Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martin Ernst, Ph.D.
Identifikační číslo: 3167
Univerzitní e-mail: martin.ernst [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ABPAutor: Ing. Pavel Badanko
Vyhodnocení chovu srnčí zvěře na Kroměřížsku.
duben 2008prohlížet
2.ABPAutor: Ing. et Ing. Pavel Bednář, Ph.D.
Vyhodnocení chovu jelena siky Dybowského v oboře Volský Žlab.
duben 2007prohlížet
3.ABPAutor: Ing. Martin Bláha
Vyhodnocení chovu daňčí zvěře na Vítkovsku.
duben 2008prohlížet
4.ABPAutor: Ing. Michal Bořuta
Škody působené černou zvěří na polních plodinách v zájmovém území Zlínska.
duben 2007prohlížet
5.ADPAutor: Ing. Michal Bořuta
Způsoby ochrany polních kultur před škodami způsobenými černou zvěří na Zlínsku
duben 2009prohlížet
6.NBPAutor: Marcela Buchláková
Změny v agrární krajině a jejich vliv na drobnou zvěř v honitbě Pivín
duben 2018prohlížet
7.NDPAutor: Bc. Anna Daňková
Vyhodnocení mysliveckého hospodaření s černou zvěří ve vztahu k problematice škod na zemědělských pozemcích
duben 2015prohlížet
8.NBPAutor: Jakub Doleček
Vliv minerální výživy na kvalitu paroží dančí zvěře v oboře Volský Žlab
duben 2012prohlížet
9.NBPAutor: Jakub Doleček
Vliv ninerální výživy na kvalitu paroží dančí zvěře v oboře Volský Žlab.
duben 2008prohlížet
10.NBPAutor: Mgr. Eva Fajtová
Změny v agrární krajině a jejich vliv na drobnou zvěř v honitbě Němčice nad Hanou
duben 2017prohlížet
11.NBPAutor: Kamil Gabrlík
Chov jelena siky na Bouzovsku.
duben 2007prohlížet
12.ABPAutor: Ing. Bc. Erik Gajdošík
Bionomie, etologie a aktivita jezevce lesního v zájmové oblasti Pavlovice u Přerova
duben 2011prohlížet
13.ADPAutor: Ing. Mgr. Alžběta Gřundělová
Využití mikrosatelitních markerů pro studium populační struktury jelenovitých v západních Karpatech
březen 2018prohlížet
14.ABPAutor: Ing. Václav Hladík
Bionomie a etologie jelena milu
duben 2008prohlížet
15.ADPAutor: Ing. Václav Hladík
Genetická variabilita a diverzita jelena milu v ČR
duben 2011prohlížet
16.NBPAutor: Aleš Hutař
Chov jelení zvěře na Znojemsku v období 1989-2005
duben 2007prohlížet
17.NBPAutor: Radim Ille
Vliv importu na chov drsnosrstého jezevčíka v ČR.
duben 2006prohlížet
18.ABPAutor: Ing. Ivo Jakeš
Chov jelení zvěře v regionu Vsetínska
duben 2007prohlížet
19.ABPAutor: Ing. Ondřej Jirmann
Hospodaření s liškou obecnou a zajícem polním v honitbách MS Velké Poříčí a HS Adršpach.
březen 2009prohlížet
20.RBPAutor: Mgr. Lukáš Jonák
Umělý chov a reintrodukce tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v Moravskoslezských Beskydech
duben 2019prohlížet
21.NDisPAutor: Ing. Jaroslav Kliment
Genetická variabilita a diverzita mezi druhy Cervus elaphus a Cervus nippon.
duben 2009prohlížet
22.ABPAutor: Ing. Petr Kolář
Chov daňčí zvěře v zájmovém území navrhované chovatelské oblasti Trojmezí.
duben 2013prohlížet
23.ADPAutor: Ing. Petr Kolář
Ověření početních stavů daňčí zvěře v zájmovém území Trojmezí.
březen 2015prohlížet
24.NDisPAutor: Ing. Jarmila Korcová
Genetická variabilita a diverzita Lepus europaeus ve vybraných lokalitách ČR
srpen 2011prohlížet
25.RDisPAutor: Ing. Jarmila Korcová
Genetická variabilita a diverzita Lepus europaeus ve vybraných lokalitách ČR
září 2021prohlížet
26.ADPAutor: Ing. Jarmila Korcová
Vyhodnocení genetické variability bobra evropského v ČR
duben 2008prohlížet
27.NBPAutor: David Kratochvil
Vyhodnocení chovu jelení zvěře v bývalé chovatelské oblasti Chřiby.
duben 2011prohlížet
28.NBPAutor: David Kratochvil
Vyhodnocení chovu jelení zvěře v bývalé chovatelské oblasti Chřiby.
duben 2012prohlížet
29.NBPAutor: Luboš Křížek
Populace losa evropského a jeho vliv na lesní porosty LS Vyšší Brod
duben 2009prohlížet
30.ADPAutor: Ing. Alena Křížová
Vyhodnocení genetické variability siky japonského ve vybraných oblastech ČR
duben 2008prohlížet
31.ADPAutor: Ing. Michal Kučera
Populační dynamika bílé formy jelena lesního v oboře Žleby
březen 2009prohlížet
32.ABPAutor: Ing. Michal Kučera
Vyhodnocení genetických linií jelena lesního v oboře Volský Žlab.
duben 2007prohlížet
33.NDisPAutor: Ing. Eduard Levý
Využití mikrosatelitních analýz pro řízený chov kozy bezoárové u LČR, s.p.
srpen 2010prohlížet
34.RDisPAutor: Ing. Eduard Levý
Využití molekulárné-genetických metod pro řízený chov kozy bezoárové u LČR, s.p.
září 2021prohlížet
35.ABPAutor: Ing. Jitka Maršíková, DiS.
Vyhodnocení hmotnosti dančat v geneticky ustálených liniích obory Volský Žlab.
duben 2007prohlížet
36.ADPAutor: Ing. Karel Matoušek
Vyhodnocení daňčí zvěřiny z pohledu výtěžnosti po jatečném opracování
duben 2010prohlížet
37.ABPAutor: Ing. Karel Matoušek
Vyhodnocení porodních hmotností u jelení zvěře v oboře Volský Žlab.
duben 2007prohlížet
38.ABPAutor: Ing. Marek Neradil
Lovecké zbraně v Českých zemích.
duben 2007prohlížet
39.ADPAutor: Ing. Marek Neradil
Praktické využití loveckých kulových zbraní a střeliva v ČR.
březen 2009prohlížet
40.ADPAutor: Ing. Ladislav Novák
Projekt sítě nových krajinotvorných prvků v honitbě MS Dolní Dobrouč
duben 2010prohlížet
41.ABPAutor: Ing. Ladislav Novák
Úprava biotopu a problematika reintrodukce koroptve polní na Ústeckoorlicku
duben 2008prohlížet
42.RDisPAutor: Mgr. Luboš Novák
Genetická variabilita vybraných druhů spárkaté zvěře
květen 2018prohlížet
43.ABPAutor: Ing. Lukáš Odehnal
Český fousek v současné myslivecké praxi
duben 2014prohlížet
44.ABPAutor: Ing. Petr Pavlíček
Posouzení přírodních podmínek a možnosti využití krajiny na Velkobítešsku ve vztahu k volně žijící zvěři
duben 2006prohlížet
45.ADPAutor: Ing. Petr Pavlíček
Vyhodnocení přírodních podmínek pro koroptev polní v agrární krajině Milešínska.
duben 2008prohlížet
46.ABPAutor: Ing. Jaroslav Plšek
Posouzení přírodních podmínek a možnosti využití krajiny na Kroměřížsku v myslivecké praxi
duben 2006prohlížet
47.ABPAutor: Bc. Eliška Podlipná
Mikrosatelitní panel pro srnčí zvěř a jeho využití
duben 2019prohlížet
48.RDPAutor: Bc. Eliška Podlipná
Využití mikrosatelitních markerů pro studium populační struktury srnčí zvěře na Drahanské vrchovině a okolí
duben 2021prohlížet
49.ABPAutor: Ing. Michal Pojezný
Posouzení přírodních podmínek a možnosti využití krajiny zájmového území Drahanské vrchoviny ve vztahu k volně žijící zvěři.
duben 2006prohlížet
50.ABPAutor: Ing. Jan Poláček
Vyhodnocení potravní nabídky pro dančí zvěř v oboře Sokolnice
březen 2009prohlížet
51.ADPAutor: Ing. Jan Poláček
Vyhodnocení vlivu losa evropského na lesní porosty LS Vyšší Brod
duben 2013prohlížet
52.ADPAutor: Ing. Petr Prokeš
Projekt sítě nových krajinotvorných prvků v honitbě MS Moravský Písek
březen 2010prohlížet
53.ABPAutor: Ing. Petr Prokeš
Zkvalitnění biotopu v honitbě MS "Hubert" - Domanín za účelem zvýšení kmenových stavů drobné zvěře.
duben 2007prohlížet
54.ABPAutor: Bc. Radek Przybyla
Zhodnocení chovu tetřeva hlušce v oboře Bahenec
duben 2011prohlížet
55.NBPAutor: Marek Slezák
Porovnání bionomie zvěře ve farmových chovech, oborách a volnosti.
duben 2007prohlížet
56.NBPAutor: Martin Stejskal
Populační dynamika bílé formy jelena lesního v oboře Žleby.
duben 2007prohlížet
57.ADPAutor: Ing. Milan Stýblo
Vyhodnocení genetické diverzity prasete divokého v zájmových oblastech ČR
duben 2008prohlížet
58.ADPAutor: Ing. Miloslav Svozil
Aspekty ovlivňující chov zajíce polního na Olomoucku
duben 2010prohlížet
59.ABPAutor: Ing. Miloslav Svozil
Vyhodnocení chovu zajíce polního na Olomoucku
duben 2008prohlížet
60.ABPAutor: Ing. Martin Ševčík, DiS.
Zhodnocení chovu dančí zvěře ve farmovém chovu Hrubčice.
duben 2007prohlížet
61.ADPAutor: Ing. Jaroslav Šíma
Vyhodnocení potravní nabídky pro zvěř v oboře Soutok v průběhu vegetačního období
duben 2009prohlížet
62.ABPAutor: Ing. Josef Šolc
Chov a vývoj početních stavů drobné zvěře v honitbě Králova Lhota.
duben 2008prohlížet
63.ADPAutor: Ing. Josef Šolc
Projekt zlepšování potravní a krytové nabídky pro zvěř v honitbě Králova Lhota.
únor 2010prohlížet
64.ADPAutor: Ing. Ondřej Štěpánek
Vyhodnocení doplňkové výživy daňčí zvěře v oboře Volský Žlab - období po vytlučení.
březen 2009prohlížet
65.ABPAutor: Ing. Ondřej Štěpánek
Vyhodnocení zdravotního stavu daňčí zvěře v oboře Volský Žlab.
duben 2007prohlížet
66.NDisPAutor: Ing. Jiří Švanda
Genetická diverzita mufloní zvěře ve vztahu ke kvalitě trofejí
srpen 2010prohlížet
67.ABPAutor: Ing. Martin Trčka
Reintrodukce orla skalního v Beskydech.
duben 2007prohlížet
68.ABPAutor: Ing. Zdeněk Trojan
Historie chovu barvářů v České republice
březen 2007prohlížet
69.ADPAutor: Ing. Zdeněk Trojan
Vyhodnocení práce barvářů při dosledech a chov na území ČR
duben 2011prohlížet
70.ADPAutor: Ing. Tomáš Vagner
Porovnání potravní nabídky pro zvěř mezi oborou Vidlice a volnou honitbou Zaječiny.
duben 2010prohlížet
71.ABPAutor: Ing. Tomáš Vagner
Vyhodnocení potravní nabídky pro zvěř v oboře Vidlice.
duben 2008prohlížet
72.ADPAutor: Ing. Jan Veselý
Genetická diverzita losa evropského v ČR
duben 2014prohlížet
73.ABPAutor: Ing. Jan Veselý
Populace losa evropského a jeho vliv na lesní porosty Jindřichohradecka a Třeboňska
březen 2010prohlížet
74.ADPAutor: Ing. Luboš Vodolan
Využití GPS při práci bavorského barváře v myslivecké praxi.
duben 2007prohlížet
75.NBPAutor: Petr Vrubel
Vyhodnocení chovu koroptve polní na Němčicku
březen 2015prohlížet
76.NBPAutor: Jakub Wacyk
Vyhodnocení zdravotního stavu zajíce polního na Prostějovsku
březen 2011prohlížet
77.ABPAutor: Ing. Pavel Zábranský
Vyhodnocení stavu remízů z hlediska potravní nabídky srnčí zvěře na polesí Vranov
duben 2010prohlížet
78.ABPAutor: Ing. Jaroslav Zeman, Ph.D.
Faktory ovlivňující vývoj početních stavů drobné zvěře v honitbě Věchnov
duben 2011prohlížet
79.ADPAutor: Ing. Jaroslav Zeman, Ph.D.
Genetická variabilita srnčí zvěře v zájmovém území Bystřicka
duben 2013prohlížet
80.ABPAutor: Ing. Ondřej Zhorný
Analýza populace Dama dama v oboře Volský Žlab v období 2001 - 2006.
duben 2007prohlížet
81.ADPAutor: Ing. Ondřej Zhorný
Chov daňčí zvěře v oboře Volský žlab a stanovení jejího chovného standardu.
duben 2009prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována