Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Jaroslava Marešová
Identification number: 3235
University e-mail: jaroslava.maresova [at] mendelu.cz
 
Technická pracovnice pro vědu a výzkum - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)

Contacts     Publications     Conferences     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Production of common carp hatchlings by using the initial rearing under the controlled conditions
Mareš, Jan -- Brabec, Tomáš -- Lang, Štěpán -- Pavlík, Milan -- Kopp, Radovan -- Marešová, Jaroslava
Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách. , version 1. Brno. 2013.
souhrnná výzkumná zpráva2013Details
2.The professional provision, making an analysis and assessment of common carp fry rearing with using Carp-feed feeding system on the fish ponds in Milevsko
Mareš, Jan -- Brabec, Tomáš -- Lang, Štěpán -- Kopp, Radovan -- Marešová, Jaroslava
Odborné zajištění, provedení analýz a vyhodnocení odchovu násady kapra obecného s použitím krmného systému Carp-feed na rybnících v Milevsku. , version 1. Brno. 2012.
souhrnná výzkumná zpráva2012Details
3.The professional provision, making an analysis and assessment of common carp fry rearing with using Carp-feed feeding system on the fish ponds in Milevsko
Mareš, Jan -- Brabec, Tomáš -- Lang, Štěpán -- Kopp, Radovan -- Marešová, Jaroslava
Odborné zajištění, provedení analýz a vyhodnocení odchovu násady kapra obecného s použitím krmného systému Carp-feed na rybnících v Milevsku. , version 1. Brno. 2012.
souhrnná výzkumná zpráva2012Details
4.65 years of the study programme of the Fishery at Mendel University in Brno
Mareš, Jan -- Kopp, Radovan -- Spurný, Petr -- Marešová, Jaroslava -- Grmela, Jan et al.
65 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně. 2. 12. 2014 - 3. 12. 2014, Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelu, Brno (CZ). URL: http://www.rybarstvi.eu/
holding a conference2014Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.