Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Identification number: 3143
University e-mail: zdenek.havlicek [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
Head of department - Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Andrea Bartáková
Nemoci paznehtů skotu a jejich prevence
April 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Barvová
Vliv kvality objemných krmiv na kvalitu mléka
February 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Bendeová
Hodnocení výkrmu kuřat s využitím nášlapných vah
March 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Bláha
Mastitidy v chovu zvířat
February 2006Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Bláha
Zdravotní problamatika v chovu dojnic na rodinné farmě
April 2008Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Blahová
Hodnocení mikroklimatických ukazatelů ve vysokoprodukční stáji krav
April 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Blahová
Hygienické aspekty v chovu ovcí
April 2007Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Bohatcová
Hodnocení mikroklimatických ukazatelů ve stájích pro chov drůbeže
February 2006Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Bohatcová
Hodnocení parametrů výkrmu kuřat
April 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Brázdová
Omračování drůbeže
April 2006Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klára Březíková
Předporážkový stres zvířat
April 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Klára Březíková
Předporážkový stres zvířat
March 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Březina
Analýza zdravotního stavu dojnic na mléčné farmě VOD Jetřichovec
April 2009Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radek Březina
Mastitidy v chovu dojnic
April 2007Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Milena Burianová
Hodnocení účinnosti desinfekce končetin dojnic
April 2019Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vlasta Doláková
Hodnocení zdravotního stavu psů ve vztahu k metabolickýcm onemocněním
April 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vlasta Doláková
Onemocnění trávicí soustavy psů
April 2011Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Doležal
Hodnocení zoohygienických parametrů v porodně prasnic
April 2008Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Doležal
Pastva v chovu zvířat
February 2006Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Doležalová
Nemoci kopyt koní
April 2010Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michaela Ďuríčková
Úhyny skotu a prasat v souvislosti s přepravou na jatky z pohledu ochrany zvířat
April 2009Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Egersdorfová
Hodnocení teplotního stresu u dojnic holštýnského plemene
April 2009Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Fedorková
Hodnocení acidobazické rovnováhy selat v závislosti na jejich výživě
April 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Fedorková
Vady koní
April 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Finda
Analýza zoohygienických parametrů v porodně prasnic
April 2009Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Finda
Zoohygiena v chovu prasat
March 2007Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Francusová
Průběh porodu a reprodukční ukazatele Anglického plnokrevníka v Hřebčíně Napajedla
April 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Fröhdeová, Ph.D.
Hodnocení reprodukčních ukazatelů v chovu skotu
April 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Grejcarová
Choroby končetin u koní
February 2006Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tomáš Hamr
Dojivost a kvalita mléka krav
April 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Havranová
Choroby trávicího traktu koní
February 2006Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Hégerová
Koliková onemocnění ve vybraných chovech koní
April 2010Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Hlaváček
Zoohygienické podmínky ustájení koní v záchytných stanovištích agroturistických cest v kraji Vysočina
April 2009Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Holá
Hygienická kvalita mléka
March 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Holá
Možnosti ovlivnění kvality hovězího masa
April 2014Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Veronika Holcnerová
Hodnocení hygieny mléka na vybrané farmě
April 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Chromková
Výskyt průjmových onemocnění u koní
April 2012Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Petr Jakubík
Projevy a prevence nedostatku selenu u zvířat
April 2007Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Michaela Janečková
Prevence chorob končetin skotu
March 2018Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sabina Jašková
Zootechnicko - ekonomické aspekty produkce mléka
April 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Jeřábková
Kožní choroby koní
April 2014Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Julínková
Koliková onemocnění koní
April 2009Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natalie Juráňová
Dysplazie kyčelních kloubů psa
April 2010Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Bc. Ing. Eliška Kabourková, Ph.D.
Vliv lipopolysacharidu a muramyl dipeptidu na lymfocyty mléčné žlázy jalovic
September 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jana Kalandrová
Nejčastější onemocnění koček domácích na území ČR
April 2019Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Kaltounek
Hodnocení průběhu výkrmu kuřat ve vztahu k zoohygienickým podmínkám na vybrané farmě výkrmu kuřat
April 2011Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Kaltounek
Organizace výkrmu brojlerů s ohledem na zoohygienické požadavky
April 2009Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marie Klaclová
Zásady péče o končetiny koní
February 2006Displaying the final thesis
49.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Monika Klimešová
Sledování mastitidních patogenů u vybrané skupiny dojnic
April 2019Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ondřej Klouda
Čistící a dezinfekční účinnost chlorových preparátů používaných k plošné
April 2008Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Klouda
Čištění a sanitace v prvovýrobě mléka
February 2006Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Kocourek
Onemocnění vylučovací soustavy u koček
February 2007Displaying the final thesis
53.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jana Kohotová
Termoregulace zvířat, požadavky zvířat na podmínky prostředí
February 2006Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Kolářová
Hodnocení zdravotního stavu mléčné žlázy v době zaprahnutí a v první fázi laktace
April 2010Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Kolářová
Organizace postupů zaprahování vysokoužitkových dojnic v praktických podmínkách
April 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Kopáček
Ukazatele acidobazické rovnováhy slepic chovaných v různých technologických systémech
April 2005Displaying the final thesis
57.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Gabriela Kosourová
Prevence a léčba mastitid dojnic
April 2019Displaying the final thesis
58.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Oleksandra Kotova
Porovnání technologie chovu prasat v podmínkách České republiky a Ukrajiny
April 2019Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Kovalová
Diferenciální diagnostika nemocí koní
April 2014Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Kráľová
Choroby šlach u koní
April 2015Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lea Krejčí
Ochrana velkých šelem v CHKO Beskydy
February 2006Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alena Krhutová
Problematika salmonel v chovech drůbeže
March 2012Displaying the final thesis
63.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Eliška Křivánková
Zdravotní a ekologické aspekty plastického steliva využívaného v chovu dojnic
September 2017Displaying the final thesis
64.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Irena Langerová
Modelování mikroklimatu stájového prostředí
September 2016Displaying the final thesis
65.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lucie Langová
Analýza výskytu fraktur a jejich léčby
April 2015Displaying the final thesis
66.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lucie Langová
Analýza výskytu fraktur a jejich léčby u anglického plnokrevníka
March 2017Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Lánová
Hygienické aspekty chovu králíků
April 2005Displaying the final thesis
68.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Petra Lattenbergová
Zoohygienické aspekty v chovu telat
March 2008Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Lazarová
Intravitální vlivy na kvalitu mléka
April 2012Displaying the final thesis
70.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Petra Lettlová
Hodnocení výskytu ektoparazitů koček a psů v regionu Jevíčko
April 2019Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimíra Lichevníková
Prevence mastitid dojnic
April 2011Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Lukešová
Analýza, využití a hodnocení přínosu vodicích psů
April 2009Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Lukešová
Diabetes mellitus u psů
February 2007Displaying the final thesis
74.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Josef Mácha
Chov a výkrm masného skotu v ČR
April 2014Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Macháňová
Hodnocení mikroklimatických a klimatických parametrů ve stáji koní v lokalitě Velká u Hranic
March 2013Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Macháňová
Onemocnění dýchacího aparátu koní
April 2011Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Malinovská
Možnosti snížení emise amoniaku ve výkrmu prasat
February 2007Displaying the final thesis
78.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Petra Masařová
Tepelné podmínky v chovu dojnic
March 2018Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šárka Matyášová
Hodnocení parametrů mikroklimatu v chovu králíků
April 2016Displaying the final thesis
80.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jan Mikyska
Zoohygiena ve stáji mléčného skotu
April 2019Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Minaříková
Zoohygienické a preventivní opatření v chovu ovcí
April 2012Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Musilová
Zdravotní problematika v pastevním chovu skotu
April 2010Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miriam Musiolková
Infekční a parazitární onemocnění psů
April 2015Displaying the final thesis
84.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Iryna Nastasyuk
Hodnocení faktorů ovlivňujících ekonomiku produkce mléka
April 2019Displaying the final thesis
85.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Ondřej Navrátil
Hygiena a prevence chorobv chovatelském zařízení exotického ptactva
April 2010Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Navrátil
Hygiena vody v potravinářství
April 2011Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Navrátilová
Komplexní hodnocení zdravotního stavu mléčné žlázy u dojnic
April 2011Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaromír Nedbal
Cross-compliance v chovu skotu
April 2009Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaromír Nedbal
Mikroklimatické podmínky v rekonstruovaném kravíně
April 2011Displaying the final thesis
90.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jiřina Nedělová
Problematika nejčastějších onemocnění končetin dojeného skotu a její prevence
April 2019Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Němcová
Hodnocení produkce mléka
April 2015Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Němcová
Hygiena získávání mléka a jeho kvalita
April 2016Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Niedoba
Hodnocení zdravotního stavu krav chovaných v různých technologických systémech
April 2013Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vlasta Nosková
Hodnocení kvality vod v různých oblastech
April 2009Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vlasta Nosková
Hygiena vody
February 2006Displaying the final thesis
96.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ivana Novotná
Volné po dohodě s vedoucím práce
September 2021Displaying the final thesis
97.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Pavel Novotný
Hodnocení ekonomických ukazatelů výroby mléka
April 2019Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Palásková
Zoohygienické požadavky na ustájení koní
April 2013Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Pavelka
Zoohygiena v chovu prasat
April 2009Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Pecinová
Hodnocení parametrů osvětlení na inseminační stanici kanců
April 2013Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Pecinová
Infekční a parazitární choroby koček vyskytující se v České republice
April 2011Displaying the final thesis
102.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Hana Pecinová
Světelné podmínky v chovech zvířat
September 2017Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Sabina Pořízková
Choroby a vady paznehtu skotu
April 2017Displaying the final thesis
104.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Sabina Pořízková
Zdravotní stav pohybového aparátu skotu na vybrané farmě
April 2019Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dana Prášková
Organizace chovu krav bez tržní produkce mléka na ekofarmách
April 2013Displaying the final thesis
106.Final thesis is in progressBTWritten by (author): František Rod
Hygiena ustájení dojnic
April 2018Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Sísová
Problematika chorob pohybového aparátu koní
February 2009Displaying the final thesis
108.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Pavel Skácel
Model podniku pro chov jatečných králíků
April 2018Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Skácel
Zdravotní problematika v chovech králiků
April 2016Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Slavíková
Vliv intravitálních vlivů na kvalitu mléka
April 2015Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Slezáková
Vývojová ortopedická onemocnění psů
April 2014Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Sodomová
Analýza výskytu, průběhu a léčby kolikových onemocnění koní
April 2012Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Surmová
Boxové ustájení dojnic na farmě ZEVYR, spol. s. r. o.
April 2017Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Světlíková
Onemocnění zubů u koní
April 2013Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Šabršula
Alimentární onemocnění z živočišných produktů
April 2014Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Šikulová
Možnosti eliminace emisí amoniaku v chovech zvířat
April 2008Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Šindelářová
Prevence mastitid krav
April 2009Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Škarková, Ph.D.
Hodnocení mikroklimatických parametrů ve výkrmně prasat s důrazem na možnosti eliminace amoniaku ve výkrmně prasat
April 2010Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Škarková, Ph.D.
Hodnocení mikroklimatických parametrů v chovu prasat
March 2008Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Miroslava Škarková, Ph.D.
Možnosti ovlivnění emise amoniaku v chovech zvířat.
September 2013Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Škarková
Klecové technologie v chovu nosnic
March 2013Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marie Tomášková
Organizace zoohygienických opatření v chovech zvířat
March 2012Displaying the final thesis
123.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jitka Trlicová
Stanovení výživné hodnoty a hygienické jakosti vybraných plodin v závislosti na vegetačním období a způsobu skladování
September 2014Displaying the final thesis
124.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tereza Ťuláková
Zásady péče o mládě a matku
April 2018Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jarmila Váňová
Hodnocení mikroklimatických parametrů ve vybraném chovu prasat
April 2008Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jarmila Váňová
Voda v živočišné výrobě
February 2006Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Taťána Veličková
Mikroklimatické podmínky v chovu králíků
April 2005Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Doubravka Vetešníková
Koliková onemocnění koní
April 2016Displaying the final thesis
129.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Karolína Vomáčková
Vliv chovatelského prostředí na výskyt endoparazitů ovcí na Tišnovsku
April 2019Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Wiszczor
Hodnocení vybraných fyziologických ukazatelů nosnic
April 2005Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Zbožínková
Mikrobiální hodnocení masných polotovarů
April 2011Displaying the final thesis
132.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Šárka Zídková
Intravitální vlivy působící na kvalitu a jakost masa
March 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress