Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.
Identifikační číslo: 3163
Univerzitní e-mail: pavel.vesely [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ADPAutor: Ing. Iveta Andrlová
Faktory ovlivňující konzumaci alkoholu v populaci ČR
duben 2012prohlížet
2.ABPAutor: Ing. Pavla Bobrovská
Výživa koček
duben 2013prohlížet
3.ABPAutor: Ing. Ivana Bubancová
Porovnání systémů normování potřeby sacharidů pro skot
duben 2006prohlížet
4.NBPAutor: Jitka Bublová
Pastva na škrapových stráních Moravského krasu
duben 2014prohlížet
5.NBPAutor: Lucie Doležalová
Potravní preference při pastvě koz
květen 2011prohlížet
6.ABPAutor: Ing. Barbora Dvořáková
Faktory ovlivňující potravní návyky dětí
květen 2011prohlížet
7.ADPAutor: Ing. Lucie Fialová
Proteiny ve výživě člověka
duben 2014prohlížet
8.ABPAutor: Ing. Lenka Floková
Zemědělská výroba v regionu Blanska
duben 2012prohlížet
9.ABPAutor: Bc. Adam Friedrischek
Management pastvy ovcí a koz v chráněných územích.
květen 2010prohlížet
10.NBPAutor: Tereza Hájková
Výživa plemenných býků
duben 2012prohlížet
11.ADPAutor: Ing. Soňa Handlová
Pastva ovcí v Moravském krasu
duben 2013prohlížet
12.ABPAutor: Bc. Jana Chládková
Výživa papoušků
duben 2012prohlížet
13.ABPAutor: Ing. Ivana Chovanová
Výživa akvarijních ryb
duben 2014prohlížet
14.ADPAutor: Ing. Ivana Chovanová
Zhodnocení vlivu stanovištních podmínek na obsah organických živin v pastevních porostech
duben 2016prohlížet
15.ABPAutor: Ing. Nikola Jedličková
Faktory ovlivňující potravní návyky adolescentů
duben 2013prohlížet
16.ADPAutor: Ing. Lenka Jurnečková
Vyhodnocení faktorů ovlivňujících chování ovcí na pastvě.
květen 2010prohlížet
17.ADPAutor: Ing. Petra Kaláčková
Pastva ovcí v chráněných oblastech
duben 2016prohlížet
18.ADPAutor: Ing. Lenka Klubalová
Specifika managementu pastvy ovcí v Moravském krasu
duben 2012prohlížet
19.ABPAutor: Ing. Lenka Klubalová
Vliv klimatických podmínek na chování zvířat na pastvě
květen 2010prohlížet
20.ABPAutor: Bc. Ing. Martina Klučková
Zemědělská výroba v Moravském krasu
květen 2010prohlížet
21.NBPAutor: Vladislava Kluchová
Specifika výživy zvířat v podmínkách "trvale udržitelného zemědělství".
květen 2010prohlížet
22.ABPAutor: Ing. Antonín Komárek
Porovnání systémů normování potřeby dusíkatých látek pro skot
duben 2006prohlížet
23.NBPAutor: Kateřina Konšelová
Specifika výživy zvířat v podmínkách "udržitelného rozvoje zemědělství"
duben 2013prohlížet
24.NBPAutor: Kateřina Konšelová
Specifika výživy zvířat v podmínkách "udržitelného rozvoje zemědělství"
duben 2012prohlížet
25.ADPAutor: Ing. Šárka Krčilová
Pastva koz v Moravském krasu
květen 2009prohlížet
26.ABPAutor: Ing. Šárka Krčilová
Výživa dojných plemen koz
duben 2007prohlížet
27.ADPAutor: Ing. Michal Krška
Energetická náročnost zemědělské výroby
květen 2009prohlížet
28.ABPAutor: Ing. Michal Krška
Specifika výživy v ekologických chovech skotu a ovcí
duben 2006prohlížet
29.ADisPAutor: Ing. Oldřich Látal, Ph.D.
Hodnocení využití jetelotravních porostů při odchovu jalovic
červen 2009prohlížet
30.RDPAutor: Bc. Radana Laudátová
Pastva ovcí v Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step
duben 2021prohlížet
31.NBPAutor: Vít Macháček
Struktura krmných dávek na menších farmách
duben 2016prohlížet
32.ADisPAutor: Ing. Vladimír Majer, Ph.D.
Studium vlivu zařazení konzervovaného pivovarského mláta na produkční účinnost krmných dávek u dojnic
červen 2008prohlížet
33.ABPAutor: Ing. Magdaléna Motyková
Potravní preference při pastvě ovcí
květen 2011prohlížet
34.ABPAutor: Ing. Lenka Nastulczyková
Etologie pastvy ovcí ve vztahu k potravní nabídce
duben 2007prohlížet
35.ADPAutor: Ing. Lenka Nastulczyková
Specifika pastvy v Moravském krasu
květen 2009prohlížet
36.ABPAutor: Ing. Markéta Novotná
Etologie pastvy skotu ve vztahu k potravní nabídce.
duben 2007prohlížet
37.ADPAutor: Ing. Markéta Novotná
Pastva masného skotu v Moravském krasu
květen 2009prohlížet
38.ADPAutor: Ing. Barbora Pitnerová
Etologie volné pastvy ovcí
květen 2008prohlížet
39.ABPAutor: Ing. Kateřina Pulkertová
Vliv klimatických změn na nutriční hodnotu travních porostů.
květen 2011prohlížet
40.RDPAutor: Bc. Barbora Smolková
Využití pastvy ovcí pro regeneraci hadcové biocenózy
duben 2020prohlížet
41.ABPAutor: Ing. Veronika Stránská
Význam trvalých travních porostů v marginálních oblastech.
duben 2012prohlížet
42.NDPAutor: Bc. Jozef Súder
Pastva malých přežvýkavců v chráněných oblastech
duben 2017prohlížet
43.NBPAutor: Josef Šimek
Welfare přežvýkavců na pastvě
duben 2017prohlížet
44.ADPAutor: Ing. Zuzana Šuránková
Porovnání různých metod stanovení nutriční hodnoty travních porostů
květen 2008prohlížet
45.NDPAutor: Bc. Gabriela Šuráňová
Zhodnocení vlivu stanovištních podmínek na obsah minerálních živin v pastevních porostech.
duben 2016prohlížet
46.RDPAutor: Bc. Eva Trojanová
Hodnocení managementu pastvy ovcí v chráněných oblastech
duben 2019prohlížet
47.NDisPAutor: Bc. Mgr. Petra Urbanová
Posouzení produkční a mimoprodukční formy pastvy z hlediska výživy
květen 2010prohlížet
48.ABPAutor: Ing. Jana Valíčková
GMO potraviny
duben 2013prohlížet
49.NDPAutor: Ing. Dalibor Zvonek
Pastva ovcí v Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step
duben 2018prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována