Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Ernst, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3167
Univerzitný e-mail: martin.ernst [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

     
     
Projekty
     
     
Konferencie
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 DNA mikrosatelitní analýzy genetické diverzity v uzavřených populacích a management chovu Elaphurus davidianus.
M. Ernst
GAČR
garant01.01.2008
31.12.2010
2
 Ekologie, reprodukce a zdravotní stav prasete divokého jako základ jeho managementuIGAřešitel
01.02.2016
31.01.2019
3
 Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR
Iný
garant01.12.200902.12.2009
4 Inovace laboratorních cvičení o metody molekulární genetikyM. Ernst
FRVŠ
garant01.03.200331.12.2003
5
M. ErnstFRVŠgarant
03.05.2011
01.07.2011
6
 Laboratoř výuky molekulární biologie v lesnických disciplínách.
RP
garant01.01.201030.10.2010
7
 Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře VřísekM. ErnstGS LČR
garant
15.01.2016
31.12.2019
8M. Ernst
Iný
garant01.07.201231.12.2012
9
 Rozšíření diplomové práce o gen leptinu (LEP) u populací Sus scrofa na území České republiky
FRVŠ
garant
01.03.2003
31.12.2003
10
 Rozšíření Ph.D. disertační práce o geny ESR, FSHB, PRLR a HFABP k identifikaci distančních rozdílů populací divokých a chovných prasat
FRVŠ
garant
01.03.2002
31.12.2002
11
 Variabilita genu Melanocortin-1 Receptor (MC1R) jako nástroj pro zjišťování hybridů mezi divokými prasaty (Sus scrofa scrofa) a domácími prasaty (Sus scrofa f. domestica), za použití metody PCR-RFLP.
IGA
garant
15.03.2016
31.12.2016
12
 Vytvoření genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využití pro udržitelný rozvoj dopravy
M. Ernst
TAČR
garant
01.01.2013
31.12.2015
13 Vytvoření genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využití pro udržitelný rozvoj dopravyTAČR
hlavní řešitel
01.01.2012
31.12.2015
14
 Využití kombinace molekulárně genetických a kraniometrických metod při determinaci jelena lesního a jelena siky.
GAČRgarant01.01.200731.12.2009
15 Využití metod molekulární genetiky při mapování populací bobra evropského (Castor fiber, L.) na zájmových územích v České republice.M. Ernst
IGA
garant
01.01.2007
31.12.2007
16
M. ErnstGS LČR
garant
01.09.2008
27.10.2011
17 Využití mikrosatelitních analýz při šlechtění populace kozy bezoárové v oboře Žižkův vrch na LS Česká LípaM. Ernst
GS LČR
garant
01.01.2008
31.01.2011
18
M. Ernst
GS LČR
garant
01.08.2004
15.11.2006

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený