Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Petr Širůček
Identifikační číslo: 32773
Univerzitní e-mail: qqsiruce [at] node.mendelu.cz
 
P 41 02  Fytotechnika D-FYTO
AF D-FYTO-OPR komb [roč 3]
Doktorský typ studia, kombinovaná forma
Obecná produkce rostlinná, 3. ročník
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

     
     
Publikace
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠIRŮČEK, P. -- KŘEN, J. Vliv variabilní aplikace fosforu a draslíku na půdní zásobenost v průběhu let. In MendelNet 2012: Proceedings of International Ph.D. Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, s. 207--215. ISBN 978-80-7375-836-3.

Originální název:
Vliv variabilní aplikace fosforu a draslíku na půdní zásobenost v průběhu let
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
MendelNet 2012: Proceedings of International Ph.D. Students Conference
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
207
Do strany:
215
Počet stran:
9
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Práce se zaměřuje na vyhodnocení variabilní aplikace fosforu a draslíku v podmínkách zemědělského podniku v průběhu let. Cílem výzkumu byla snaha dokázat, že variabilní aplikací je možné docílit vyrovnanější zásobenosti P a K v půdě snížením nežádoucích kategorií zásobenosti. Metodika práce vycházela z předchozího vzorkování půdy, které probíhalo ve třech opakováních v průběhu šesti let. Současně vycházela ze zjišťování prostorového zastoupení jednotlivých kategorií půdní zásobenosti P a K pomocí výpočtu prostorových interpolací. Ve výsledcích jsou kategorie půdní zásobenosti srovnávány jednak svým zastoupením ve třech vzorkovacích cyklech a zároveň i z hlediska jejich umístění v prostoru.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2012
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Ing. Klára Švecová
Poslední změna:
09.12.2016 15:27 (Mgr. et Mgr. Tomáš Mazáč)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

MendelNet 2012: Proceedings of International Ph.D. Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. ISBN 978-80-7375-836-3.

Originální název:
MendelNet 2012: Proceedings of International Ph.D. Students Conference
Anglický název:
Editor:
Pracoviště:
Informační centrum
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-7375-836-3
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2012
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: MendelNet 2012 International Ph.D. Students Conference
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Ing. Klára Švecová
Poslední změna:
09.12.2016 15:27 (Mgr. et Mgr. Tomáš Mazáč)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

MendelNet 2012 International Ph.D. Students Conference. Brno.

Originální název: MendelNet 2012 International Ph.D. Students Conference
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) workshopu
Místo konání: Brno
Stát:
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Ing. Klára Švecová
Poslední změna:
04.12.2016 11:29 (Ing. Klára Švecová)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -