Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc.
Identification number: 3135
University e-mail: ivo.krivanek [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     


Select year:    

The following list contains all recorded conferences the person participated in.

ConferenceYearActivePublications
Matematika, informatika a aplikované vědy MITAV 2014
Matematika, informatika a aplikované vědy MITAV 2014. 2014, Brno.
2014yes
ID 2014 - 40th Food Quality and Safety Conference
Jůzl, Miroslav -- Nedomová, Šárka -- Ingr, Ivo -- Šustová, Květoslava -- Tremlová, Bohuslava -- Jarošová, Alžbeta -- Buchar, Jaroslav -- Dostálová, Jana
XL. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin - "Ingrovy dny 2014". 5. 3. 2014, Mendelova univerzita v Brně (CZ). URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2014
2014yes