Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Vladimír Mikule, Ph.D.
Identifikační číslo: 3211
Univerzitní e-mail: vladimir.mikule [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)

Kontakty
     
     
Publikace
     
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MIKULE, V. -- SLÁDEK, L. -- HEJMALOVÁ, L. Využití lamy alpaky v agroturistice z pohledu návštěvníků. In Aktuální problémy cestovního ruchu „Overtourism – riziko pro destinace“ . Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2020, s. 112--116. ISBN 978-80-88064-47-3. URL: https://kcr.vspj.cz/uvod/konference/aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2020

Originální název:
Využití lamy alpaky v agroturistice z pohledu návštěvníků
Anglický název:
Autor:
Ing. Vladimír Mikule, Ph.D.
Ing. Libor Sládek, Ph.D.
Ing. Lucie Hejmalová
Pracoviště: Ústav chovu a šlechtění zvířat
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník: Aktuální problémy cestovního ruchu „Overtourism – riziko pro destinace“
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
112
Do strany:
116
Počet stran:
5
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
V letech 2015 - 2016 proběhla na Mendelově univerzitě v Brně studie zaměřená na agroturistický provoz s chovem lamy alpaky nacházející se v Jihomoravském kraji. Cílem studie bylo celkové zhodnocení farmy jednak z pohledu návštěvníků (dotazníkové šetření), jednak z pohledu ekonomického (interní dokumenty). Dotazníkové šetření prováděl jeden z autorů článku přímo v provozu a zúčastnilo se ho 204 respondentů. 55 % návštěvníků by uvítalo nabídku lamatrekingu po okolí, z nich 81 % by preferovalo délku vycházky do 60 minut. 76 % respondentů bylo v tomto provozu poprvé, 97 % vyjádřilo ochotu k opakování návštěvy. 54 % respondentů navštívilo provoz s rodinou a dětmi. Nejčastěji nakupovanými položkami bylo krmivo pro zvířata (53 % - 50% návštěvníků kupovalo v průměru po 3 sáčcích krmiva), občerstvení a upomínkové předměty (po 20 %), 4 % návštěvníků zaplatila pouze vstupné a 3 % si zakoupilo lamatrus (lamí hnojivo). Kromě lam jsou na místě chovány i ovce, zakrslé kozy a králící, pro 62 % návštěvníků je toto složení chovaných druhů dostatečné. Pokud by návštěvníci přivítali nějaké další zvíře, jednalo by se o osla (13 %), prase (10 %) nebo poníka (8 %).
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://kcr.vspj.cz/uvod/konference/aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2020
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
18.05.2020 12:30 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
1
234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Aktuální problémy cestovního ruchu „Overtourism – riziko pro destinace“ . Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2020. ISBN 978-80-88064-47-3.

Originální název:
Aktuální problémy cestovního ruchu „Overtourism – riziko pro destinace“
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-88064-47-3
Nakladatel:
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Místo vydání:
Jihlava
Forma vydání: elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: 15. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
18.05.2020 12:30 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
1
2
345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

15. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu. 2020, Jihlava.

Originální název:
15. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Jihlava
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2020
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
18.05.2020 12:29 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
45
        
1
2
3
45
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -