Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Identification number: 3169
University e-mail: ales.knoll [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
Senior Researcher - CEITEC MENDELU (FA)
 
Externí člen SZ - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

     
     
Projects
     
Publications               

Limit to:
year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorType
Official roles
SinceUntil
1
 A complex analysis of impact of traditional (surgical) and alternative methods of castration on pig rearing and pork quality in order to ensure sustainable and competitive pork production in the Czech Republic
A. Knoll
NAZV
řešitel
04/01/2015
2
OP
Manažer projektu07/01/2009
06/30/2012
3 A molecular genetic study of porcine variability for fat deposition
GAČR
supervisor01/01/200412/31/2006
4 Analysis of candidate genes influencing carcass traits in pigs by positional candidate gene approachGAČR
supervisor
01/01/2000
12/31/2002
5
 Analysis of differentially expressed genes in pig fetal skeletal muscles
GAČR
supervisor
01/01/200312/31/2005
6
 Analysis of expression and polymorphism of candidate genes regulating muscle development and growth in pigs
A. Knoll
GAČR
spoluřešitel
01/01/2006
12/31/2008
7 Analysis of selected candidate genes for meat production and meat quality in pigsA. KnollGAČRsupervisor
01/01/1997
12/31/1999
8
 Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat
IGA
spoluřešitel
03/01/2010
02/28/2011
9
 Analýza DNA.A. Knoll
Smluvní výzkum
supervisor
11/11/2013
12/16/2013
10
 Association mapping and study of positional candidate genes in the central part of SSC2 harbouring QTL for carcass composition and meat qualityGAČR
supervisor
01/01/2013
01/01/2013
11
 A study of chromosome regions and genes affecting fat accretion in pigs.
GAČR
spoluřešitel
01/01/2007
12/31/2009
12
 CEITEC - Central European Institute of Technology
V. Reinöhl
OP
Senior researcher
04/01/2011
13
 Detection and characterization of single nucleotide polymorphisms of candidate genes for fertility and meatGAČR
supervisor
09/01/2002
08/30/2005
14
 Detection of DNA polymorphism of candidate genes for performance in pigs
GAČRsupervisor01/01/199912/31/2001
15
 Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi
A. KnollGAČR
supervisor
01/01/2008
01/01/2008
16
 Enhancement of PhD thesis by study of the other candidate genes in pigsJ. VernerFRVŠspoluřešitel01/01/2005
12/31/2005
17
 Enhancing the Methodological and Theoretical Education of Students of the PhD. program 4103V -- Animal Husbandry - Perspective Field General Animal Husbandry
GAČR
Spoluřešitel na MZLU
10/01/2003
12/31/2007
18
 Fine association mapping of the porcine chromosome 2q region influencing meat quality and study of positional candidate genesA. KnollGAČR
spoluřešitel
01/01/201012/31/2012
19
 Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat
A. Knoll
IGA
garant03/01/2009
12/31/2009
20 Inovace předmětu Genetika pro Bc. obor Technologie potravinFRVŠsupervisor
01/01/2005
12/31/2005
21
 Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované forměT. UrbanFRVŠ
spoluřešitel
01/01/2008
01/01/2008
22
 Mapping of melanocortin receptor MC3R gene in pigs
IGAgarant projektu
01/01/2004
06/30/2005
23
 Microsatellite detection for variability study of MHC genes region in camels
IGA
supervisor
01/01/201712/31/2017
24
 Mikrosatelity jako nástroj pro studium diverzity receptorů NK buněk u koní
A. Knoll
IGA
supervisor
04/15/2015
12/31/2015
25
RP
řešitel01/01/200612/31/2006
26
 Příprava nového doktorského studijního programu
T. UrbanFRVŠ
spoluřešitel
01/01/2002
12/31/2002
27
 Regulation of gene expression: microRNA expression analysis in skeletal muscle of two pig breeds differing in muscularity
GAČR
supervisor
01/01/2013
01/01/2013
28
 Research and validation of the genomics methods applicable in selection for the livestock quality and market use
NAZVco-solver
12/01/2005
12/31/2009
29
T. Urban
FRVŠ
řešitel
01/30/2009
12/31/2009
30
 Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masa
T. UrbanNAZV
spoluřešitel
01/01/199912/31/2001
31
 Species identification of members of necrophagous Diptera order using mitochondrial genes
IGA
supervisor
01/01/2018
12/31/2018
32
 Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studentyA. Knoll
FRVŠ
spoluřešitel
01/05/2009
12/31/2009
33
 Towards understanding the biology of porcine muscle growth: Comparative gene expression analysis between skeletal muscles of Large White and Wild Boar
GAČR
spoluřešitel
01/01/2009
12/31/2011
34
 Validace real-time PCR metodiky pro identifikaci Mycoplasma bovis v mléceA. Knoll
IGA
garant03/01/2014
12/31/2014
35T. UrbanIGAřešitel
03/01/2011
12/31/2011
36
 Vytváření nového magisterského studijního oboru „Živočišné biotechnologie“
RP
spoluřešitel01/01/200312/31/2005

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected