Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3208
Univerzitný e-mail: martina.lichovnikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - docentka - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Garant projektu - Odbor pro podporu tvůrčí činnosti (REK)

Kontakty     Výučba
     
     Publikácie
     
     Konferencie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SKOUPÁ, M. -- OPAVSKÁ, T. -- LICHOVNÍKOVÁ, M. -- FOLTÝN, M. Effect of increased temperature at the beginning of incubation on day-old chick quality in broilers. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 89--96. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originálny názov:
Effect of increased temperature at the beginning of incubation on day-old chick quality in broilers
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav chovu a šlechtění zvířat
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Animal Breeding 2020
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
89
Do strany: 96
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The significance of conditions during incubation period for broiler chickens has been recognized to be critical due to the fact that broilers spend up to 40% of their total life inside the egg during incubation. Thus, anything that can optimize posthatch growth and development may have great scientific and practical interest. The present study was therefore conducted to elucidate the effects of increased temperature during first 36 hours of incubation on embryonic development, hatchability and day-old chick quality. The experiment was conducted using Ross 308 hatching eggs that had been stored for 4 days, broiler breeder's age was 55 weeks. Totally 1200 hatching eggs were used in 20 repetitions. The temperature in hatching machine at first 36 hours of incubation for control group (CG) was 100.8oF. For experimental group (EG) the temperature at first 36 hours of incubation was 102.5oF. There was no significant difference in fertility between the groups, however the hatchability was higher in CG (P<0.05). Hatchability of fertile eggs was 92.2% in CG and 90.4% in EG. There was not significant difference between CG and EG in early and middle stage embryonic mortality. But mortality in the last third of incubation was significantly higher (P<0.05) in EG. In CG the late mortality was 2.47%, in EG 4.17%. In average day-old chick weight neither yolk sac weight, percentage of yolk sac from the weight nor triiodothyronine (thyroid hormone T3) activity there was not significant difference between the groups. Temperature setting change in hatching machine at first 36 hours of incubation from standard 100.8oF to 102.5oF had negative impact on hatchability.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 30.04.2020 07:16 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-705-7.

Originálny názov: Animal Breeding 2020
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7509-705-7
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania:
elektronická verzia (pamäťový nosič)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia:
Animal Breeding 2020
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 29.04.2020 14:55 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12
3
45
        
1
234
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Animal Breeding 2020. 2020, Brno.

Originálny názov:
Animal Breeding 2020
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
celoštátna akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2020
Počet účastníkov celkom:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 29.04.2020 14:55 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12
3
45
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -