Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ivana Kučínská
Identifikační číslo: 3186
Univerzitní e-mail: ivana.kucinska [at] mendelu.cz
 
Technická pracovnice pro výuku - Ústav technologie potravin (AF)

Kontakty     
Publikace
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JŮZL, M. -- KALHOTKA, L. -- SALÁKOVÁ, A. -- PYTEL, R. -- KUČÍNSKÁ, I. -- NEDOMOVÁ, Š. a kol. XLV. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2019". 4. 3. 2019 - 7. 3. 2019, Brno (CZ). URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny

Originální název:
XLV. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2019"
Anglický název:
45th Food Quality and Safety Conference
Organizátor:
Pracoviště:
Ústav technologie potravin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Ústav technologie potravin a Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická fakulta, MENDELU
Stát:
Česká republika
Rozsah akce: evropská akce
Typ konference:
vědecká konference
Zkratka:
ID 2019
Pořadové číslo:
45
Datum zahájení:
4. 3. 2019
Datum ukončení:
7. 3. 2019
Rok konání:
Počet účastníků celkem: 115
Počet účastníků ze zahraničí: 5
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce: Ingrovy dny jsou konferencí s mezinárodní účastí, účastníci se zabývají problematikou jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin a surovin rostlinného a živočišného původu ve všech souvislostech. Na programu bývají vyžádané přednášky, přednášená sdělení a plakátová sdělení. Konference je tradiční příležitostí k setkání pro široký okruh účastníků z řad akademických pracovníků univerzit, výzkumných a kontrolních institucí, zpracovatelských firem a podniků, ale i jednotlivců se zájmem o danou problematiku.
Popis v anglickém jazyce:
Traditionally, at the beginning of March at the Mendel University in Brno are Ingr´s days involving international scientific conference dedicated to the issues of quality parameters of food and foodstuff of plant and animal origin in all contexts. On programme are requested lectures, lectured communications and poster communications. The conference is an opportunity for the traditional meetings of participants from the academic staff of universities, research institutions and control, processing firms and businesses, but also individuals with an interest in the issue.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: food safety, quality, Food
čeština: potraviny, zdravotní nezávadnost, jakost
Obor výsledku: Food and beverages
Agriculture
Nutrition, Dietetics
Veterinary science
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
 
Záznam vložil:
Poslední změna:

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -