Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Identifikační číslo: 3169
Univerzitní e-mail: ales.knoll [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Senior Researcher - CEITEC MENDELU (AF)
 
Externí člen SZ - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Hana Bernreiterová
Perspektivy nutrigenomiky ve výživě
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Karel Bílek, Ph.D.
Analýza diferenciálně exprimovaných genů a validace referenčních genů u prasat
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Gabriela Boháčová
Metody izolace DNA
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marta Bryndová, Ph.D.
Určení spolehlivosti mikrosatelitového panelu pro ověření původu a individuální identifikaci u psů
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Aneta Bubeníčková, Ph.D.
Klonování a transgenoze
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Buchtová
Asociační analýza vybraného polymorfismu genu SERPINE1 u souboru prasat.
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Buchtová
Genetika pigmentace u exotického ptactva
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kateřina Burešová
Restrikční endonukleázy a jejich využití v biotechnologiích
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kateřina Burianová
Metody pro určení pohlaví zvířete na základě analýzy DNA v mase
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Iveta Černá
Metody určení přítomnosti druhově specifické DNA v potravinách
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Renata Červinková
Asociace mezi Hin1I polymorfismem genu PLIN a masnou užitkovostí u plemene landrase
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Nela Daňková
Způsoby archivace DNA a jejich využití
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Nicola Darkwahová
Genetické markery pro kvalitu hovězího masa
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Gabriela Dereňová
Genotypy genu IGF2 a jejich asociace k ukazatelům jatečného těla prasat
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Dratvová
Druhová identifikace páskovek (Cepaea) pomocí molekulárně-genetických metod
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Dratvová
Metody izolace a archivace DNA z živočišných tkání
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Monika Figelová
Geneticky modifikované organizmy v potravinářství
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jitka Filkuková
Detekce vybraného mikrosatelitu u prasat
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lenka Grochálová
Genetické markery pro kvalitu masa u prasat a gen pro resistin
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Grosová
Variabilita markeru TG5 a asociace k obsahu intramuskulárního tuku a marblingu u skotu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Alena Grussmannová
Genomická selekce holštýnského skotu
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tereza Grygarová
Ověření dědičnosti markerů mikrosatelitového panelu u velbloudů
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavla Hambergerová
Studium polymorfismu genu MYOD1 a jeho vliv na kvalitu masa u prasat
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Bc. Ing. Jaroslava Heczková
Analýza primární struktury genu MC3R pomocí metody resekvenování DNA
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Eliška Horecká
Analýza vztahu MHC mikrosatelitů k vybraným nemocem u zástupců koňovitých
září 2016Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eliška Horecká
Polymorfismus genu MATP ve vztahu ke zbarvení u koní
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Čeněk Horecký
Analýza genetických markerů ovlivňujících jakost a kvalitu masa pro zpřesnění selekce ve stádě masného skotu
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Čeněk Horecký
Analýza mikrosatelitů v oblasti genů NKR pro studium jejich genetické diverzity
září 2016Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jaroslav Hyjánek
Využití online databází v komparativní genomice
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Jaroslav Hyjánek
Zhodnocení genetických/fylogeografických charakteristik jedinců východního poddruhu nosorožce dvourohého (Diceros bicornis michaeli) chovaných v evropských zoo s ohledem k případným reintrodukcím.
říjen 2017Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Pavla Chalupová, Ph.D.
Analýza exprese genů pro růst a vývoj svaloviny u prasat, studium variability genu IL18 a jeho asociace s užitkovými znaky
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavla Chalupová, Ph.D.
Detekce polymorfizmu genu KIT a jeho vztah ke zbarvení u koní
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Monika Chmelařová
Genetika pigmentace u psů
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Jakubcová
Chromozomální aberace u koní
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Anna Janušková
Variabilita DNA vnútri imunitných oblastí genómu u zástupcov koňovitých
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Anna Jiránková
Využití polymorfismu beta kaseinu ve vztahu k lidskému zdraví při konzumaci kravského mléka
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jan Jirásek
Druhová identifikace hmyzu na základě analýz DNA
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Eva Kacetlová
Geneticky modifikované organizmy a jejich detekce
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Kandalcová
Analýza polymorfizmů DNA pomocí sady mikrosatelitů pro určování rodičovství u prasat
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Kaplanová, Ph.D.
Analýza vybraných mikrosatelitů a jednonukleotidových polymorfizmů se vztahem k bezrohosti u masného skotu
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Denisa Knotová
Využití technologií rekombinantní DNA v potravinářství
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Kocur
Analýza aneuploidií a studium meiózy u oocytů metodou komparativní genomové hybridizace na DNA čipu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Stanislava Košková
Srovnávací studie myších a lidských podpůrných buněk pomocí metody ELISA
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Kratochvílová
Analýza asociací jednonukleotidového polymorfizmu v genu PDK4 s masnou užitkovostí
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Lucie Kratochvílová
Studium genů rezistence proti mastitidám u skotu
září 2013Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristýna Krčmová
Analýza genů ovlivňujících zbarvení srsti psů
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lenka Krutilová
Detekce polymorfismů prionového genu asociovaného se scrapií u ovcí pomocí molekulárně-genetických metod
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Anna Kubešová
Exprese genů ovlivňujících kančí pach ve vztahu ke kastraci
září 2018Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Anna Kubešová
Gen stearoyl-CoA desaturáza a jeho asociace se znaky kvality masa u skotu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Kučírek
Polymorfismus v genu DGAT1 ve vztahu k marblingu u skotu
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Anna Kvasnovská
Genetika pigmentace u psů
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Lavická
Využití sekvenování pro vyhledávání polymorfizmu DNA
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Monika Lávičková
Detekce polymorfismu genu CYB5A ve vztahu ke skatolu, idolu a androstenonu u kanců
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Nicole Ludikovská
Variabilita genu MC1R u psů plemene flat coated retriever
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Ludvíková, Ph.D.
Analýza polymorfizmů v genu EEF1A2 u prasat
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Michaela Ludvíková, Ph.D.
Studium pozičních kandidátních genů pro kvalitu masa na prasečím chromozomu 2
září 2013Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Iva Lukšová
Metody určení přítomnosti druhově specifické DNA v potravinách
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Terezie Macková
Polymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasat
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Anna Malířová
Dědičné onemocnění krve u psů
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavla Martinovská
Genetika onemocnění u koní
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Martin Masopust, Ph.D.
Molekulárně genetické studium genů RETN, ADIPOQ a IRS4 podílejících se na variabilitě ukládání tuku u prasat
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jiří Melmer
Analýza vybraných genů u souboru prasat plemene přeštické černostrakaté
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Karolína Menclová
Genetické markery pro zbarvení u koní
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jakub Metelka
Polymorfizmus v genu pro FSHB ve vztahu k plodnosti u prasat
říjen 2010Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Tamara Mifková
Druhová identifikace pomocí jaderných a mitochondriální genů u čeledi Sphingidae
září 2020Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Mikula
Asociační analýza polymorfizmu genu PDK4 u prasat
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Moltašová
Genetické markery ovlivňující ukládání intramuskulárního tuku - gen LEPR
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrea Moravanská
Vztah polymorfismu UASMS1 v genu leptin s ukazateli kvality masa
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Markéta Mošnová
Jednonukleotidové polymorfizmy v genech pro kaseiny kravského mléka
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jiří Navrátil
Současné metody sekvenování nukleových kyselin
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Michaela Nesvadbová, Ph.D.
Exprese a variabilita genů ovlivňující růst a vývoj svalové tkáně u prasat
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vojtěch Novák
Porovnání různých metod izolace genomové DNA hmyzu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Pavla Novotná
Variabilita genu HSD3B ve vztahu k hladině androstenonu a skatolu ve hřbetním tuku kanců
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Luboš Pajtina
Výskyt a charakteristika meticilin rezistentních stafylokoků v chovu mléčného skotu
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Pazdera
Metody studia vyjádření (exprese) genů
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Jan Pazdera
Metody studia vyjádření (exprese) genů
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Hana Pecková
Moderní technologie v genomice
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. František Petrlák
Ukládání tuku u modelových zvířat a obezita
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Pitrunová
Identifikace živočišných druhů v krmivu pomocí metody PCR
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Nikola Procházková
Efekt polynenasycených mastných kyselin n-3 ve výživě potkana na expresi vybraného genu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Vladimir Pyatov, Ph.D.
Identification and detection of antibiotic resistance genes in bovine mastitis pathogens in the Czech Republic
září 2015Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Taťana Sedláčková
Genetické markery pro metabolizmus a ukládání tuků
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Taťana Sedláčková
Vliv různých laboratorních podmínek na degradovatelnost nukleových kyselin
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ladislav Sekal
Testování mikrosatelitu v genu pro visfatin a asociace k užitkovým vlastnostem u přeštického černostrakatého prasete
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jiří Selinger
Analýza genu MYF4 u souboru prasat plemene české bílé ušlechtilé
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Jakub Skácel
Druhová identifikace forenzně významných druhů dvoukřídlých na základě analýz DNA
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Skalníková
Nemoci asociované s pigmentací srsti u psů
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kristýna Skoupá
Identifikace forenzně významných druhů hmyzu s výskytem v chladných měsících
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Sloupenský
Variabilita genu kappa-kasein u plemene brown swiss v České republice
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petra Smékalová
Kontrola fermentačního procesu a zařazení kvasinek rodu Saccharomyces v průběhu fermentačního procesu v bílém víně
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marieta Staroveská
Detekce polymorfismu v genu MDR1 u ovčáckých a honáckých psů
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Stefek
Studium polymorfismu genu LDHA a jeho vliv na masnou užitkovost u prasat
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michala Steinerová
Variabilita genů IGFBP2 a MC4R ve vztahu ke kvalitě masa prasat
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Františka Suchá
Variabilita mitochondriální DNA ve vztahu k druhové identifikaci živočichů
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Jakub Surýnek
Detekce původců mastitid mléčného skotu pomocí real-time PCR
září 2016Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Kateřina Svobodová, Ph.D.
Analýza variability a exprese genů pro eukaryotický elongační faktor 1 alfa (EEF1A1 a EEF1A2) u prasat
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Svobodová
Polymorfismus genu EDNRB ve vztahu ke zbarvení a onemocnění u koní
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ludmila Svobodová
Asociační analýza vybraného polymorfizmu genu IGF2 u souboru prasat české bílé ušlechtilé
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Natali Svobodová
Metody izolace DNA z potravin
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Veronika Šmídová
Restrikční endonukleázy a genetické testy
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Štiková
Stanovení délkového polymorfizmu mikrosatelitních markerů
duben 2005Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Michaela Táflová
Polymorfismus genu CYP2E1 ve vztahu k hladině skatolu a androstenonu kanců
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Veronika Tekulová
Štúdium variability mikrosatelitových markerov u koní so sarkoidmi
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Markéta Tomanová
Analýza genu beta-kasein u plemen jersey a brown swiss v České republice
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
105.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jiří Toufar
Sekvenování transkriptomu pro studium exprese genů u živočichů
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
106.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Alena Trýznová
Geneticky determinované choroby u border kolií
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
107.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alena Trýznová
Polymorfismus v genu MDR1 u border kolií
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
108.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristýna Tučková
Analýza asociace polymorfismu UASMS2 v genu leptin s intramuskulárním tukem a marblingem u skotu
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
109.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kristýna Tučková
Sekvenování nukleových kyselin - sestavení sekvence DNA podle výsledku genetického analyzátoru
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
110.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Šárka Valentová
Studium exprese genů v živočišných tkáních metodou real-time PCR
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
111.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Jan Verner, Ph.D.
Analýza genů MYOD rodiny, IGF-2 a myostatinu v produkci kvalitního vepřového masa
červen 2006Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Romana Vráblová
Variabilita génu MYF6 a asociácie s vybranými znakmi mäsovej úžitkovosti u prasiat
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
113.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Filip Weisz, Ph.D.
Polymorfizmy DNA v genu PRNP u vybraného souboru skotu
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
114.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Filip Weisz, Ph.D.
Studium pozičních kandidátních genů SERPINE1, LDHA a UBL5 ve vztahu k masné užitkovosti prasat
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
115.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Wijacki
Druhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderných genů CAD a EF-1α
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
116.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Jan Wijacki
Genetická variabilita imunitních oblastí genomu u velbloudů
září 2020Zobrazení závěrečné práce
117.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Wijacki
Mikrosatelity a jejich využití v genetických analýzách
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
118.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Nicole Elizabeth Wrzecionková, DiS.
Dynamika výskytu forenzně významných zástupců řádu brouci (Coleoptera) v průběhu roku
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
119.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Nicole Elizabeth Wrzecionková, DiS.
Forenzně významní zástupci řádu brouci (Coleoptera) vyskytující se na území České republiky
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
120.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Iva Zajíčková
Variabilita markeru TG5 a asociace k obsahu intramuskulárního tuku a marblingu u skotu
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
121.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Jana Zrůstová, Ph.D.
Analýza genů NAMPT, PDK4 a PRKAR2B na chromozomu 9 asociovaných s tukem u prasat
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
122.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Monika Žáková
Genetické faktory ovlivňující ukládání intramuskulárního tuku u masných plemen skotu
duben 2020Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována