Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Identifikačné číslo: 3227
Univerzitný e-mail: zdenek.lastuvka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Na obmedzenie výpisu v tabuľke nižšie vyberte požadované hodnoty a stlačte tlačidlo Obmedziť.

Rok odovzdania: Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iva Auerová
Vlivy nesprávného používání pesticidů na živočichy se zřetelem na otravy orla mořského (Haliaeetus albicilla)
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martina Bednářová, Ph.D.
Možnosti využití hmyzu jako potraviny v podmínkách České republiky
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vlasta Benetková
Diverzita městské avifauny a její dlouhodobé změny
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivona Blažková
Druhová diverzita a možné ohrožení obojživelníků (Amphibia) v okolí Horního Jelení na Pardubicku
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivona Blažková
Obojživelníci (Amphibia) okolí Horního Jelení \\ a jejich využití k hodnocení kvality krajiny
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štěpánka Boleslavová
Výskyt a původ abnormálních barevných forem \\kachny divoké (Anas platyrhynchos)
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Bulawa
Rozmnožování a odchov agamy vousaté (Pogona vitticeps)
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eliška Bystroňová
Obojživelníci vodních nádrží v údolí Říčky - druhové složení, bioindikace prostředí a antropogenní ovlivnění
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Josef Červenka
Biologická ochrana letiště - využívané metody a jejich efektivita
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Renata Daňková
Druhová diverzita a početnost ptáků (Aves) zemědělské krajiny okolí Jiříkovic
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Renata Daňková
Ornitocenózy agrárních teras jižní Moravy
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renata Daňková
Ptáci (Aves) okolí Jiříkovic - diverzita, ohrožení a význam
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ondřej Fáborský
Výskyt motýlů (Lepidoptera) v CHKO Broumovsko \\a jejich využití při hodnocení kvality prostředí
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Fleischlingerová
Výskyt a význam kuny skalní (Martes foina) v okrajových částech Brna
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Lenka Frýželková
Změny diverzity epigeické fauny v iniciálních stadiích sukcese na stanovišti s extrémními půdními podmínkami
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marcela Gregorová Juráková, DiS.
Revitalizace segmentu údolní nivy řeky Svitavy na jižním okraji Brna
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcela Gregorová Juráková, DiS.
Zhodnocení vývoje a funkčnosti vytvořených tůní, zimovišť a mikrobiotopů pro xylofágy u Holáseckých jezer
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Hajda
Výskyt škůdců ovocných stromů na různých stanovištích v okolí Valašského Meziříčí
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Hamerská
Druhová diverzita a možné ohrožení obojživelníků (Amphibia) v okolí Rájce-Jestřebí
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je rozpracovanáZPicvAutor: Ing. Veronika Hanáková
Ekologická výchova
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štěpán Hluchý
Morfologie, bionomie, diagnostika a možnosti regulace obalečů Grapholita janthinana a G. lobarzewskii
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štěpán Hluchý
Necílové druhy obalečů (Tortricidae) ve feromonových lapácích v ochraně jabloňových sadů, jejich letová dynamika a bionomie
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Holubová
Výskyt a možné vlivy velkých šelem v Beskydech
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Leona Horáková
Kvalitativní a kvantitativní změny fauny ptáků města Brna v uplynulých sto letech
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristýna Hromadová
Dynamika mšic (Aphidoidea) a jejich antagonistů v porostech kukuřice při různých typech ochrany porostů
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristýna Hromadová
Dynamika mšic (Aphidoidea) a jejich antagonistů v porostech kukuřice při různých typech ochrany porostů
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Hudáková
Vlivy lidských aktivit na výskyt a početnost obojživelníků (Amphibia) \\na vybraných lokalitách Vyškovska
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Hudáková
Výskyt a druhová diverzita obojživelníků (Amphibia) v okolí Vyškova
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Helena Hudcová
Výskyt, diverzita a možné ohrožení obojživelníků (Amphibia) na vybraných plochách v okolí Kyjova
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Ekologické nároky kriticky ohroženého hnědáska Euphydryas aurinia v ČR - metapopulační dynamika, antropogenní příčiny mizení a management stanovišť
jún 2005Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Huríková
Druhová diverzita a možné ohrožení obojživelníků (Amphibia) \\v okolí obce Staškov (okres Čadca)
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Chladil
Biodiverzita vybraných bioindikačních skupin bezobratlých \\v oblasti Holáseckých jezer
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Chladil
Historické zhodnocení a současný význam Holáseckých jezer jako centra biodiverzity
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kateřina Jagošová
Kvalitativní a kvantitativní změny avifauny v agrocenózách Janovic
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Klára Jakubíková
Cílové a necílové druhy obalečů (Tortricidae) ve feromonových lapačích v jabloňových a švestkových sadech
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klára Jakubíková
Zhodnocení atraktivity syntetických feromonů od různých výrobců pro vybrané druhy obalečů (Tortricidae)
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dana Jančíková
Výskyt a šíření bobra evropského (Castor fiber) na jižní Moravě a jeho vlivy v krajině
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Jančíková
Výskyt a šíření bobra evropského (Castor fiber) v nejbližším okolí Brna a jeho možné vlivy
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Javůrek
Historický a současný výskyt ryb v dolním Podyjí včetně NM nádrží
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kateřina Juračková
Hodnocení efektivity a úspěšnosti realizace záchranných programů \\mizejících druhů živočichů v ČR
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kateřina Juračková
Možnosti záchrany sysla obecného (Spermophilus citellus) v Jihomoravském kraji
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Dorota Kadečková
Výskyt a šíření bobra evropského (Castor fiber) \\v Jihomoravském kraji a jeho vlivy v krajině
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Petr Kadeřábek
Výskyt škůdců ovocných stromů v silničních alejích na Českomoravské vrchovině
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Bc. Ing. Barbara Kalinová
Výskyt a početnost bobra evropského (Castor fiber) na jižní Moravě \\a jeho vlivy v krajině
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tereza Kamenická
Biodiverzita vybraných skupin bezobratlých \\Medláneckých kopců a Netopýrek u Brna
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D.
Složení potravy mláďat poštolky obecné (Falco tinnunculus) na různých biotopech
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Barbora Kaštilová
Zhodnocení významu nálevníků (Ciliophora) vázaných na hospodářská zvířata
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Kejíková
Obojživelníci (Amphibia) na Brněnsku - druhová diverzita a indikace stavu krajiny
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Kejíková
Obojživelníci (Amphibia) Žebětínského rybníka - druhová diverzita a antropogenní vlivy
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Michaela Kohoutová
Škůdci jabloní v závislosti na intenzitě pěstování
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Kohoutová
Škůdci ovocných dřevin na Brněnsku v různých podmínkách pěstování
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Koru
Biodiverzita vybraných epigeických bezobratlých na golfovém hřišti Kaskáda u Kuřimi
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Kounek
Obojživelníci (Amphibia) jako indikátory biodiverzity, krajinné heterogenity a stability na příkladu širšího okolí Opatova
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Kounek
Změny druhové diverzity obojživelníků (Amphibia) v okolí Opatova pod vlivem různé antropogenní zátěže
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Kozelková
Výskyt, diverzita a antropogenní ovlivnění obojživelníků (Amphibia) v přírodním parku Bílý potok a možnosti ochrany jejich populací
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Romana Křížová, Ph.D.
Problematika chovu žab celedi Dendrobatidae
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Jana Kšicová
Ptáci (Aves) území města Blanska
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Lampart
Mortalita migrujících obojživelníků způsobená dopravou - zhodnocení stavu a možnosti nápravy
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Malcherová
Analýza zdravotního stavu savců chovaných v ZOO PARKU ve Vyškově
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Malcherová
Původ, centra, stáří a průběh domestikace důležitých domácích druhů savců
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. et Bc. Veronika Marková
Druhová diverzita ptáků (Aves) zemědělské krajiny v okolí Boskovic
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. et Bc. Veronika Marková
Ptáci (Aves) města Boskovice
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Zuzana Marková
Meziroční výkyvy početnosti mšice broskvoňové (Myzus persicae) v závislosti na počasí
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Marková
Závislost početnosti vybraných druhů mšic (Aphididae) na počasí
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Romana Melichaříková
Výskyt norka amerického (Mustela vison) na území CHKO Litovelské pomoraví a jeho ekologické vlivy
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Merková
Obojživelníci (Amphibia) a plazi (Reptilia) okolí Valašského Meziříčí
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Michálková
Kopec Kotouč u Štramberku jako centrum biodiverzity se zřetelem \\ na výskyt významných druhů živočichů
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Naděžda Michalová
Změny tahových poměrů vybraných druhů ptáků na území ČR se zřetelem na racka černohlavého (Larus melanocephalus) a možné antropogenní vlivy
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tereza Minářová
Pastva jako způsob péče o nelesní chráněná území
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Moravcová
Dynamika růstu mláďat lamy krotké (Lama guanicoe f. glama) \\ a úspěšnost odchovu velbloudovitých v Zoo Brno
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Moravcová
Zhodnocení možnosti chovu lamy krotké (Lama guanicoe f. glama) ve středoevropských podmínkách
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radka Musilová
Bionomie, výskyt a význam druhů obalečů škodících na révě vinné se zřetelem na obaleče révového (Sparganothis pilleriana)
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Bc. Jana Niedobová, Ph.D.
Možnosti hodnocení biodiverzity ekosystémů a širších krajinných celků pomocí vybraných indikačně významných skupin organismů
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Nováková
Biodiverzita vybraných epigeických bezobratlých na lokalitě\\Kamenný vrch v Brně
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Břetislav Novotný
Vliv třesavky velké na pavouky vnitřních prostor budov
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Łukasz Nytra, Ph.D.
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v oblasti Petrovic u Karviné
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Osvaldová
Zhodnocení druhové diverzity a početnosti ptáků (Aves) na lokalitě Heřmanský stav - Poolzí v souvislosti s industriálním rozvojem území a současným návrhem vyhlásit ptačí oblast
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Pavel
Druhová diverzita, početnost, ekologický a lesnický význam brouků zimujících v kůře stromů
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Pavel
Druhová diverzita synuzií brouků využívajících \\různé strategie přezimování
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Plchová
Biologické hodnocení a možnosti rekultivace lomu Majetín
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Prokopová
Druhová diverzita obojživelníků (Amphibia) v okolí Poličky na stanovištích s různou antropogenní zátěží
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Václav Psota, Ph.D.
Mšice (Aphidoidea) a jejich predátoři v porostech kukuřice při různých typech ochrany porostů
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Václav Psota, Ph.D.
Ochrana proti vybraným patogenům a škůdcům v ekologickém pěstování jabloní
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Václav Psota, Ph.D.
Výskyt mšic (Aphidoidea) a afidofágů v porostech kukuřice při různých typech ochrany porostů
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Pysk
Vztahy mezi populacemi vybraných druhů ptačích predátorů a drobnými savci
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Blanka Rabušicová
Ekosystém - struktura a funkce, s praktickou demonstrací v Podkomorských lesích
marec 2009Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Veronika Remišová
Druhová diverzita rovnokřídlých (Orthoptera) na antropogenně různě ovlivněných stanovištích v okolí města Čadca
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zeno Řezáč
Pes domácí (Canis familiaris) ve výkonu služby Policie České republiky
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ondřej Ságner
Zhodnocení výskytu kočkovitých šelem na území ČR a možnosti umělých odchovů
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Sázelová
Výskyt a druhová diverzita drobné zvěře v okolí obce Hruška na Prostějovsku
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Jiří Schiller
Vliv různého stupně sukcese a obhospodařování agrárních teras na diverzitu čeledi střevlíkovitých (Carabidae)
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vanessa Simonová
Pastevečtí psi a jejich současné využití v České republice
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Antonín Smolka
Bobr evropský (Castor fiber) na Záhlinických rybnících a v revíru Kroměříž, jeho biologie, výskyt, škody na dřevinách a v rybářství a možná opatření
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Antonín Smolka
Vývoj populace a význam bobra evropského (Castor fiber) \\na Záhlinických rybnících a v revíru Kroměříž
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jiří Snoza
Možnosti farmového chovu daňka skvrnitého (Dama dama) z hlediska ekologických a ekonomických aspektů
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
Biologicko-zootechnické aspekty rojení včely medonosné
jún 2006Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Svobodová, Ph.D.
Společenstva střevlíkovitých (Carabidae) lučních biotopů Moravského krasu a jejich antropogenní ovlivnění
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D.
Kvalitativní a kvantitativní zhodnocení účinnosti různých typů zemních pastí
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D.
Noční motýli jako indikátory kvality zemědělské krajiny a úrovně biodiverzity při různém režimu hospodaření
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Šedivá
Vliv pastvy na biodiverzitu v chráněných územích
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavla Šenkeřiková
Výběr kořisti a vliv abiotických podmínek na vývoj slunéčka východního (Harmonia axyridis, Coleoptera: Coccinellidae)
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavla Šenkeřiková
Výskyt a význam invazního slunéčka Harmonia axyridis na Brněnsku
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Pavla Šenkeřiková
Význam opuštěných ovocných stromů v krajině pro podporu biodiverzity
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štěpán Škrabal
Mokřadní biotopy přiléhající k agrocenózám jako zdroje škůdců a jejich antagonistů
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislava Šmídová
Reintrodukce tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v Brdech
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Kristína Štempáková
Přezimování pavouků v prázdných ulitách suchozemských měkkýšů: ekologie, chování a ochrana
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karolína Švecová
Sezónní výskyt střevlíků rodu Carabus v okolí Přibyslavi na antropogenně různě ovlivněných stanovištích
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Karolína Švecová
Výskyt krvavce totenu (Sanquisorba officinalis L.) jako hostitelské rostliny modráska bahenního a očkovaného v EVL Soutok - Podluží
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jiřina Trač
Druhová diverzita ptáků (Aves) okolí Biskupic u Luhačovic
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mgr. Petra Urbanová
Postoje studentů na středních odborných školách k environmentální problematice
december 2011Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eliška Valečková
Analýza chovu žirafy Rothschildovy (Giraffa camelopardalis rothschildi) v Zoo Ostrava
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavlína Vařeková
Výskyt a šíření bobra evropského (Castor fiber) v okolí Strážnice a jeho negativní působení
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jan Vašák
Analýza chovu levharta skvrnitého (Panthera pardus ssp.) v České republice a na Slovensku
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vlastimil Velecký
Druhová diverzita a populační hustota zástupců čeledi střevlíkovití (Carabidae, Coleoptera) v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Vostal
Druhová diverzita a početnost ptáků (Aves) přírodního parku Balinské údolí
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D.
Pokus o optimalizaci lučního hospodaření a další management nutný k přežití celoevropsky ohrožených druhů Maculinea telejus a M. nausithous v zájmovém území dotčeném velkoplošnou výstavbou
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alena Vránová
Obojživelníci (Amphibia) v okrese Vyškov jako indikátory úrovně biodiverzity a kvality krajiny
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alena Vránová
Vlivy zemědělského hospodaření na výskyt a početnost \\obojživelníků (Amphibia) na Vyškovsku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloslav Walter
Odchov mláďat velblouda dvouhrbého (Camellus bactrianus) v ZOO Brno
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Tomáš Zámečník
Vliv heterogenity zemědělské krajiny na diverzitu ptáků
september 2017Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucie Zlámalová
Výskyt a možnosti tlumení početnosti synantropních druhů savců
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lucie Žourková
Druhová diverzita a početnost motýlů (Lepidoptera, Rhopalocera) zemědělské krajiny v okolí Pačlavic
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná