Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Identification number: 3169
University e-mail: ales.knoll [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
Senior Researcher - CEITEC MENDELU (FA)
 
Externí člen SZ - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Bernreiterová
Perspektivy nutrigenomiky ve výživě
April 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Karel Bílek, Ph.D.
Analýza diferenciálně exprimovaných genů a validace referenčních genů u prasat
June 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Gabriela Boháčová
Metody izolace DNA
April 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marta Bryndová, Ph.D.
Určení spolehlivosti mikrosatelitového panelu pro ověření původu a individuální identifikaci u psů
April 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aneta Bubeníčková, Ph.D.
Klonování a transgenoze
April 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Buchtová
Asociační analýza vybraného polymorfismu genu SERPINE1 u souboru prasat.
April 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Buchtová
Genetika pigmentace u exotického ptactva
April 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Burešová
Restrikční endonukleázy a jejich využití v biotechnologiích
April 2007Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Burianová
Metody pro určení pohlaví zvířete na základě analýzy DNA v mase
April 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Iveta Černá
Metody určení přítomnosti druhově specifické DNA v potravinách
April 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renata Červinková
Asociace mezi Hin1I polymorfismem genu PLIN a masnou užitkovostí u plemene landrase
April 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nela Daňková
Způsoby archivace DNA a jejich využití
April 2010Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nicola Darkwahová
Genetické markery pro kvalitu hovězího masa
April 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Dereňová
Genotypy genu IGF2 a jejich asociace k ukazatelům jatečného těla prasat
April 2006Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Dratvová
Druhová identifikace páskovek (Cepaea) pomocí molekulárně-genetických metod
April 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Dratvová
Metody izolace a archivace DNA z živočišných tkání
April 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Figelová
Geneticky modifikované organizmy v potravinářství
April 2007Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jitka Filkuková
Detekce vybraného mikrosatelitu u prasat
April 2007Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Grochálová
Genetické markery pro kvalitu masa u prasat a gen pro resistin
May 2007Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Grosová
Variabilita markeru TG5 a asociace k obsahu intramuskulárního tuku a marblingu u skotu
April 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Grussmannová
Genomická selekce holštýnského skotu
April 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Grygarová
Ověření dědičnosti markerů mikrosatelitového panelu u velbloudů
April 2019Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Hambergerová
Studium polymorfismu genu MYOD1 a jeho vliv na kvalitu masa u prasat
April 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Jaroslava Heczková
Analýza primární struktury genu MC3R pomocí metody resekvenování DNA
April 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Eliška Horecká
Analýza vztahu MHC mikrosatelitů k vybraným nemocem u zástupců koňovitých
September 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Horecká
Polymorfismus genu MATP ve vztahu ke zbarvení u koní
April 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Čeněk Horecký
Analýza genetických markerů ovlivňujících jakost a kvalitu masa pro zpřesnění selekce ve stádě masného skotu
April 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Čeněk Horecký
Analýza mikrosatelitů v oblasti genů NKR pro studium jejich genetické diverzity
September 2016Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Hyjánek
Využití online databází v komparativní genomice
April 2009Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jaroslav Hyjánek
Zhodnocení genetických/fylogeografických charakteristik jedinců východního poddruhu nosorožce dvourohého (Diceros bicornis michaeli) chovaných v evropských zoo s ohledem k případným reintrodukcím.
October 2017Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavla Chalupová, Ph.D.
Analýza exprese genů pro růst a vývoj svaloviny u prasat, studium variability genu IL18 a jeho asociace s užitkovými znaky
April 2011Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Chalupová, Ph.D.
Detekce polymorfizmu genu KIT a jeho vztah ke zbarvení u koní
April 2008Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Chmelařová
Genetika pigmentace u psů
April 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Jakubcová
Chromozomální aberace u koní
April 2010Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Anna Janušková
Variabilita DNA vnútri imunitných oblastí genómu u zástupcov koňovitých
April 2021Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Jiránková
Využití polymorfismu beta kaseinu ve vztahu k lidskému zdraví při konzumaci kravského mléka
April 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Jirásek
Druhová identifikace hmyzu na základě analýz DNA
April 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Eva Kacetlová
Geneticky modifikované organizmy a jejich detekce
April 2006Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Kandalcová
Analýza polymorfizmů DNA pomocí sady mikrosatelitů pro určování rodičovství u prasat
April 2007Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Kaplanová, Ph.D.
Analýza vybraných mikrosatelitů a jednonukleotidových polymorfizmů se vztahem k bezrohosti u masného skotu
April 2008Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Denisa Knotová
Využití technologií rekombinantní DNA v potravinářství
April 2011Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kocur
Analýza aneuploidií a studium meiózy u oocytů metodou komparativní genomové hybridizace na DNA čipu
April 2015Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislava Košková
Srovnávací studie myších a lidských podpůrných buněk pomocí metody ELISA
April 2008Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Kratochvílová
Analýza asociací jednonukleotidového polymorfizmu v genu PDK4 s masnou užitkovostí
April 2010Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lucie Kratochvílová
Studium genů rezistence proti mastitidám u skotu
September 2013Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Krčmová
Analýza genů ovlivňujících zbarvení srsti psů
April 2010Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Krutilová
Detekce polymorfismů prionového genu asociovaného se scrapií u ovcí pomocí molekulárně-genetických metod
April 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Anna Kubešová
Exprese genů ovlivňujících kančí pach ve vztahu ke kastraci
September 2018Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Kubešová
Gen stearoyl-CoA desaturáza a jeho asociace se znaky kvality masa u skotu
April 2015Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kučírek
Polymorfismus v genu DGAT1 ve vztahu k marblingu u skotu
April 2014Displaying the final thesis
51.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Anna Kvasnovská
Genetika pigmentace u psů
April 2012Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Lavická
Využití sekvenování pro vyhledávání polymorfizmu DNA
April 2007Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Lávičková
Detekce polymorfismu genu CYB5A ve vztahu ke skatolu, idolu a androstenonu u kanců
April 2019Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nicole Ludikovská
Variabilita genu MC1R u psů plemene flat coated retriever
April 2017Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Ludvíková, Ph.D.
Analýza polymorfizmů v genu EEF1A2 u prasat
April 2010Displaying the final thesis
56.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michaela Ludvíková, Ph.D.
Studium pozičních kandidátních genů pro kvalitu masa na prasečím chromozomu 2
September 2013Displaying the final thesis
57.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Iva Lukšová
Metody určení přítomnosti druhově specifické DNA v potravinách
April 2013Displaying the final thesis
58.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Terezie Macková
Polymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasat
April 2017Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Malířová
Dědičné onemocnění krve u psů
April 2011Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavla Martinovská
Genetika onemocnění u koní
April 2010Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Masopust, Ph.D.
Molekulárně genetické studium genů RETN, ADIPOQ a IRS4 podílejících se na variabilitě ukládání tuku u prasat
June 2008Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Melmer
Analýza vybraných genů u souboru prasat plemene přeštické černostrakaté
April 2009Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Karolína Menclová
Genetické markery pro zbarvení u koní
April 2009Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Metelka
Polymorfizmus v genu pro FSHB ve vztahu k plodnosti u prasat
October 2010Displaying the final thesis
65.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Tamara Mifková
Druhová identifikace pomocí jaderných a mitochondriální genů u čeledi Sphingidae
September 2020Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Mikula
Asociační analýza polymorfizmu genu PDK4 u prasat
April 2012Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Moltašová
Genetické markery ovlivňující ukládání intramuskulárního tuku - gen LEPR
April 2012Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Moravanská
Vztah polymorfismu UASMS1 v genu leptin s ukazateli kvality masa
April 2016Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Markéta Mošnová
Jednonukleotidové polymorfizmy v genech pro kaseiny kravského mléka
April 2009Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Navrátil
Současné metody sekvenování nukleových kyselin
April 2017Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michaela Nesvadbová, Ph.D.
Exprese a variabilita genů ovlivňující růst a vývoj svalové tkáně u prasat
May 2010Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Novák
Porovnání různých metod izolace genomové DNA hmyzu
April 2015Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavla Novotná
Variabilita genu HSD3B ve vztahu k hladině androstenonu a skatolu ve hřbetním tuku kanců
April 2019Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Luboš Pajtina
Výskyt a charakteristika meticilin rezistentních stafylokoků v chovu mléčného skotu
April 2018Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Pazdera
Metody studia vyjádření (exprese) genů
April 2010Displaying the final thesis
76.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Jan Pazdera
Metody studia vyjádření (exprese) genů
April 2009Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Pecková
Moderní technologie v genomice
April 2011Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Petrlák
Ukládání tuku u modelových zvířat a obezita
April 2017Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Pitrunová
Identifikace živočišných druhů v krmivu pomocí metody PCR
April 2010Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Procházková
Efekt polynenasycených mastných kyselin n-3 ve výživě potkana na expresi vybraného genu
April 2015Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Vladimir Pyatov, Ph.D.
Identification and detection of antibiotic resistance genes in bovine mastitis pathogens in the Czech Republic
September 2015Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Taťana Sedláčková
Genetické markery pro metabolizmus a ukládání tuků
April 2007Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Taťana Sedláčková
Vliv různých laboratorních podmínek na degradovatelnost nukleových kyselin
April 2009Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Sekal
Testování mikrosatelitu v genu pro visfatin a asociace k užitkovým vlastnostem u přeštického černostrakatého prasete
April 2010Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Selinger
Analýza genu MYF4 u souboru prasat plemene české bílé ušlechtilé
April 2006Displaying the final thesis
86.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jakub Skácel
Druhová identifikace forenzně významných druhů dvoukřídlých na základě analýz DNA
April 2019Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Skalníková
Nemoci asociované s pigmentací srsti u psů
April 2013Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristýna Skoupá
Identifikace forenzně významných druhů hmyzu s výskytem v chladných měsících
April 2019Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Sloupenský
Variabilita genu kappa-kasein u plemene brown swiss v České republice
April 2017Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Smékalová
Kontrola fermentačního procesu a zařazení kvasinek rodu Saccharomyces v průběhu fermentačního procesu v bílém víně
April 2012Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marieta Staroveská
Detekce polymorfismu v genu MDR1 u ovčáckých a honáckých psů
April 2016Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Stefek
Studium polymorfismu genu LDHA a jeho vliv na masnou užitkovost u prasat
April 2013Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michala Steinerová
Variabilita genů IGFBP2 a MC4R ve vztahu ke kvalitě masa prasat
April 2018Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Františka Suchá
Variabilita mitochondriální DNA ve vztahu k druhové identifikaci živočichů
April 2019Displaying the final thesis
95.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jakub Surýnek
Detekce původců mastitid mléčného skotu pomocí real-time PCR
September 2016Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Kateřina Svobodová, Ph.D.
Analýza variability a exprese genů pro eukaryotický elongační faktor 1 alfa (EEF1A1 a EEF1A2) u prasat
June 2008Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Svobodová
Polymorfismus genu EDNRB ve vztahu ke zbarvení a onemocnění u koní
April 2012Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ludmila Svobodová
Asociační analýza vybraného polymorfizmu genu IGF2 u souboru prasat české bílé ušlechtilé
April 2012Displaying the final thesis
99.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Natali Svobodová
Metody izolace DNA z potravin
April 2020Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Šmídová
Restrikční endonukleázy a genetické testy
April 2016Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Štiková
Stanovení délkového polymorfizmu mikrosatelitních markerů
April 2005Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Táflová
Polymorfismus genu CYP2E1 ve vztahu k hladině skatolu a androstenonu kanců
April 2019Displaying the final thesis
103.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Veronika Tekulová
Štúdium variability mikrosatelitových markerov u koní so sarkoidmi
April 2021Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Tomanová
Analýza genu beta-kasein u plemen jersey a brown swiss v České republice
April 2017Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Toufar
Sekvenování transkriptomu pro studium exprese genů u živočichů
April 2018Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Trýznová
Geneticky determinované choroby u border kolií
April 2014Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Trýznová
Polymorfismus v genu MDR1 u border kolií
April 2016Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Tučková
Analýza asociace polymorfismu UASMS2 v genu leptin s intramuskulárním tukem a marblingem u skotu
April 2014Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristýna Tučková
Sekvenování nukleových kyselin - sestavení sekvence DNA podle výsledku genetického analyzátoru
April 2012Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šárka Valentová
Studium exprese genů v živočišných tkáních metodou real-time PCR
April 2017Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jan Verner, Ph.D.
Analýza genů MYOD rodiny, IGF-2 a myostatinu v produkci kvalitního vepřového masa
June 2006Displaying the final thesis
112.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Romana Vráblová
Variabilita génu MYF6 a asociácie s vybranými znakmi mäsovej úžitkovosti u prasiat
April 2021Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Weisz, Ph.D.
Polymorfizmy DNA v genu PRNP u vybraného souboru skotu
April 2008Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Filip Weisz, Ph.D.
Studium pozičních kandidátních genů SERPINE1, LDHA a UBL5 ve vztahu k masné užitkovosti prasat
May 2011Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Wijacki
Druhová identifikace u Lepidopter pomocí jaderných genů CAD a EF-1α
April 2016Displaying the final thesis
116.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jan Wijacki
Genetická variabilita imunitních oblastí genomu u velbloudů
September 2020Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Wijacki
Mikrosatelity a jejich využití v genetických analýzách
April 2014Displaying the final thesis
118.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Nicole Elizabeth Wrzecionková, DiS.
Dynamika výskytu forenzně významných zástupců řádu brouci (Coleoptera) v průběhu roku
April 2021Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nicole Elizabeth Wrzecionková, DiS.
Forenzně významní zástupci řádu brouci (Coleoptera) vyskytující se na území České republiky
April 2019Displaying the final thesis
120.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Iva Zajíčková
Variabilita markeru TG5 a asociace k obsahu intramuskulárního tuku a marblingu u skotu
April 2014Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jana Zrůstová, Ph.D.
Analýza genů NAMPT, PDK4 a PRKAR2B na chromozomu 9 asociovaných s tukem u prasat
June 2008Displaying the final thesis
122.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Monika Žáková
Genetické faktory ovlivňující ukládání intramuskulárního tuku u masných plemen skotu
April 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress