Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Michal Černý, CSc.
Identifikační číslo: 3131
Univerzitní e-mail: michal.cerny.utad [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.RBPAutor: Zdeněk Babáček
Současný rozvoj konstrukce valivých ložisek
duben 2020prohlížet
2.NDisPAutor: Ing. Pavel Bartoš
Nedestruktivní určení kvality svarových spojů
září 2014prohlížet
3.NBPAutor: Michal Belák
Korozní rezistence nízkonapěťových a vysokonapěťových transformátorů
duben 2015prohlížet
4.ABPAutor: Ing. et Ing. Tomáš Bílek
Vymezení vibračních charakteristik turbodmychadel a jeho součástí
duben 2015prohlížet
5.ABPAutor: Anna Blažková
Využití nekonvenčních metod nedestruktivního zkoušení při znaleckém hodnocení
duben 2013prohlížet
6.ADPAutor: Ing. Štěpán Brunclík
Měření tvrdosti plastů
duben 2019prohlížet
7.ABPAutor: Ing. Štěpán Brunclík
Vstřikování plastických hmot
duben 2016prohlížet
8.RDPAutor: Bc. Ondřej Brychta
Kompozitní materiál vyztužený skelnými vlákny s různou orientací
duben 2019prohlížet
9.ABPAutor: Bc. Ondřej Brychta
Progresivní konstrukce míchačky stavebních hmot
duben 2016prohlížet
10.ADPAutor: Ing. Stanislav Čechlovský
Atributy vrstvených ocelových materiálů
duben 2012prohlížet
11.ABPAutor: Ing. Stanislav Čechlovský
Vývoj a výroba vrstvených ocelových materiálů
duben 2010prohlížet
12.ABPAutor: Ing. Pavel Černý
Inovace požární techniky
duben 2016prohlížet
13.ADPAutor: Ing. Jan Čupa
Stanovení optimálních řezných podmínek na základě vizulizace řezných odporů
duben 2017prohlížet
14.ADPAutor: Ing. Pavel Dobrovolný
Transformace dynamické odolnosti nerezových ocelí vlivem strukturní nehomogenity
duben 2016prohlížet
15.ABPAutor: Ing. Pavel Dobrovolný
Změna vlastností nerezových ocelí v agresivním prostředí
duben 2014prohlížet
16.ADisPAutor: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.
Korozní a napěťová degradace Al - Mg slitin
květen 2011prohlížet
17.ADisPAutor: Ing. Michal Došek, Ph.D.
Use of modified nanotextiles and noparticles for filtration and treatment of contaminated water
září 2015prohlížet
18.ADPAutor: Ing. Tomáš Drda
Degradace laku atmosferickým a mechanickým opotřebením
duben 2019prohlížet
19.RBPAutor: Jan Drobílek
Progresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikace
duben 2020prohlížet
20.ADPAutor: Ing. Stanislav Duda
Vliv mytí na degradaci laku vozidla a jeho hodnocení
květen 2014prohlížet
21.ADPAutor: Ing. Josef Dvořák
Konstrukce malé zemědělské techniky
duben 2005prohlížet
22.RDisPAutor: Bc. Ing. Jana Dvořáková
Mechanické vlastnosti materiálů pro aditivní technologie.
září 2023prohlížet
23.RBPAutor: Petr Dvořák
Vývoj mazání strojních mechanizmů
duben 2020prohlížet
24.ABPAutor: Bc. Petr Dvořák
Údržba a oprava letecké techniky do střední hnotnostní kategorie
duben 2014prohlížet
25.RBPAutor: Jan Faltýnek
Koncepční návrh moderní nízkopodlažní tramvaje
duben 2020prohlížet
26.ABPAutor: Bc. Michael Forbelský
Komplexní technologie výroby součásti
duben 2017prohlížet
27.ADPAutor: Ing. Radim Fousek
Aplikace diagnostických postupů pro hodnocení rozvoje poškození v oblasti kontaktní únavy
duben 2018prohlížet
28.ABPAutor: Ing. Radim Fousek
Korozní poškození a ztráta funkce strojního zařízení
duben 2016prohlížet
29.ABPAutor: Bc. Jana Fučíková
Posouzení příčin podkorodování nátěrů a rychlosti napadení při anaerobních korozních reakcích
duben 2013prohlížet
30.ADPAutor: Ing. Milan Gloc
Korozní odolnost svarů při cyklickém zatěžování
duben 2006prohlížet
31.ADPAutor: Ing. Benjamín Hajtman
Application of acoustic emission for surface roughness definition
duben 2019prohlížet
32.ABPAutor: Ing. Benjamín Hajtman
Vizualizace textury povrchů
duben 2017prohlížet
33.ADPAutor: Ing. Jan Halbich
Výroba nástrojů pseudopráškovou metalurgií
duben 2011prohlížet
34.ABPAutor: Ing. Jan Halbich
Využití korozivzdorných práškových ocelí ve výrobě nástrojů
duben 2009prohlížet
35.NDPAutor: Bc. Petr Havelka
Vybrané zkoušky tenkých lepených spojů
duben 2011prohlížet
36.ABPAutor: Bc. Petr Havelka
Zkouška odolnosti spoje při lepení tenkých materiálů
duben 2009prohlížet
37.ADPAutor: Ing. Tomáš Havránek
Vizualizace normálového a tečného napětí u lepených spojů
duben 2017prohlížet
38.ABPAutor: Bc. Filip Hladký
Určování textury povrchu obráběné součásti
duben 2016prohlížet
39.ABPAutor: Bc. Roman Hlavenka
Určování textury povrchu obráběné součásti
duben 2012prohlížet
40.RBPAutor: Aleš Holan
Progresivní materiály v aditivní výrobě
duben 2020prohlížet
41.RDPAutor: Bc. Gabriela Honková
Aplikace aditivních technologií ve strojírenství
květen 2021prohlížet
42.RDPAutor: Bc. Gabriela Honková
Nové trendy v oblasti úpravy povrchu ocelových součástí
duben 2020prohlížet
43.ABPAutor: Bc. Gabriela Honková
Progrese v oblasti laserového obrábění
duben 2018prohlížet
44.ABPAutor: Ing. Michal Honzl
Uplatnění čtvercových motorů z pohledu výkonu
duben 2012prohlížet
45.ADisPAutor: Ing. Karel Horák, Ph.D.
Návaznost reziduálního napětí a textury u třískově utvářeného povrchu
září 2012prohlížet
46.ABPAutor: Bc. Pavel Horych
Posuzování možnosti a kvality zajištění závitového spojení eliminací přesahu profilu matice
duben 2013prohlížet
47.NBPAutor: Renata Hořínková
Napěťová odezva při tepelné dilataci kovů
duben 2014prohlížet
48.NBPAutor: Filip Hrnčiar
Měření tangenciálního napětí u nátěrových systémů
duben 2019prohlížet
49.ABPAutor: Bc. Jakub Janda
Řešení protisměrného posilovače a posouzení bezpečnostních rizik
duben 2012prohlížet
50.ADPAutor: Ing. Jiří Jedlička
Provozní predikce životnosti ocelových lan
duben 2007prohlížet
51.NBPAutor: Robin Job
Verifikace tvaru a stability rámu kola
duben 2016prohlížet
52.ABPAutor: Bc. Pavel Katreniak
Adhesivní pevnost zinkových povlaků
duben 2011prohlížet
53.ADPAutor: Bc. Pavel Katreniak
Verifikace kvality zinkových žárových povlaků
duben 2013prohlížet
54.ADPAutor: Ing. Marek Klein
Vizualizace mechanických zkoušek materiálů
duben 2007prohlížet
55.ADPAutor: Ing. Jan Klement
Nové trendy při filtraci paliv pro vznětové motory
duben 2014prohlížet
56.ABPAutor: Bc. Michal Klement
Metal-lock a jeho využití v automobilovém průmyslu
duben 2019prohlížet
57.ADPAutor: Bc. Klára Klučková
Optimalizace podmínek adhezivních korozních zkoušek v odborném znalectví
duben 2016prohlížet
58.ABPAutor: Bc. Klára Klučková
Význam korozních zkoušek při hodnocení degradace kovových součástí a zařízení
duben 2013prohlížet
59.ADisPAutor: Ing. Stanislav Koláček, Ph.D.
Filtrační aspekty nanotextilií
září 2014prohlížet
60.ADPAutor: Ing. Miloslav Koucký
Význam nedestruktivního zkoušení v oblasti hodnocení kvality svarů během procesu
duben 2016prohlížet
61.ADPAutor: Ing. Jan Kraus
Vizualizace procesu tavného svařování
duben 2014prohlížet
62.ADPAutor: Ing. Roman Kreslík
Aspekty dynamického namáhání korozně poškozených Al - Cu slitin
duben 2019prohlížet
63.ABPAutor: Ing. Roman Kreslík
Konstrukce hydraulického podavače
duben 2016prohlížet
64.PBPAutor: Lukáš Kubík
Zvyšování výkonu vznětových a zážehových motorů
duben 2019prohlížet
65.ADPAutor: Ing. Jan Lacko
Mechanické vlastnosti dentálních výplní
duben 2006prohlížet
66.ADPAutor: Ing. Tomáš Langer
Vliv technologie žárového zinkován na kvalitu Zn povlaků
duben 2012prohlížet
67.ABPAutor: Ing. Tomáš Langer
Zkoušení adhesivní pevnosti zinkových povlaků
duben 2011prohlížet
68.ADisPAutor: Ing. Jaroslav Lev, Ph.D.
Použití nanotextilií v zemědělství
červen 2010prohlížet
69.RDPAutor: Bc. Jaroslav Lozrt
Broušení rotačních ploch
duben 2020prohlížet
70.ABPAutor: Bc. Jaroslav Lozrt
Výroba ozubených kol
duben 2016prohlížet
71.NDisPAutor: Ing. Radek Lukůvka
Korozní degradace slévárenských slitin typu Al - Si
září 2013prohlížet
72.ADPAutor: Ing. Michal Marcián
Změna korozních vlastností ochranných povlaků při mechanickém namáhání
duben 2005prohlížet
73.ADPAutor: Ing. Aleš Mazal
Performace rychlosti martenzitické transformace při snímání silových akustických pulsů
duben 2016prohlížet
74.ADPAutor: Ing. Jakub Mejta
Vliv tvorby povrchových vrstev na korozní odolnost ocelí
duben 2007prohlížet
75.RBPAutor: Jakub Minařík
Rozvoj netradičnch ložisek
duben 2020prohlížet
76.RBPAutor: Ondřej Moravčík
Eliminace hluku strojů v provozu
duben 2020prohlížet
77.ADPAutor: Ing. Zdeněk Müller
Technologie výroby zadané součásti tvářením
duben 2007prohlížet
78.ADPAutor: Ing. Monika Nováčková, DiS.
Ovlivnění adheze u protikorozních organických povlaků
duben 2014prohlížet
79.ABPAutor: Ing. Monika Nováčková, DiS.
Vliv kotvícího profilu na adhezi NS a jeho verifikace
duben 2012prohlížet
80.ABPAutor: Bc. Tomáš Novák
Konstrukce obráběcího stroje pro CNC frézování
duben 2019prohlížet
81.RDPAutor: Bc. Tomáš Novák
Mobilní plasmové řezání
duben 2021prohlížet
82.ABPAutor: Bc. Jiří Novotný
Vizualizace vlivu změny geometrie obráběcího nástroje
duben 2013prohlížet
83.ABPAutor: Bc. Jiří Ošťádal
Akceptace výsledků měření adheze u nátěrových systémů
duben 2016prohlížet
84.ADPAutor: Ing. Michael Pejčoch
Aspekty protikorozní ochrany podvozku automobilů
duben 2005prohlížet
85.RDisPAutor: Ing. Nela Pejřilová
Vliv povrchových vrstev na mechanické vlastnosti materiálu
září 2018prohlížet
86.ADPAutor: Ing. Rostislav Petran
Vliv úpravy povrchu na životnost nátěrových systémů
duben 2005prohlížet
87.NBPAutor: Pavol Petrík
Broušení sendvičových materiálů
duben 2010prohlížet
88.ADPAutor: Ing. Peter Petrík
Ovlivnění kvality žárových povlaků
duben 2007prohlížet
89.ABPAutor: Ing. Jan Pištora
Měření hloubky průniku indentoru s využitím deformační odezvy
duben 2015prohlížet
90.ADPAutor: Ing. Jan Pištora
Verifikace souběžného měření odezvy plastické deformace
duben 2017prohlížet
91.ABPAutor: Ing. Jan Pliska
Slitinové povlaky na bázi mikrolamel Zn
duben 2006prohlížet
92.ADPAutor: Ing. Jan Pliska
Slitinové povlaky s mikrolamelami zinku
duben 2009prohlížet
93.ADPAutor: Ing. Roman Požár
Rozvoj materiálového poškození při záběru ozubených kol a jeho vizualizace
duben 2009prohlížet
94.ABPAutor: Ing. Roman Požár
Vizualizace záběru ozubených kol
duben 2007prohlížet
95.ABPAutor: Ing. Milan Prášek
Synergické aspekty mezních stavů strojních součástí
duben 2017prohlížet
96.ABPAutor: Ing. Erik Příkazský
Broušení povlakovaných materiálů
duben 2017prohlížet
97.ADPAutor: Ing. Erik Příkazský
Zkoušení penetrační vlastnosti vybraných ocelí s využitím nedestruktivního zkoušení
duben 2019prohlížet
98.ADPAutor: Ing. Lukáš Raichl
Korozní a pevnostní vlastnosti Al - Cu slitin
duben 2019prohlížet
99.NBPAutor: Radek Řeřucha
Protikorozní ochrana podvozku
květen 2015prohlížet
100.ABPAutor: Bc. Martin Sláma
Akustický signál při zkoušce v odtrhu
duben 2010prohlížet
101.NBPAutor: Michaela Sobotková
Odborné posouzení opotřebení součásti z pohledu hodnocení kvality mazacího systému
duben 2013prohlížet
102.NBPAutor: Jan Starý
Inteligentní tlumení rázů
duben 2017prohlížet
103.NBPAutor: Soňa Straková, DiS.
Tendence laboratorního a provozního měřění tvrdosti ocelí v oblasti odborného znalectví
duben 2012prohlížet
104.ADPAutor: Ing. Miroslava Svobodová
Vliv povrchového kalení u nízkolegovaných ocelí
duben 2008prohlížet
105.ABPAutor: Ing. Miroslava Svobodová
Vliv povrchového kalení u nízkolegovaných ocelí
duben 2006prohlížet
106.NBPAutor: Nikolas Ševčík
Aktuální rozvoj konstrukce radiálních valivých ložisek
duben 2020prohlížet
107.ADPAutor: Ing. Radim Šmak
Vliv tepelného zpracování na vybrané mechanické vlastnosti oceli
duben 2019prohlížet
108.ADPAutor: Ing. Zdeněk Šmitka
Aplikace nýtových spojů v korozním prostředí
duben 2006prohlížet
109.NDisPAutor: Ing. Zbyněk Šoch
Monitoring korozní degradace svarů
srpen 2009prohlížet
110.ADPAutor: Ing. Zbyněk Šoch
Ochrana svarů proti korozní degradaci
duben 2006prohlížet
111.ABPAutor: Ing. Radek Šťastný
Konstrukce jednoválcového zážehového motoru
duben 2016prohlížet
112.ADPAutor: Ing. Radek Šťastný
Konstrukce lisovacího nástroje pro automobilový průmysl
duben 2018prohlížet
113.ABPAutor: Bc. Martin Švéda
Ultralehké létající zařízení pro snímkování zemědělského terénu
duben 2019prohlížet
114.ABPAutor: Ing. Miloslav Tálský
Konstrukce vanové korby
duben 2012prohlížet
115.ABPAutor: Ing. Jaromír Tlačbaba, Ph.D.
Charakter zdroje AE při korozní degradaci a jeho lokalizace
duben 2009prohlížet
116.ADPAutor: Ing. Jaromír Tlačbaba, Ph.D.
Koroze oceli a její lokalizace NDT metodou - AE
duben 2011prohlížet
117.ADisPAutor: Ing. Jaromír Tlačbaba, Ph.D.
Využití akustické emise v zemědělství
září 2014prohlížet
118.ABPAutor: Bc. Michal Urbanec
Jištění šroubového spoje
duben 2011prohlížet
119.ADPAutor: Ing. Pavel Vala
Vliv UV záření na stabilitu duplexních vrstev
duben 2008prohlížet
120.ABPAutor: Ing. Pavel Vala
Vliv UV záření na stabilitu duplexních vrstev
duben 2006prohlížet
121.ABPAutor: Bc. Aleš Valehrach
Perspektivní konstrukční materiály
duben 2016prohlížet
122.ADPAutor: Ing. Miroslav Vališka
Poznatky z oblasti vysokocyklové únavy materiálu aplikovatelné v expertním inženýrství
duben 2014prohlížet
123.ADisPAutor: Mgr. David Varner, Ph.D.
Acoustic Emission During Static Bending of Wood Specimens
září 2012prohlížet
124.ABPAutor: Bc. Nikol Vernerová
Ekonomické aspekty katodové ochrany
duben 2015prohlížet
125.ADPAutor: Ing. Václav Veselý
Průběžné sledování opotřebení obráběcího nástroje
duben 2018prohlížet
126.ADPAutor: Ing. Jaroslav Vlach
Vliv dynamického zatěžování na kvalitu zinkových povlaků
duben 2005prohlížet
127.NBPAutor: Ruben Vosouch
Tangenciální napětí a přilnavost u nátěrových systémů
duben 2007prohlížet
128.ADisPAutor: doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.
Abrazivní opotřebení zušlechtěné litiny
červen 2006prohlížet
129.ADPAutor: Ing. Martin Zvolský
Snímání akustického signálu
duben 2005prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována