Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ivana Kučínská
Identifikační číslo: 3186
Univerzitní e-mail: ivana.kucinska [at] mendelu.cz
 
Technická pracovnice pro výuku - Ústav technologie potravin (AF)

     Publikace
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JŮZL, M. -- KALHOTKA, L. -- NEDOMOVÁ, Š. -- JAROŠOVÁ, A. -- DOSTÁLOVÁ, J. -- TREMLOVÁ, B. -- PYTEL, R. -- MÜLLEROVÁ, M. -- KUČÍNSKÁ, I. XLIII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. 3. 2017 - 2. 3. 2017, Mendelova univerzita v Brně (CZ). URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2017?lang=cz

Originální název: XLIII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Anglický název:
43rd Food Quality and Safety Conference
Organizátor:
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
Ing. Roman Pytel
Ing. Martina Müllerová
Ivana Kučínská
Pracoviště:
Ústav technologie potravin
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Mendelova univerzita v Brně
Pořadatel: Ústav technologie potravin a Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická fakulta, MENDELU
Stát:
Česká republika
Rozsah akce:
celostátní akce
Typ konference:
vědecká konference
Zkratka:
ID 2017
Pořadové číslo:
43
Datum zahájení:
1. 3. 2017
Datum ukončení: 2. 3. 2017
Rok konání:
Počet účastníků celkem:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Tradičně na počátku března se na Mendelově univerzitě v Brně konají Ingrovy dny, jejichž součástí je mezinárodní vědecká konference, zabývající se problematikou jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin a surovin rostlinného a živočišného původu ve všech souvislostech. Na programu bývají vyžádané přednášky, přednášená sdělení a plakátová sdělení. Konference je tradiční příležitostí k setkání pro široký okruh účastníků z řad akademických pracovníků univerzit, výzkumných a kontrolních institucí, zpracovatelských firem a podniků, ale i jednotlivců se zájmem o danou problematiku.
Popis v anglickém jazyce:
Traditionally, at the beginning of March at the Mendel University in Brno are Ingr´s days involving international scientific conference dedicated to the issues of quality parameters of food and foodstuff of plant and animal origin in all contexts. On programme are requested lectures, lectured communications and poster communications. The conference is an opportunity for the traditional meetings of participants from the academic staff of universities, research institutions and control, processing firms and businesses, but also individuals with an interest in the issue.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: food, food safety, quality
čeština: potraviny, zdravotní nezávadnost, jakost
Obor výsledku:
Potravinářství
Hygiena
Chov hospodářských zvířat
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2017?lang=cz
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 01.03.2018 08:32 (doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -