Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martin Ernst, Ph.D.
Identifikační číslo: 3167
Univerzitní e-mail: martin.ernst [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

     Výuka
     
Projekty
     
          

Omezit na:
rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
DruhOficiální role
Odkdy
Dokdy
zamítnutý
1
 DNA mikrosatelitní analýzy genetické diverzity v uzavřených populacích a management chovu Elaphurus davidianus.GAČR
garant
01.01.2008
31.12.2010
řešený2 Ekologie, reprodukce a zdravotní stav prasete divokého jako základ jeho managementuIGA
řešitel
01.02.2016
31.01.2019
zrušený3 Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČRM. ErnstJiný
garant
01.12.2009
02.12.2009
obhájený
4
 Inovace laboratorních cvičení o metody molekulární genetiky
FRVŠ
garant
01.03.2003
31.12.2003
zamítnutý5 Inovace studijního předmětu "Aplikovaná molekulární genetika" rozšířením praktických laboratorních cvičeníFRVŠgarant03.05.2011
01.07.2011
ukončený
6
 Laboratoř výuky molekulární biologie v lesnických disciplínách.
M. ErnstRP
garant
01.01.2010
30.10.2010
řešený
7
 Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře VřísekM. ErnstGS LČRgarant15.01.201631.12.2019
obhájený
8
 Podpora druhové rozmanitosti v katastru Němčice nad Hanou -- zvýšení početnosti a genetické variability místní populace koroptve polní
Jiný
garant01.07.2012
31.12.2012
obhájený9
 Rozšíření diplomové práce o gen leptinu (LEP) u populací Sus scrofa na území České republiky
FRVŠ
garant
01.03.2003
31.12.2003
obhájený
10
FRVŠgarant
01.03.2002
31.12.2002
ukončený
11
 Variabilita genu Melanocortin-1 Receptor (MC1R) jako nástroj pro zjišťování hybridů mezi divokými prasaty (Sus scrofa scrofa) a domácími prasaty (Sus scrofa f. domestica), za použití metody PCR-RFLP.
IGA
garant
15.03.201631.12.2016
řešený
12
 Vytvoření genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využití pro udržitelný rozvoj dopravyTAČRgarant01.01.2013
31.12.2015
obhájený
13M. Ernst
TAČR
hlavní řešitel
01.01.2012
31.12.2015
zamítnutý14
 Využití kombinace molekulárně genetických a kraniometrických metod při determinaci jelena lesního a jelena siky.
M. ErnstGAČR
garant
01.01.2007
31.12.2009
obhájený
15
IGA
garant
01.01.2007
31.12.2007
obhájený
16 Využití mikrosatelitních analýz při monitoringu populace a přeshraniční migrace losa evropského v oblasti LS Vyšší BrodGS LČR
garant
01.09.2008
27.10.2011
obhájený
17
GS LČR
garant01.01.2008
31.01.2011
obhájený18 Využití molekulárně genetických metod při šlechtění populace bílých jelenů u LČR, s.p.M. ErnstGS LČR
garant
01.08.200415.11.2006

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatýpřijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazenýzamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený