lower (max. r = 0.665, NDRE) in comparison to heading stage (max. r = 0.856, MSAVI2). Also sensitivity of indices to the vegetation indices varied - red-edge indices (NRERI, NDRE) proved positive correlation in stem elongation. In phenology stage BBCH 51 statistically significant positive correlation to the N uptake was reached (r = 0.685 0.856) for all computed vegetation indices. As the conclusion could be stated that multispectral imaging is appropriated for identification of nitrogen uptake within the fields by remotely piloted aerial systems. However the relationship between crop parameters and vegetation indices was not consistent in vegetation stages and also in both fields, thus calculation of set of vegetation indices is useful, at least from the red-edge part of electromagnetic spectrum.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://www.sgem.org/index.php/elibrary?view=publication&task=show&id=5529
Poznámka:
ISBN sborníku 978-619-7408-80-5 nelze vložit do záznamu
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 02.12.2019 11:08 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

SGEM2019. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2019. ISSN 1314-2704.

Originální název:
SGEM2019. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISSN:
1314-2704
Nakladatel:
STEF92 Technology Ltd.
Místo vydání:
Sofie
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 02.12.2019 08:18 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
12345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. 2019, Albena.

Originální název: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Albena
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
02.12.2019 08:18 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -