Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Vladimír Mikule, Ph.D.
Identifikační číslo: 3211
Univerzitní e-mail: vladimir.mikule [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)

Kontakty     Výuka     
Publikace
     Orgány     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MIKULE, V. Traits of carcass value in duroc pig breed depending on sex. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. sv. 68, č. 2, s. 329--334. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/2/0329/

Originální název:
Traits of carcass value in duroc pig breed depending on sex
Český název:
Autor: Ing. Vladimír Mikule, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav chovu a šlechtění zvířat
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
68
Číslo periodika v rámci svazku: 2
Rok vydání:
2020
Od strany:
329
Do strany:
334
Počet stran: 6
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
In pure pig breeds used for creation of final carcass hybrids in the Czech Republic a content of intramuscular fat (responsible for marbling) decreased during the process of selection on high meatiness. Duroc breed is mentioned as less affected by this process. The study evaluated 28 animals of Duroc breed, 14 hogs and 14 gilts and chosen traits were compared between sexes. Animals were slaughtered in average weight 102.1 kg with an average lean meat percentage 57.73 (hogs reached 57.61, gilts 57.84%). An average pH1 was measured on a level of 6.11 (hogs 6.07, gilts 6.14 with a statistically conclusive difference among sexes, p LESS-THAN OR EQUAL TO 0.05). PH24 reached values of 5.80 (hogs 5.74, gilts 5.86 with a statistically conclusive difference among sexes, p LESS-THAN OR EQUAL TO 0.01). Determined level of intramuscular fat was 1.67% (hogs reached 1.92% of intramuscular fat, gilts 1.42%). Values of pH1 and pH24 were on a really good level and showed good meat quality without tendency to some meat defect. Level of lean meat percentage corresponds with other authors. Level of an intramuscular fat content was lower than values mentioned by other authors, but close to an optimal level, so it is possible to confirm good quality of actual population of Duroc pig breed in the Czech Republic and recommend this breed for production of final carcass pig hybrids.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://acta.mendelu.cz/68/2/0329/
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 13.05.2020 09:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
12
3
45
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originální název: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikace:
Periodikum
ISSN: 1211-8516
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Brno
Vydavatel:
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
URL: http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova: čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
43
1995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
431995Informační centrum-studovna
441996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1996
Informační centrum-studovna
45
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
451997Informační centrum-studovna
46
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
1998
Informační centrum-studovna
471999Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
1999
Informační centrum-studovna
48
2000Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2000Informační centrum-studovna
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
49
2001Ústřední knihovna - ÚK Lednice
492001
Informační centrum-studovna
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
502002Informační centrum-studovna
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
512003Informační centrum-studovna
52
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2004
Informační centrum-studovna
522004Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005
Informační centrum-studovna
53
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2006Ústřední knihovna - ÚK Lednice
542006
Informační centrum-studovna
54
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
55
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2007
Informační centrum-studovna
55
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
562008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008Informační centrum-studovna
56
2008Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
572009
Informační centrum-studovna
57
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
58
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
582010
Informační centrum-studovna
58
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
592011Ústřední knihovna - ÚK Lednice
592011Informační centrum-studovna
59
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
60
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
60
2012
Informační centrum-studovna
602012
Informační centrum-čítárna časopisů

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
TelefonE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
ÚK ÚVIS CP
+420 545 135 035
Informační centrum-studovna
944/3
IC ÚVIS CP
+420 545 136 201
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3Alena Galbavá+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
IC ÚVIS CP+420 545 135 039

Odpovědná osoba:
Helena Antonínová
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
12
3
45
špatné
dobré
        nezajímavé
zajímavé
Hodnotilo: 19
Průměr: 3.95
        
Hodnotilo: 17
Průměr: 4.00
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
odborné
        
teoretické
praktické
Hodnotilo: 16
Průměr: 4.06
        
Hodnotilo: 13
Průměr: 4.38