Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Identifikační číslo: 3169
Univerzitní e-mail: ales.knoll [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Senior Researcher - CEITEC MENDELU (AF)
 
Externí člen SZ - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
1 Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasatT. UrbanIGAspoluřešitel01.03.201028.02.2011
2 Analýza diferenčně exprimovaných genů ve fetálních kosterních svalech praseteA. KnollGAČRgarant01.01.200331.12.2005
3 Analýza DNA.A. KnollSmluvní výzkumgarant11.11.201316.12.2013
4 Analýza exprese a polymorfismu kandidátních genů regulujících vývoj a růst svalů u prasatA. KnollGAČRspoluřešitel01.01.200631.12.2008
5 Analýza kandidátních genů pro tvorbu svaloviny a kvalitu masa u prasatA. KnollGAČRgarant01.01.199731.12.1999
6 Analýza kandidátních genů pro znaky jatečné hodnoty prasat, lokalizovaných v chromozómových oblastech s QTLA. KnollGAČRgarant01.01.200031.12.2002
7 Asociační mapování a stadium pozičních kandidátních genu v centrální části SSC2 v oblasti QTL pro složení jatečného těla a kvalitu masaA. KnollGAČRgarant01.01.201301.01.2013
8 CEITEC - Středoevropský technologický institutV. ReinöhlOPSenior researcher01.04.2011
9 Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývojT. UrbanOPManažer projektu01.07.200930.06.2012
10 Detekce a charakterizace jednonukleotidových polymorfizmů kandidátních genů pro plodnost a masnou užitkovost u praseteA. KnollGAČRgarant01.09.200230.08.2005
11 Detekce mikrosatelitů pro studium variability v oblasti genů MHC u velbloudůA. KnollIGAgarant01.01.201731.12.2017
12 Detekce polymorfismu DNA a kandidátních genů pro užitkovost prasatA. KnollGAČRgarant01.01.199931.12.2001
13 Druhová identifikace nekrofágních zástupců řádu Diptera pomocí mitochondriálních genůA. KnollIGAgarant01.01.201831.12.2018
14 Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědiA. KnollGAČRgarant01.01.200801.01.2008
15 Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasatA. KnollIGAgarant01.03.200931.12.2009
16 Inovace předmětu Genetika pro Bc. obor Technologie potravinA. KnollFRVŠgarant01.01.200531.12.2005
17 Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované forměT. UrbanFRVŠspoluřešitel01.01.200801.01.2008
18 K biologii růstu svalů u prasat: komparativní analýza genové exprese v kosterních svalech bílého ušlechtilého a divokého praseteA. KnollGAČRspoluřešitel01.01.200931.12.2011
19 Komplexní hodnocení vlivu tradičních a alternativních způsobů kastrace na chov prasat a jakost masa pro zajištění udržitelné a konkurenceschopné produkce vepřového masa v České republiceA. KnollNAZVřešitel01.04.2015
20 Mapování genu melanokortinového receptoru MC3R u praseteK. CiváňováIGAgarant projektu01.01.200430.06.2005
21 Mikrosatelity jako nástroj pro studium diverzity receptorů NK buněk u koníA. KnollIGAgarant15.04.201531.12.2015
22 Molekulárně genetické studium ukládání variability tuku u prasatA. KnollGAČRgarant01.01.200431.12.2006
23 Podpora prostupnosti do doktorského studijního programu Molekulární biologie a genetika živočichů z magisterských programů na MZLU v BrněT. UrbanRPřešitel01.01.200631.12.2006
24 Podrobné asociační mapování oblasti chromozómu 2q prasete ovlivňující jakost masa a studium pozičních kandidátních genůA. KnollGAČRspoluřešitel01.01.201031.12.2012
25 Příprava nového doktorského studijního programuT. UrbanFRVŠspoluřešitel01.01.200231.12.2002
26 Regulace genové exprese: analýza exprese microRNA v kosterním svalu dvou plemen prasat s odlišnou kvalitou masaA. KnollGAČRgarant01.01.201301.01.2013
27 Rozšíření PhD. práce o studium dalších kandidátních genů u prasatJ. VernerFRVŠspoluřešitel01.01.200531.12.2005
28 Rozvoj laboratoře agrogenomiky pro tvůrčí činnost vysokoškolských studentůT. UrbanFRVŠřešitel30.01.200931.12.2009
29 Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masaT. UrbanNAZVspoluřešitel01.01.199931.12.2001
30 Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studentyA. KnollFRVŠspoluřešitel05.01.200931.12.2009
31 Studium chromozómových oblastí a genů ovlivňujících ukládání tuku u prasatA. KnollGAČRspoluřešitel01.01.200731.12.2009
32 Validace real-time PCR metodiky pro identifikaci Mycoplasma bovis v mléceA. KnollIGAgarant01.03.201431.12.2014
33 Variabilita aktuálních kandidátních genů a kvalita vepřového masaT. UrbanIGAřešitel01.03.201131.12.2011
34 Vytváření nového magisterského studijního oboru „Živočišné biotechnologie“J. DvořákRPspoluřešitel01.01.200331.12.2005
35 Výzkum a validace genomických metod využitelných v selekci na kvalitu a tržní uplatnění hospodářských zvířat a jejich produktůT. UrbanNAZVspoluřešitel01.12.200531.12.2009
36 Zvýšení metodologické úrovně a teoretického vzdělání studentů akreditovaného DSP 4103V Zootechnika - perspektivního stud. oboru obecná zootechnikaT. UrbanGAČRSpoluřešitel na MZLU01.10.200331.12.2007

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený