Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3208
 
Akademická pracovníčka - docentka - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Garant projektu - Odbor pro podporu tvůrčí činnosti (REK)

Kontakty
     
     Projekty     
Publikácie
     Orgány
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PEŠANOVÁ TESAŘOVÁ, M. -- LICHOVNÍKOVÁ, M. The effect of parent stock age on embryo development at oviposition. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 71--77. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originálny názov:
The effect of parent stock age on embryo development at oviposition
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav chovu a šlechtění zvířat
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Animal Breeding 2020
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
71
Do strany: 77
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The aim of the study was to evaluate the effect of parent stock age on the stage of embryonic development after oviposition in laying type chickens. The evaluation started at the age of 26 weeks in Bovans Brown parent stock. Sixty hatching eggs were extracted to determine the stage of embryonic development every two weeks as long as the parent stock reached the age of 68 weeks. In this experiment totally 1260 hatching eggs was examined. After determining the stage of embryonic development in the monitored weeks it was found that at 34th, 40th, 44th, 46th, 50th, 52nd, 56th, 59th, 61th and 66th week of parent stock age the stage of embryonic development was significantly higher (P<0.05). The biggest shifts in the stage of embryonic development occurred at 44th (10.8), 50th (10.1), 52nd (10.4), 59th, (10.2) and 61th (10.1) week of age. The stage of embryonic development after oviposition can influence the effect of preincubation on hatchability.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
30.04.2020 07:49 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
23
4
5
        
123
4
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originálny názov: Animal Breeding 2020
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7509-705-7
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania:
elektronická verzia (pamäťový nosič)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia:
Animal Breeding 2020
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
29.04.2020 14:55 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
345
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
234
5
        
12
3
45
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Animal Breeding 2020. 2020, Brno.

Originálny názov:
Animal Breeding 2020
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
celoštátna akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2020
Počet účastníkov celkom:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
29.04.2020 14:55 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -