Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Identifikační číslo: 3227
Univerzitní e-mail: zdenek.lastuvka [at] mendelu.cz
 
 
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     
Publikace
     Orgány
     
Konference
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LAŠTŮVKA, Z. -- ŠEFROVÁ, H. Nepůvodní druhy živočichů – rostoucí nebo jen intenzivněji studovaný problém?. Živa: časopis přírodnický. 2020. sv. 68, č. 3, s. 149--151. ISSN 0044-4812.

Originální název:
Nepůvodní druhy živočichů – rostoucí nebo jen intenzivněji studovaný problém?
Anglický název:
Alien animal species – increasing or only more intensively monitored problem?
Autor: prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Živa: časopis přírodnický
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
68
Číslo periodika v rámci svazku:
3
Rok vydání:
2020
Od strany: 149
Do strany:
151
Počet stran:
3
Poddruh:
ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
V příspěvku jsou shrnuty základní poznatky o nepůvodních a invazních druzích živočichů na našem území a jsou vymezeny podstatné rozdíly oproti rostlinám. Jsou charakterizovány jednotlivé kategorie nepůvodních druhů živočichů, tj. druhy synantropní, druhy s krátkodobým nebo příležitostným výskytem ve vnějším prostředí, druhy naturalizované a zejména invazní. Jsou popsány fáze invazního procesu. Na našem území je evidováno asi 720 nepůvodních druhů živočichů. Z nich je asi 270 omezeno na vnitřní prostory budov, mezi nimi asi 65 skladištních škůdců a 70 škůdců skleníkových a pokojových rostlin. Asi polovina nepůvodních druhů jsou naturalizované a asi 200 lze považovat za invazní. Mohou se projevovat různě – jako škůdci rostlin, parazité živočichů, přenašeči patogenů, narušitelé biodiverzity, jejich možné vlivy často neznáme. Negativní vlivy invazních druhů živočichů na prostředí a biodiverzitu jsou nesrovnatelně menší než vlivy invazních rostlin, naopak jimi způsobené hospodářské ztráty jsou obrovské.
Popis v anglickém jazyce: In the contribution, the basic knowledge on alien and invasive animal species in the Czech Republic are summarized, and important differences are defined, compared to plants. Individual categories of alien animal species are characterized, i.e. synanthropic species, species with casual outdoor occurrence, naturalized and especially invasive species. Phases of the invasion process are described. About 720 alien animal species have been registered in the Czech Republic. Of these, about 270 are limited to the interior of buildings, among them, about 65 storage pests, and 70 pests of greenhouse and house plants. About half of alien species are naturalized and about 200 can be considered invasive. They impact can be diverse – plant pests, animal parasites, vectors of pathogens, biodiversity disturbers; we are often unaware of their possible effects. The negative effects of invasive animals on the environment and biodiversity are much smaller than the effects of invasive plants, on the contrary, the economic losses caused by them are huge.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: animals, alien, impacts
čeština: živočichové, vlivy, nepůvodní
Obor výsledku: Zoology
Ecology
Environmental sciences
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.
Poslední změna:
25.06.2020 14:07 (doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
45
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Živa: časopis přírodnický. PURKYNĚ, J E. -- KREJČÍ, J. -- GRÉGR, E. -- RAÝMAN, B. -- HYKEŠ, O V. Praha: ISSN 0044-4812.

Originální název:
Živa: časopis přírodnický
Anglický název:
Autor: Jan Evangelista Purkyně
Jan Krejčí
Eduard Grégr
Bohuslav Raýman
Oldřich Vilém Hykeš
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0044-4812
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Praha
Vydavatel:
Museum Království Českého
URL:
http://ziva.avcr.cz/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
čeština: zoologie, ochrana přírody, botanika
Ročníky:
VolumeRočník
Lokace
29
1981Ústřední knihovna - ÚK Brno
41
1993
Ústřední knihovna - ÚK Brno
41
1993
Genetika rostlin
411993Fytopatologie
41
1993
Šlechtění rostlin
41
1993
Zoologie a včelařství
411993
Rybářství a hydrobiologie
411993Geologie a pedologie
41
1993
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
41
1993
Myslivost
41
1993
Ochrana lesů
411993Zakládání a pěstění lesů
411993
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
411993
Botanická zahrada a arboretum
42
1994
Ústřední knihovna - ÚK Brno
42
1994
Genetika rostlin
421994Fytopatologie
42
1994
Šlechtění rostlin
42
1994
Zoologie a včelařství
42
1994
Rybářství a hydrobiologie
421994Geologie a pedologie
42
1994
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
42
1994Myslivost
42
1994
Ochrana lesů
42
1994
Zakládání a pěstění lesů
42
1994
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
421994
Botanická zahrada a arboretum
43
1995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995
Genetika rostlin
431995Fytopatologie
43
1995
Šlechtění rostlin
43
1995
Zoologie a včelařství
43
1995Rybářství a hydrobiologie
43
1995Geologie a pedologie
43
1995
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
43
1995Myslivost
43
1995
Ochrana lesů
43
1995
Zakládání a pěstění lesů
43
1995
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
43
1995
Botanická zahrada a arboretum
44
1996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1996Fytopatologie
441996Zoologie a včelařství
44
1996
Rybářství a hydrobiologie
44
1996
Geologie a pedologie
44
1996
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
441996Myslivost
441996Ochrana lesů
44
1996
Zakládání a pěstění lesů
44
1996
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
44
1996
Botanická zahrada a arboretum
45
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
1997
Fytopatologie
45
1997
Zoologie a včelařství
45
1997Rybářství a hydrobiologie
45
1997
Geologie a pedologie
45
1997
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
45
1997Myslivost
45
1997
Ochrana lesů
45
1997
Zakládání a pěstění lesů
45
1997
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
451997Botanická zahrada a arboretum
46
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
1998
Rybářství a hydrobiologie
461998Geologie a pedologie
46
1998
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
46
1998
Myslivost
46
1998Ochrana lesů
46
1998Zakládání a pěstění lesů
46
1998Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
46
1998
Botanická zahrada a arboretum
471999Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
1999
Rybářství a hydrobiologie
47
1999
Geologie a pedologie
47
1999
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
471999
Ochrana lesů
47
1999
Zakládání a pěstění lesů
47
1999Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
471999Botanická zahrada a arboretum
48
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2000Ústřední knihovna - ÚK Lednice
48
2000Rybářství a hydrobiologie
48
2000
Geologie a pedologie
48
2000
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
482000
Ochrana lesů
48
2000
Zakládání a pěstění lesů
482000Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
48
2000
Botanická zahrada a arboretum
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2001
Rybářství a hydrobiologie
49
2001
Geologie a pedologie
492001
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
492001
Ochrana lesů
49
2001
Zakládání a pěstění lesů
49
2001
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
49
2001
Biotechnika zeleně
49
2001
Botanická zahrada a arboretum
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
50
2002
Rybářství a hydrobiologie
50
2002
Geologie a pedologie
50
2002
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
50
2002
Ochrana lesů
50
2002Zakládání a pěstění lesů
502002
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
502002Biotechnika zeleně
502002Botanická zahrada a arboretum
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
51
2003
Rybářství a hydrobiologie
512003
Geologie a pedologie
51
2003
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
51
2003Ochrana lesů
51
2003
Zakládání a pěstění lesů
51
2003
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
51
2003
Biotechnika zeleně
51
2003
Botanická zahrada a arboretum
52
2004Ústřední knihovna - ÚK Lednice
522004Informační centrum-čítárna časopisů
52
2004
Rybářství a hydrobiologie
522004
Geologie a pedologie
52
2004
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
522004
Ochrana lesů
522004Zakládání a pěstění lesů
52
2004
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
52
2004
Biotechnika zeleně
52
2004
Botanická zahrada a arboretum
53
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
532005Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005
Rybářství a hydrobiologie
53
2005
Geologie a pedologie
53
2005
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
53
2005
Ochrana lesů
53
2005
Zakládání a pěstění lesů
53
2005
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
53
2005
Biotechnika zeleně
53
2005
Botanická zahrada a arboretum
54
2006Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2006
Rybářství a hydrobiologie
542006
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
54
2006
Ochrana lesů
54
2006Zakládání a pěstění lesů
54
2006
Ekologie lesa
54
2006
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
542006Botanická zahrada a arboretum
55
2007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
55
2007
Rybářství a hydrobiologie
552007
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
552007
Ochrana lesů
55
2007
Zakládání a pěstění lesů
55
2007
Ekologie lesa
55
2007Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
55
2007Botanická zahrada a arboretum
56
2008Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
562008
Rybářství a hydrobiologie
56
2008
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
56
2008
Ochrana lesů
562008Zakládání a pěstění lesů
56
2008
Ekologie lesa
56
2008Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
56
2008
Botanická zahrada a arboretum
572009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009
Rybářství a hydrobiologie
572009
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
57
2009
Ochrana lesů
572009Zakládání a pěstění lesů
57
2009
Ekologie lesa
57
2009
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
572009Botanická zahrada a arboretum
58
2010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
582010Informační centrum-čítárna časopisů
58
2010
Rybářství a hydrobiologie
58
2010
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
58
2010
Ochrana lesů
58
2010
Zakládání a pěstění lesů
58
2010
Ekologie lesa
582010
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
582010
Botanická zahrada a arboretum
59
2011Ústřední knihovna - ÚK Lednice
59
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
59
2011
Rybářství a hydrobiologie
592011Lesnická botanika, dendrologie a typologie
59
2011
Ochrana lesů
59
2011
Zakládání a pěstění lesů
59
2011Ekologie lesa
592011
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
592011Botanická zahrada a arboretum

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
Veronika Jandová, DiS.+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Genetika rostlin211/3ÚBFR AFdoc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
+420 545 133 185
Fytopatologie
219/2
ÚPŠRR AF+420 545 133 048
Šlechtění rostlin
219/4ÚPŠRR AFDagmar Prudíková
+420 545 133 132
prudik@mendelu.cz
Zoologie a včelařství
224/1
ÚZRHV AFdreslero@mendelu.cz
Rybářství a hydrobiologie224/4ÚZRHV AF
+420 545 133 268
fcela@seznam.cz
Geologie a pedologie
413
ÚGP LDF+420 545 134 039
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
414
Ing. Jana Posslová, Ph.D.
+420 545 134 556
Myslivost424+420 545 134 114
Ochrana lesů
425Iveta Hrubá+420 545 134 114
Zakládání a pěstění lesů426+420 545 134 132
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
554/1
ÚŠMZR ZFIng. Běla Svitáčková, CSc.
+420 519 367 323
svitackova@zf.mendelu.cz
Botanická zahrada a arboretum
951+420 545 223 606
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3ÚK ÚVIS CP
+420 519 367 395
alena.galbava@mendelu.cz
Biotechnika zeleně
562
ÚBZ ZFBc. Pavel Vaida+420 519 367 274vaida@zf.mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
+420 545 135 039
Ekologie lesa471Eliška Tučková
+420 545 134 143

Odpovědná osoba:
 
Záznam vložil:
doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
Poslední změna:
28.10.2017 22:21 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
12
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -