Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3208
Univerzitní e-mail: martina.lichovnikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)

     Výuka
     
Projekty     Publikace
     
     
Konference
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PEŠANOVÁ TESAŘOVÁ, M. -- LICHOVNÍKOVÁ, M. The effect of parent stock age on embryo development at oviposition. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 71--77. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originální název:
The effect of parent stock age on embryo development at oviposition
Český název:
Autor: Ing. Martina Pešanová Tesařová
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav chovu a šlechtění zvířat
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník: Animal Breeding 2020
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany: 71
Do strany: 77
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: The aim of the study was to evaluate the effect of parent stock age on the stage of embryonic development after oviposition in laying type chickens. The evaluation started at the age of 26 weeks in Bovans Brown parent stock. Sixty hatching eggs were extracted to determine the stage of embryonic development every two weeks as long as the parent stock reached the age of 68 weeks. In this experiment totally 1260 hatching eggs was examined. After determining the stage of embryonic development in the monitored weeks it was found that at 34th, 40th, 44th, 46th, 50th, 52nd, 56th, 59th, 61th and 66th week of parent stock age the stage of embryonic development was significantly higher (P<0.05). The biggest shifts in the stage of embryonic development occurred at 44th (10.8), 50th (10.1), 52nd (10.4), 59th, (10.2) and 61th (10.1) week of age. The stage of embryonic development after oviposition can influence the effect of preincubation on hatchability.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
30.04.2020 07:49 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
12345
        
1
2
345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originální název:
Animal Breeding 2020
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-7509-705-7
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: Animal Breeding 2020
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
29.04.2020 14:55 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1234
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Animal Breeding 2020. 2020, Brno.

Originální název: Animal Breeding 2020
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celostátní akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2020
Počet účastníků celkem:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
29.04.2020 14:55 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -