Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Petr Širůček
Identifikační číslo: 32773
Univerzitní e-mail: qqsiruce [at] node.mendelu.cz
 
P 41 02  Fytotechnika D-FYTO
AF D-FYTO-OPR komb [roč 3]
Doktorský typ studia, kombinovaná forma
Obecná produkce rostlinná, 3. ročník
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

     Závěrečná práce
     
Publikace
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LUKAS, V. -- NOVÁK, J. -- NEUDERT, L. -- PAULOVÁ, N. -- ŠIRŮČEK, P. Metody analýzy a interpretace půdních vlastností pro tvorbu aplikačních map v precizním zemědělství. Úroda. 2018. sv. 66, č. 12, s. 319--324. ISSN 0139-6013.

Originální název: Metody analýzy a interpretace půdních vlastností pro tvorbu aplikačních map v precizním zemědělství
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Úroda
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
66
Číslo periodika v rámci svazku:
12
Rok vydání:
2018
Od strany:
319
Do strany:
324
Počet stran: 6
Poddruh:
ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Studie se zaměřuje na porovnání způsobů hodnocení prostorové variability výsledků hodnocení agrochemických vlastností půdy a stanovení výsledné dávky živin v precizním zemědělství. Bylo porovnáváno šest variant stanovení uniformní a variabilní aplikace zohledňující klasifikaci zásobenosti dle Mehlich 3 metodiky nebo dle bilančního koeficientu a současně respektující rozdíly ve výnosech v rámci jednotlivých pozemků. Ekonomické hodnocení prokázalo v případě P snížení množství aplikovaných látek přibližně o 38 %, u K o 60 % a Mg dokonce o 90 % oproti variantě uniformního hnojení.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2018
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 22.11.2018 13:09 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Úroda. Praha: ISSN 0139-6013.

Originální název: Úroda
Anglický název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
0139-6013
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Praha
Vydavatel:
Strategie Praha
URL:
http://www.uroda.cz/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
čeština: pěstování zemědělských plodin, šlechtění zemědělských plodin, rostlinná výroba, semenářství, ochrana rostlin
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
41
1993
Ústřední knihovna - ÚK Brno
41
1993
Obecná produkce rostlinná
41
1993
Fytopatologie
41
1993
Pěstování rostlin
41
1993
Agrochemie a výživa rostlin
41
1993Půdoznalství
41
1993
Pícninářství
41
1993Chemie a biochemie
41
1993
Ekologie lesa
41
1993
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
41
1993
Mendeleum
42
1994
Ústřední knihovna - ÚK Brno
42
1994
Obecná produkce rostlinná
42
1994Fytopatologie
42
1994
Pěstování rostlin
42
1994
Agrochemie a výživa rostlin
421994Půdoznalství
42
1994Pícninářství
42
1994
Chemie a biochemie
42
1994
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
42
1994
Mendeleum
431995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995
Obecná produkce rostlinná
43
1995
Fytopatologie
43
1995
Pěstování rostlin
431995Agrochemie a výživa rostlin
43
1995Půdoznalství
431995
Pícninářství
43
1995
Chemie a biochemie
43
1995
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
44
1996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1996Obecná produkce rostlinná
44
1996
Fytopatologie
44
1996Pěstování rostlin
441996
Agrochemie a výživa rostlin
441996Půdoznalství
44
1996
Pícninářství
44
1996Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
45
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
1997
Obecná produkce rostlinná
45
1997
Fytopatologie
45
1997
Pěstování rostlin
45
1997
Agrochemie a výživa rostlin
451997Půdoznalství
45
1997
Pícninářství
45
1997
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
461998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
1998
Obecná produkce rostlinná
46
1998
Fytopatologie
46
1998
Pěstování rostlin
46
1998
Agrochemie a výživa rostlin
46
1998
Půdoznalství
46
1998
Pícninářství
47
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
471999
Obecná produkce rostlinná
471999
Fytopatologie
47
1999
Pěstování rostlin
47
1999
Agrochemie a výživa rostlin
47
1999
Půdoznalství
47
1999
Pícninářství
471999Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
48
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2000
Obecná produkce rostlinná
48
2000
Fytopatologie
48
2000
Pěstování rostlin
48
2000
Agrochemie a výživa rostlin
48
2000
Půdoznalství
482000Pícninářství
482000Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
48
2000Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
492001Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2001
Obecná produkce rostlinná
49
2001
Fytopatologie
49
2001
Pěstování rostlin
49
2001
Agrochemie a výživa rostlin
49
2001Půdoznalství
49
2001
Pícninářství
492001Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
492001
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
50
2002
Obecná produkce rostlinná
502002Fytopatologie
50
2002
Pěstování rostlin
50
2002
Agrochemie a výživa rostlin
50
2002
Půdoznalství
50
2002
Pícninářství
50
2002
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
50
2002Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
51
2003Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
51
2003Obecná produkce rostlinná
51
2003
Fytopatologie
512003Pěstování rostlin
51
2003
Agrochemie a výživa rostlin
51
2003
Půdoznalství
51
2003
Pícninářství
51
2003
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
51
2003
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
52
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
522004
Informační centrum-čítárna časopisů
522004
Obecná produkce rostlinná
52
2004
Fytopatologie
52
2004
Pěstování rostlin
52
2004
Agrochemie a výživa rostlin
52
2004
Půdoznalství
52
2004
Pícninářství
52
2004
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
52
2004
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
53
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005
Obecná produkce rostlinná
53
2005
Fytopatologie
53
2005Pěstování rostlin
53
2005
Agrochemie a výživa rostlin
53
2005
Půdoznalství
532005
Pícninářství
532005
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
53
2005
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
54
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2006Obecná produkce rostlinná
54
2006
Pěstování rostlin
54
2006
Agrochemie a výživa rostlin
54
2006
Pícninářství
54
2006
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
542006
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
55
2007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
55
2007
Obecná produkce rostlinná
55
2007
Pěstování rostlin
55
2007
Agrochemie a výživa rostlin
55
2007Pícninářství
552007
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
55
2007
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
56
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
562008Obecná produkce rostlinná
562008
Pěstování rostlin
56
2008
Agrochemie a výživa rostlin
56
2008
Pícninářství
56
2008
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
562008
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
57
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2009Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009
Obecná produkce rostlinná
57
2009
Pěstování rostlin
57
2009
Agrochemie a výživa rostlin
57
2009
Pícninářství
57
2009
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
572009
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
58
2010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
58
2010Obecná produkce rostlinná
58
2010
Pěstování rostlin
58
2010
Agrochemie a výživa rostlin
582010Pícninářství
58
2010
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
58
2010Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
59
2011Ústřední knihovna - ÚK Lednice
59
2011Informační centrum-čítárna časopisů
592011
Obecná produkce rostlinná
59
2011
Pěstování rostlin
592011Agrochemie a výživa rostlin
59
2011
Pícninářství
59
2011
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
59
2011Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
60
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
60
2012Informační centrum-čítárna časopisů
60
2012
Obecná produkce rostlinná
60
2012
Pěstování rostlin
60
2012
Agrochemie a výživa rostlin
60
2012
Pícninářství
60
2012Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
602012Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice

Dílčí knihovny
Název
ČísloÚstavKnihovníkTelefonE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
+420 545 135 035
Obecná produkce rostlinná217/1+420 545 133 107dovrtelo@mendelu.cz
Fytopatologie
219/2
ÚPŠRR AFdoc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.+420 545 133 048
Pěstování rostlin
219/3
+420 545 133 131blanka@mendelu.cz
Agrochemie a výživa rostlin
221/1
doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.+420 545 133 345
Půdoznalství221/2ÚAPMV AF+420 545 133 058qqhybler@node.mendelu.cz
Pícninářství
222/2
ÚVZP AFHana Jahnová
+420 545 133 074
jahnova@node.mendelu.cz
Chemie a biochemie239+420 545 133 313michalo1@node.mendelu.cz
Ekologie lesa
471
Eliška Tučková
+420 545 134 143
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice554/1
+420 519 367 323
Mendeleum
571+420 519 367 318xraddova@node.mendelu.cz
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno554/2ÚŠMZR ZFprof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.+420 545 136 000reznicek@mendelu.cz
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
234/1
ÚTP AFdoc. Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D.+420 545 133 194kucerova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
ÚK ÚVIS CP+420 519 367 395
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
IC ÚVIS CPLenka Čadílková+420 545 135 039

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.06.2017 16:15 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -