Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Petr Širůček
Identifikační číslo: 32773
Univerzitní e-mail: qqsiruce [at] node.mendelu.cz
 
P 41 02  Fytotechnika D-FYTO
AF D-FYTO-OPR komb [roč 3]
Doktorský typ studia, kombinovaná forma
Obecná produkce rostlinná, 3. ročník
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

Kontakty
     
     
Publikace     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LUKAS, V. -- NEUDERT, L. -- KŘEN, J. -- DRYŠLOVÁ, T. -- RODRIGUEZ-MORENO, F. -- NOVÁK, J. -- EDREES, M M. -- ŠIRŮČEK, P. Precizní zemědělství - možnosti a úskalí. In Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství 2014. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. 12. ISBN 978-80-7375-958-2.

Originální název:
Precizní zemědělství - možnosti a úskalí.
Anglický název:
Autor:
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D.
Fernando Rodriguez-Moreno
Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Mahmoud Moh.Rad.Hussein Edrees
Ing. Petr Širůček
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Ústav geoinformačních technologií
Druh publikace:
abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství 2014.
Charakter článku: referát
Číslo části:
Od strany:
12
Do strany:
12
Počet stran: 1
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Precizní zemědělství (precision agriculture) je mezinárodně ujednocený název pro směry využívající nové technologie, které začaly být rozvíjeny koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let dvacátého století. Představuje hospodaření na půdě, které na rozdíl od tradičního přístupu zohledňuje rozdílné podmínky na jednotlivých pozemcích a přizpůsobuje pěstitelské zásahy konkrétním podmínkám daného místa. K tomu využívá řadu moderních technologií umožňující přesnou prostorovou lokalizaci (globální navigační satelitní systémy – GNSS), práci s prostorovými daty a jejich analýzy (geografické informační systémy – GIS) a dále celou řadu mapovacích a diagnostických metod pro určení aktuálního stavu a prostorové variability půdy a porostu. Navigační technologie jsou většinou prvním krokem při zavádění principů precizního zemědělství do praxe. Navádění mechanizace po pozemcích může při využití RTK systémů dosahovat až přesnosti v řádu centimetrů a zvýšit tak efektivnost navazování pracovních jízd v podobě snížení přejezdů a eliminaci vynechaných ploch. Z hlediska zlepšování fyzikálního stavu půdy se jeví zajímavým koncept jednotných kolejových řádků (controlled traffic farming – CTF), který kombinací pracovních záběrů a rozchodů kol mechanizace lokalizuje vícenásobné přejezdy do jedné stopy. Náprava v podobě hloubkového kypření je pak provedena pouze na místě koncentrovaných přejezdů.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: GIS, GNSS, RS
čeština: GNSS (global navigation satellite system), GIS, DPZ
Obor výsledku:
Pěstování rostlin, osevní postupy
Rok uplatnění:
2014
Uplatněno na projektech: Zlepšení odrůdového potenciálu obilnin na základě časové a prostorové analýzy spektrálních charakteristik porostu
 
Záznam vložil:
Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D.
Poslední změna: 02.02.2015 12:49 (Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství 2014. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. ISBN 978-80-7375-958-2.

Originální název:
Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství 2014.
Anglický název:
Editor:
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-7375-958-2
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2014
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství.
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Ing. Václav Ždímal, Ph.D.
Poslední změna:
23.12.2014 17:13 (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

ŽDÍMAL, V. -- KLIMÁNEK, M. Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství. 27. 2. 2014 - 28. 2. 2014, Brno (CZ). URL: http://www.gislze.cz/

Originální název:
Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství.
Anglický název:
Applied usage of GIS in forestry and agriculture
Organizátor:
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie
Ústav geoinformačních technologií
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Brno
Pořadatel:
Mendelova univerzita v Brně
Stát: Česká republika
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference: ostatní
Zkratka: GISLZE
Pořadové číslo:
4
Datum zahájení:
27. 2. 2014
Datum ukončení: 28. 2. 2014
Rok konání:
Počet účastníků celkem: 44
Počet účastníků ze zahraničí:
1
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Konference byla zaměřena na praktické využití geografických informačních systémů v lesnictví, zemědělství a vodohospodářství.
Popis v anglickém jazyce: The conference focused on the practical use of geographic information systems in forestry, agriculture and water management.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: water management, GIS, forestry, agriculture
čeština: zemědělství, GIS, lesnictví, vodní hospodářství
Obor výsledku:
Lesnictví
Pěstování rostlin, osevní postupy
Ochrana krajinných území
Rok uplatnění: 2014
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech:
Mimoprojektový výzkum
URL:
http://www.gislze.cz/
 
Záznam vložil:
Ing. Václav Ždímal, Ph.D.
Poslední změna: 23.12.2014 17:14 (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -