Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Identifikační číslo: 3227
Univerzitní e-mail: zdenek.lastuvka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty
     
Výuka
     
Publikace
     
     
Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠEFROVÁ, H. -- LAŠTŮVKA, Z. Invazní druhy hmyzu po roce 2000 – každý rok nejméně dva další. Živa: časopis přírodnický. 2020. sv. 68, č. 4, s. 189--191. ISSN 0044-4812.

Originální název: Invazní druhy hmyzu po roce 2000 – každý rok nejméně dva další
Anglický název:
Invasive insect species after 2000 – at least two more each year
Autor:
doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Pracoviště:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Živa: časopis přírodnický
Charakter článku:
odborné sdělení
Číslo svazku (ročník): 68
Číslo periodika v rámci svazku:
4
Rok vydání:
2020
Od strany:
189
Do strany: 191
Počet stran:
3
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Nárůst invazních druhů hmyzu na našem území (podobně jako v jiných evropských zemích) je v posledních dvou desetiletích enormní. Počet zaznamenaných invazních druhů za uplynulých 20 let je shodný s jejich součtem za celé 20. století. Celkem bylo za toto období zaznamenáno 68 nových invazních druhů hmyzu. Většina z nich byla zavlečena náhodně a řada z nich má negativní environmentální nebo ekonomické dopady. Nejvíce invazních druhů hmyzu je evidováno v řádu polokřídlí (Hemiptera) (křísi, mšice a ploštice), dále brouků (Coleoptera) a motýlů (Lepidoptera), méně jsou zastoupeny řády dvoukřídlí (Diptera), blanokřídlí (Hymenoptera) a jednotlivými druhy rovnokřídlí (Orthoptera) a třásnokřídlí (Thysanoptera). Největší podíl invazních druhů tvoří fytofágové, mnohem méně je zoofágů (predátorů a parazitů) a saprofágů. Nejvíce invazních druhů hmyzu bylo do Evropy zavlečeno ze Severní Ameriky, na druhém místě je Střední až Východní Asie, významný podíl představují také středomořské druhy. Za každý rok po roce 2010 je vybrán jeden významnější příklad invazního druhu a krátce komentován.
Popis v anglickém jazyce: The increase of invasive insect species is enormous in the Czech Republic in the last two decades (similar to other European countries). The number of recorded invasive species over the past 20 years is the same as their sum for the entire 20th century. A total of 68 new invasive insect species were recorded in this period. Most of them were introduced accidentally and many have negative environmental or economic impacts. Most invasive insect species are registered in the orders Hemiptera (leaf- and treehoppers, aphids, and bugs), beetles (Coleoptera) and moths (Lepidoptera), less represented are Diptera, Hymenoptera, and by individual species Orthoptera and Thysanoptera. The largest proportion of invasive insects are phytophagous, much fewer are zoophagous (predators and parasites) and saprophagous. Most invasive species were introduced to Europe from North America, followed by Central and East Asia, a significant proportion is also created by Mediterranean species. One important example of an invasive species is selected and briefly commented for each year after 2010.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: invasion species, Insecta
čeština: invazní druhy, hmyz
Obor výsledku:
Ecology
Agronomy, plant breeding and plant protection
Entomology
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
15.09.2020 11:15 (doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Živa: časopis přírodnický. PURKYNĚ, J E. -- KREJČÍ, J. -- GRÉGR, E. -- RAÝMAN, B. -- HYKEŠ, O V. Praha: ISSN 0044-4812.

Originální název:
Živa: časopis přírodnický
Anglický název:
Autor: Jan Evangelista Purkyně
Jan Krejčí
Eduard Grégr
Bohuslav Raýman
Oldřich Vilém Hykeš
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0044-4812
Stát vydavatele: Česká republika
Místo vydání: Praha
Vydavatel: Museum Království Českého
URL:
http://ziva.avcr.cz/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
čeština: zoologie, ochrana přírody, botanika
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
291981Ústřední knihovna - ÚK Brno
411993
Ústřední knihovna - ÚK Brno
41
1993
Genetika rostlin
41
1993
Fytopatologie
41
1993
Šlechtění rostlin
41
1993
Zoologie a včelařství
41
1993
Rybářství a hydrobiologie
41
1993
Geologie a pedologie
411993Lesnická botanika, dendrologie a typologie
411993
Myslivost
41
1993
Ochrana lesů
41
1993
Zakládání a pěstění lesů
41
1993
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
411993
Botanická zahrada a arboretum
421994Ústřední knihovna - ÚK Brno
42
1994
Genetika rostlin
42
1994
Fytopatologie
421994Šlechtění rostlin
42
1994
Zoologie a včelařství
42
1994
Rybářství a hydrobiologie
421994Geologie a pedologie
421994Lesnická botanika, dendrologie a typologie
421994
Myslivost
42
1994
Ochrana lesů
42
1994
Zakládání a pěstění lesů
421994
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
42
1994
Botanická zahrada a arboretum
43
1995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995
Genetika rostlin
43
1995
Fytopatologie
43
1995
Šlechtění rostlin
43
1995
Zoologie a včelařství
431995
Rybářství a hydrobiologie
43
1995
Geologie a pedologie
43
1995
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
43
1995Myslivost
431995Ochrana lesů
43
1995
Zakládání a pěstění lesů
43
1995
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
431995Botanická zahrada a arboretum
44
1996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1996Fytopatologie
441996
Zoologie a včelařství
44
1996Rybářství a hydrobiologie
441996
Geologie a pedologie
44
1996
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
44
1996
Myslivost
44
1996
Ochrana lesů
44
1996
Zakládání a pěstění lesů
44
1996Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
44
1996
Botanická zahrada a arboretum
45
1997Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
1997
Fytopatologie
451997Zoologie a včelařství
45
1997
Rybářství a hydrobiologie
451997
Geologie a pedologie
451997Lesnická botanika, dendrologie a typologie
45
1997
Myslivost
45
1997
Ochrana lesů
45
1997
Zakládání a pěstění lesů
451997Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
45
1997
Botanická zahrada a arboretum
46
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
1998Rybářství a hydrobiologie
46
1998
Geologie a pedologie
46
1998
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
46
1998
Myslivost
46
1998
Ochrana lesů
461998
Zakládání a pěstění lesů
46
1998
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
46
1998
Botanická zahrada a arboretum
47
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
471999
Rybářství a hydrobiologie
471999
Geologie a pedologie
47
1999
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
47
1999
Ochrana lesů
47
1999
Zakládání a pěstění lesů
47
1999
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
471999Botanická zahrada a arboretum
482000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2000
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
482000Rybářství a hydrobiologie
48
2000
Geologie a pedologie
482000Lesnická botanika, dendrologie a typologie
48
2000
Ochrana lesů
48
2000
Zakládání a pěstění lesů
482000Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
48
2000
Botanická zahrada a arboretum
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2001
Rybářství a hydrobiologie
492001Geologie a pedologie
49
2001
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
49
2001Ochrana lesů
49
2001
Zakládání a pěstění lesů
49
2001
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
49
2001
Biotechnika zeleně
49
2001
Botanická zahrada a arboretum
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
502002
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
50
2002
Rybářství a hydrobiologie
50
2002
Geologie a pedologie
50
2002
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
502002
Ochrana lesů
50
2002Zakládání a pěstění lesů
502002
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
502002Biotechnika zeleně
50
2002
Botanická zahrada a arboretum
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
51
2003
Rybářství a hydrobiologie
512003Geologie a pedologie
512003Lesnická botanika, dendrologie a typologie
51
2003
Ochrana lesů
51
2003
Zakládání a pěstění lesů
51
2003Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
51
2003
Biotechnika zeleně
51
2003
Botanická zahrada a arboretum
52
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
52
2004
Rybářství a hydrobiologie
522004
Geologie a pedologie
52
2004
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
52
2004
Ochrana lesů
52
2004
Zakládání a pěstění lesů
522004Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
52
2004Biotechnika zeleně
522004Botanická zahrada a arboretum
532005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005
Rybářství a hydrobiologie
53
2005
Geologie a pedologie
53
2005
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
53
2005
Ochrana lesů
53
2005
Zakládání a pěstění lesů
53
2005
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
53
2005Biotechnika zeleně
532005
Botanická zahrada a arboretum
542006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
542006Rybářství a hydrobiologie
542006Lesnická botanika, dendrologie a typologie
54
2006
Ochrana lesů
54
2006
Zakládání a pěstění lesů
54
2006
Ekologie lesa
54
2006
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
54
2006Botanická zahrada a arboretum
55
2007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
55
2007
Rybářství a hydrobiologie
55
2007
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
55
2007
Ochrana lesů
552007
Zakládání a pěstění lesů
55
2007
Ekologie lesa
55
2007Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
55
2007
Botanická zahrada a arboretum
56
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
562008Informační centrum-čítárna časopisů
562008Rybářství a hydrobiologie
56
2008
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
562008Ochrana lesů
56
2008
Zakládání a pěstění lesů
562008Ekologie lesa
56
2008
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
56
2008
Botanická zahrada a arboretum
57
2009Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009
Rybářství a hydrobiologie
572009
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
57
2009
Ochrana lesů
572009
Zakládání a pěstění lesů
57
2009
Ekologie lesa
57
2009Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
57
2009
Botanická zahrada a arboretum
582010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
58
2010
Rybářství a hydrobiologie
58
2010
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
58
2010Ochrana lesů
58
2010
Zakládání a pěstění lesů
582010Ekologie lesa
58
2010Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
58
2010
Botanická zahrada a arboretum
59
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
592011
Informační centrum-čítárna časopisů
59
2011
Rybářství a hydrobiologie
59
2011Lesnická botanika, dendrologie a typologie
59
2011
Ochrana lesů
59
2011
Zakládání a pěstění lesů
59
2011
Ekologie lesa
59
2011
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
592011Botanická zahrada a arboretum

Dílčí knihovny
NázevČíslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1ÚK ÚVIS CPVeronika Jandová, DiS.+420 545 135 035
Genetika rostlin
211/3
+420 545 133 185
vyhnanek@mendelu.cz
Fytopatologie
219/2ÚPŠRR AF+420 545 133 048
Šlechtění rostlin
219/4
+420 545 133 132
prudik@mendelu.cz
Zoologie a včelařství
224/1
ÚZRHV AFAlena Dreslerová
Rybářství a hydrobiologie
224/4
ÚZRHV AFdoc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
+420 545 133 268
fcela@seznam.cz
Geologie a pedologie
413
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.+420 545 134 039
Lesnická botanika, dendrologie a typologie414ÚLBDG LDFIng. Jana Posslová, Ph.D.
+420 545 134 556
Myslivost424ÚOLM LDF
+420 545 134 114
hruba1@mendelu.cz
Ochrana lesů
425
+420 545 134 114
hruba1@mendelu.cz
Zakládání a pěstění lesů
426
+420 545 134 132
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
554/1
ÚŠMZR ZF+420 519 367 323svitackova@zf.mendelu.cz
Botanická zahrada a arboretum951BZA CP
+420 545 223 606
miriam.jankova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice943/3
+420 519 367 395
alena.galbava@mendelu.cz
Biotechnika zeleně562Bc. Pavel Vaida
+420 519 367 274
vaida@zf.mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4Lenka Čadílková+420 545 135 039
Ekologie lesa
471
ÚEL LDF+420 545 134 143

Odpovědná osoba:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
28.10.2017 22:21 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -