Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Identification number: 3227
University e-mail: zdenek.lastuvka [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iva Auerová
Vlivy nesprávného používání pesticidů na živočichy se zřetelem na otravy orla mořského (Haliaeetus albicilla)
April 2009Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martina Bednářová, Ph.D.
Možnosti využití hmyzu jako potraviny v podmínkách České republiky
September 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vlasta Benetková
Diverzita městské avifauny a její dlouhodobé změny
April 2007Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivona Blažková
Druhová diverzita a možné ohrožení obojživelníků (Amphibia) v okolí Horního Jelení na Pardubicku
April 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivona Blažková
Obojživelníci (Amphibia) okolí Horního Jelení \\ a jejich využití k hodnocení kvality krajiny
April 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štěpánka Boleslavová
Výskyt a původ abnormálních barevných forem \\kachny divoké (Anas platyrhynchos)
April 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kristýna Borková
Zhodnocení účinnosti ekologicky šetrných prostředků na ochranu košťálovin vůči škůdcům
April 2020Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Bulawa
Rozmnožování a odchov agamy vousaté (Pogona vitticeps)
April 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Bystroňová
Obojživelníci vodních nádrží v údolí Říčky - druhové složení, bioindikace prostředí a antropogenní ovlivnění
April 2005Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Josef Červenka
Biologická ochrana letiště - využívané metody a jejich efektivita
April 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Renata Daňková
Druhová diverzita a početnost ptáků (Aves) zemědělské krajiny okolí Jiříkovic
April 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Renata Daňková
Ornitocenózy agrárních teras jižní Moravy
September 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renata Daňková
Ptáci (Aves) okolí Jiříkovic - diverzita, ohrožení a význam
April 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jana Dunová
Nejčastější choroby volně žijící zvěře se zaměřením na Třeboňsko
April 2021Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ondřej Fáborský
Výskyt motýlů (Lepidoptera) v CHKO Broumovsko \\a jejich využití při hodnocení kvality prostředí
April 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Fleischlingerová
Výskyt a význam kuny skalní (Martes foina) v okrajových částech Brna
April 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lenka Frýželková
Změny diverzity epigeické fauny v iniciálních stadiích sukcese na stanovišti s extrémními půdními podmínkami
September 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marcela Gregorová Juráková, DiS.
Revitalizace segmentu údolní nivy řeky Svitavy na jižním okraji Brna
April 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Gregorová Juráková, DiS.
Zhodnocení vývoje a funkčnosti vytvořených tůní, zimovišť a mikrobiotopů pro xylofágy u Holáseckých jezer
April 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Hajda
Výskyt škůdců ovocných stromů na různých stanovištích v okolí Valašského Meziříčí
April 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Hamerská
Druhová diverzita a možné ohrožení obojživelníků (Amphibia) v okolí Rájce-Jestřebí
April 2007Displaying the final thesis
22.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Ing. Veronika Hanáková
Ekologická výchova
December 2008Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štěpán Hluchý
Morfologie, bionomie, diagnostika a možnosti regulace obalečů Grapholita janthinana a G. lobarzewskii
April 2009Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štěpán Hluchý
Necílové druhy obalečů (Tortricidae) ve feromonových lapácích v ochraně jabloňových sadů, jejich letová dynamika a bionomie
April 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Holubová
Výskyt a možné vlivy velkých šelem v Beskydech
April 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Leona Horáková
Kvalitativní a kvantitativní změny fauny ptáků města Brna v uplynulých sto letech
April 2008Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Hromadová
Dynamika mšic (Aphidoidea) a jejich antagonistů v porostech kukuřice při různých typech ochrany porostů
April 2008Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristýna Hromadová
Dynamika mšic (Aphidoidea) a jejich antagonistů v porostech kukuřice při různých typech ochrany porostů
April 2006Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Hudáková
Vlivy lidských aktivit na výskyt a početnost obojživelníků (Amphibia) \\na vybraných lokalitách Vyškovska
April 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Hudáková
Výskyt a druhová diverzita obojživelníků (Amphibia) v okolí Vyškova
April 2009Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Hudcová
Výskyt, diverzita a možné ohrožení obojživelníků (Amphibia) na vybraných plochách v okolí Kyjova
April 2007Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Ekologické nároky kriticky ohroženého hnědáska Euphydryas aurinia v ČR - metapopulační dynamika, antropogenní příčiny mizení a management stanovišť
June 2005Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Huríková
Druhová diverzita a možné ohrožení obojživelníků (Amphibia) \\v okolí obce Staškov (okres Čadca)
April 2011Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Chladil
Biodiverzita vybraných bioindikačních skupin bezobratlých \\v oblasti Holáseckých jezer
April 2011Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Chladil
Historické zhodnocení a současný význam Holáseckých jezer jako centra biodiverzity
April 2009Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Jagošová
Kvalitativní a kvantitativní změny avifauny v agrocenózách Janovic
April 2007Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klára Jakubíková
Cílové a necílové druhy obalečů (Tortricidae) ve feromonových lapačích v jabloňových a švestkových sadech
April 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klára Jakubíková
Zhodnocení atraktivity syntetických feromonů od různých výrobců pro vybrané druhy obalečů (Tortricidae)
April 2016Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dana Jančíková
Výskyt a šíření bobra evropského (Castor fiber) na jižní Moravě a jeho vlivy v krajině
April 2005Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Jančíková
Výskyt a šíření bobra evropského (Castor fiber) v nejbližším okolí Brna a jeho možné vlivy
April 2007Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Javůrek
Historický a současný výskyt ryb v dolním Podyjí včetně NM nádrží
April 2005Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Juračková
Hodnocení efektivity a úspěšnosti realizace záchranných programů \\mizejících druhů živočichů v ČR
April 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Juračková
Možnosti záchrany sysla obecného (Spermophilus citellus) v Jihomoravském kraji
April 2010Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dorota Kadečková
Výskyt a šíření bobra evropského (Castor fiber) \\v Jihomoravském kraji a jeho vlivy v krajině
April 2010Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Petr Kadeřábek
Výskyt škůdců ovocných stromů v silničních alejích na Českomoravské vrchovině
April 2016Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Barbara Kalinová
Výskyt a početnost bobra evropského (Castor fiber) na jižní Moravě \\a jeho vlivy v krajině
April 2012Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Kamenická
Biodiverzita vybraných skupin bezobratlých \\Medláneckých kopců a Netopýrek u Brna
April 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D.
Složení potravy mláďat poštolky obecné (Falco tinnunculus) na různých biotopech
April 2008Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Kaštilová
Zhodnocení významu nálevníků (Ciliophora) vázaných na hospodářská zvířata
April 2013Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Kejíková
Obojživelníci (Amphibia) na Brněnsku - druhová diverzita a indikace stavu krajiny
April 2010Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Kejíková
Obojživelníci (Amphibia) Žebětínského rybníka - druhová diverzita a antropogenní vlivy
April 2008Displaying the final thesis
52.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michaela Kohoutová
Škůdci jabloní v závislosti na intenzitě pěstování
April 2019Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Kohoutová
Škůdci ovocných dřevin na Brněnsku v různých podmínkách pěstování
April 2017Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Koru
Biodiverzita vybraných epigeických bezobratlých na golfovém hřišti Kaskáda u Kuřimi
April 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Kounek
Obojživelníci (Amphibia) jako indikátory biodiverzity, krajinné heterogenity a stability na příkladu širšího okolí Opatova
April 2009Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Kounek
Změny druhové diverzity obojživelníků (Amphibia) v okolí Opatova pod vlivem různé antropogenní zátěže
April 2007Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Kozelková
Výskyt, diverzita a antropogenní ovlivnění obojživelníků (Amphibia) v přírodním parku Bílý potok a možnosti ochrany jejich populací
April 2008Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Romana Křížová, Ph.D.
Problematika chovu žab celedi Dendrobatidae
June 2009Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Kšicová
Ptáci (Aves) území města Blanska
April 2019Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Lampart
Mortalita migrujících obojživelníků způsobená dopravou - zhodnocení stavu a možnosti nápravy
April 2007Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Malcherová
Analýza zdravotního stavu savců chovaných v ZOO PARKU ve Vyškově
April 2012Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Malcherová
Původ, centra, stáří a průběh domestikace důležitých domácích druhů savců
April 2010Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. et Bc. Veronika Marková
Druhová diverzita ptáků (Aves) zemědělské krajiny v okolí Boskovic
April 2018Displaying the final thesis
64.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. et Bc. Veronika Marková
Ptáci (Aves) města Boskovice
April 2020Displaying the final thesis
65.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Zuzana Marková
Meziroční výkyvy početnosti mšice broskvoňové (Myzus persicae) v závislosti na počasí
April 2019Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Marková
Závislost početnosti vybraných druhů mšic (Aphididae) na počasí
April 2017Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Romana Melichaříková
Výskyt norka amerického (Mustela vison) na území CHKO Litovelské pomoraví a jeho ekologické vlivy
April 2007Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Merková
Obojživelníci (Amphibia) a plazi (Reptilia) okolí Valašského Meziříčí
April 2011Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Michálková
Kopec Kotouč u Štramberku jako centrum biodiverzity se zřetelem \\ na výskyt významných druhů živočichů
April 2010Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Naděžda Michalová
Změny tahových poměrů vybraných druhů ptáků na území ČR se zřetelem na racka černohlavého (Larus melanocephalus) a možné antropogenní vlivy
April 2008Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tereza Minářová
Pastva jako způsob péče o nelesní chráněná území
April 2018Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Moravcová
Dynamika růstu mláďat lamy krotké (Lama guanicoe f. glama) \\ a úspěšnost odchovu velbloudovitých v Zoo Brno
April 2011Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Moravcová
Zhodnocení možnosti chovu lamy krotké (Lama guanicoe f. glama) ve středoevropských podmínkách
April 2009Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radka Musilová
Bionomie, výskyt a význam druhů obalečů škodících na révě vinné se zřetelem na obaleče révového (Sparganothis pilleriana)
April 2009Displaying the final thesis
75.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. Jaroslav Nádeníček
Hodnocení biodiverzity vybraného území
September 2023Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Bc. Jana Niedobová, Ph.D.
Možnosti hodnocení biodiverzity ekosystémů a širších krajinných celků pomocí vybraných indikačně významných skupin organismů
June 2010Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Nováková
Biodiverzita vybraných epigeických bezobratlých na lokalitě\\Kamenný vrch v Brně
April 2013Displaying the final thesis
78.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Břetislav Novotný
Vliv třesavky velké na pavouky vnitřních prostor budov
September 2018Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Łukasz Nytra, Ph.D.
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v oblasti Petrovic u Karviné
September 2013Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Osvaldová
Zhodnocení druhové diverzity a početnosti ptáků (Aves) na lokalitě Heřmanský stav - Poolzí v souvislosti s industriálním rozvojem území a současným návrhem vyhlásit ptačí oblast
April 2007Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Pavel
Druhová diverzita, početnost, ekologický a lesnický význam brouků zimujících v kůře stromů
April 2007Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Pavel
Druhová diverzita synuzií brouků využívajících \\různé strategie přezimování
April 2009Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Plchová
Biologické hodnocení a možnosti rekultivace lomu Majetín
April 2006Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Prokopová
Druhová diverzita obojživelníků (Amphibia) v okolí Poličky na stanovištích s různou antropogenní zátěží
April 2008Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Václav Psota, Ph.D.
Mšice (Aphidoidea) a jejich predátoři v porostech kukuřice při různých typech ochrany porostů
April 2008Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Václav Psota, Ph.D.
Ochrana proti vybraným patogenům a škůdcům v ekologickém pěstování jabloní
June 2011Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Václav Psota, Ph.D.
Výskyt mšic (Aphidoidea) a afidofágů v porostech kukuřice při různých typech ochrany porostů
April 2006Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Pysk
Vztahy mezi populacemi vybraných druhů ptačích predátorů a drobnými savci
April 2007Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Blanka Rabušicová
Ekosystém - struktura a funkce, s praktickou demonstrací v Podkomorských lesích
March 2009Displaying the final thesis
90.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Veronika Remišová
Druhová diverzita rovnokřídlých (Orthoptera) na antropogenně různě ovlivněných stanovištích v okolí města Čadca
April 2010Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zeno Řezáč
Pes domácí (Canis familiaris) ve výkonu služby Policie České republiky
April 2013Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Ságner
Zhodnocení výskytu kočkovitých šelem na území ČR a možnosti umělých odchovů
April 2008Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Sázelová
Výskyt a druhová diverzita drobné zvěře v okolí obce Hruška na Prostějovsku
April 2008Displaying the final thesis
94.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jiří Schiller
Vliv různého stupně sukcese a obhospodařování agrárních teras na diverzitu čeledi střevlíkovitých (Carabidae)
September 2015Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vanessa Simonová
Pastevečtí psi a jejich současné využití v České republice
April 2018Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Antonín Smolka
Bobr evropský (Castor fiber) na Záhlinických rybnících a v revíru Kroměříž, jeho biologie, výskyt, škody na dřevinách a v rybářství a možná opatření
April 2010Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Antonín Smolka
Vývoj populace a význam bobra evropského (Castor fiber) \\na Záhlinických rybnících a v revíru Kroměříž
April 2012Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Snoza
Možnosti farmového chovu daňka skvrnitého (Dama dama) z hlediska ekologických a ekonomických aspektů
April 2006Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
Biologicko-zootechnické aspekty rojení včely medonosné
June 2006Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Svobodová, Ph.D.
Společenstva střevlíkovitých (Carabidae) lučních biotopů Moravského krasu a jejich antropogenní ovlivnění
April 2005Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D.
Kvalitativní a kvantitativní zhodnocení účinnosti různých typů zemních pastí
April 2007Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D.
Noční motýli jako indikátory kvality zemědělské krajiny a úrovně biodiverzity při různém režimu hospodaření
September 2012Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Šedivá
Vliv pastvy na biodiverzitu v chráněných územích
April 2010Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Šenkeřiková
Výběr kořisti a vliv abiotických podmínek na vývoj slunéčka východního (Harmonia axyridis, Coleoptera: Coccinellidae)
April 2012Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavla Šenkeřiková
Výskyt a význam invazního slunéčka Harmonia axyridis na Brněnsku
April 2010Displaying the final thesis
106.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Pavla Šenkeřiková
Význam opuštěných ovocných stromů v krajině pro podporu biodiverzity
September 2015Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štěpán Škrabal
Mokřadní biotopy přiléhající k agrocenózám jako zdroje škůdců a jejich antagonistů
April 2007Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislava Šmídová
Reintrodukce tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v Brdech
April 2008Displaying the final thesis
109.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Kristína Štempáková
Přezimování pavouků v prázdných ulitách suchozemských měkkýšů: ekologie, chování a ochrana
September 2020Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karolína Švecová
Sezónní výskyt střevlíků rodu Carabus v okolí Přibyslavi na antropogenně různě ovlivněných stanovištích
April 2018Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karolína Švecová
Výskyt krvavce totenu (Sanquisorba officinalis L.) jako hostitelské rostliny modráska bahenního a očkovaného v EVL Soutok - Podluží
April 2015Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiřina Trač
Druhová diverzita ptáků (Aves) okolí Biskupic u Luhačovic
April 2013Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mgr. Petra Urbanová
Postoje studentů na středních odborných školách k environmentální problematice
December 2011Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eliška Valečková
Analýza chovu žirafy Rothschildovy (Giraffa camelopardalis rothschildi) v Zoo Ostrava
April 2015Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavlína Vařeková
Výskyt a šíření bobra evropského (Castor fiber) v okolí Strážnice a jeho negativní působení
April 2006Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Vašák
Analýza chovu levharta skvrnitého (Panthera pardus ssp.) v České republice a na Slovensku
April 2009Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vlastimil Velecký
Druhová diverzita a populační hustota zástupců čeledi střevlíkovití (Carabidae, Coleoptera) v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.
April 2016Displaying the final thesis
118.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Vostal
Druhová diverzita a početnost ptáků (Aves) přírodního parku Balinské údolí
April 2013Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D.
Pokus o optimalizaci lučního hospodaření a další management nutný k přežití celoevropsky ohrožených druhů Maculinea telejus a M. nausithous v zájmovém území dotčeném velkoplošnou výstavbou
June 2007Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Vránová
Obojživelníci (Amphibia) v okrese Vyškov jako indikátory úrovně biodiverzity a kvality krajiny
April 2009Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Vránová
Vlivy zemědělského hospodaření na výskyt a početnost \\obojživelníků (Amphibia) na Vyškovsku
April 2011Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloslav Walter
Odchov mláďat velblouda dvouhrbého (Camellus bactrianus) v ZOO Brno
April 2007Displaying the final thesis
123.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Zámečník
Vliv heterogenity zemědělské krajiny na diverzitu ptáků
September 2017Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Zlámalová
Výskyt a možnosti tlumení početnosti synantropních druhů savců
April 2007Displaying the final thesis
125.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lucie Žourková
Druhová diverzita a početnost motýlů (Lepidoptera, Rhopalocera) zemědělské krajiny v okolí Pačlavic
April 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress