Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3208
Univerzitný e-mail: martina.lichovnikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - docentka - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Garant projektu - Odbor pro podporu tvůrčí činnosti (REK)

Kontakty     Výučba
     
Projekty
     
Publikácie
     Orgány
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RÁDSETOULALOVÁ, I. -- LICHOVNÍKOVÁ, M. Evaulation of susceptibility of poultry red mites to commercial used acaricides. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 78--81. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originálny názov:
Evaulation of susceptibility of poultry red mites to commercial used acaricides
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav chovu a šlechtění zvířat
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Animal Breeding 2020
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
78
Do strany:
81
Počet strán:
4
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
This study evaluated susceptibility and resistance of poultry red mites (Dermanyssus gallinae, PRM) to four commercially used acaricides (Milba STOP ultra, Elector, Poultry Shield, Byemite) by Method No. 11 from IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) Susceptibility Test Methods Series. This is in vitro direct contact method. According to the method concentrations of acaricides were used as follow: 0% (acetone only control); 20%; 100% of the recommended field application rates. PRM from a farm with cage system for egg-laying hens in the Czech Republic in 2019 were used in this study. All used commercial acaricides caused mortality of PRM in all their stages of development. The evaluation of susceptibility and resistance of PRM to commercially used acaricides by Susceptibility rating scheme showed, that PRM were highly susceptible to acaricide Poultry Shield and resistant against acaricides Milba STOP ultra, Elector, Byemite on the farm.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
30.04.2020 07:31 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
1
234
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originálny názov: Animal Breeding 2020
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7509-705-7
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania:
elektronická verzia (pamäťový nosič)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia:
Animal Breeding 2020
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
29.04.2020 14:55 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Animal Breeding 2020. 2020, Brno.

Originálny názov: Animal Breeding 2020
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
celoštátna akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2020
Počet účastníkov celkom:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
29.04.2020 14:55 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2345
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
45
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -