Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Černý, CSc.
Identification number: 3131
University e-mail: michal.cerny.utad [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Pavel Bartoš
Nedestruktivní určení kvality svarových spojů
September 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Belák
Korozní rezistence nízkonapěťových a vysokonapěťových transformátorů
April 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Tomáš Bílek
Vymezení vibračních charakteristik turbodmychadel a jeho součástí
April 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Anna Blažková
Využití nekonvenčních metod nedestruktivního zkoušení při znaleckém hodnocení
April 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štěpán Brunclík
Měření tvrdosti plastů
April 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štěpán Brunclík
Vstřikování plastických hmot
April 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Ondřej Brychta
Kompozitní materiál vyztužený skelnými vlákny s různou orientací
April 2020Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Brychta
Progresivní konstrukce míchačky stavebních hmot
April 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Čechlovský
Atributy vrstvených ocelových materiálů
April 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Čechlovský
Vývoj a výroba vrstvených ocelových materiálů
April 2010Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Černý
Inovace požární techniky
April 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Čupa
Stanovení optimálních řezných podmínek na základě vizulizace řezných odporů
April 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Dobrovolný
Transformace dynamické odolnosti nerezových ocelí vlivem strukturní nehomogenity
April 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Dobrovolný
Změna vlastností nerezových ocelí v agresivním prostředí
April 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.
Korozní a napěťová degradace Al - Mg slitin
May 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Došek, Ph.D.
Use of modified nanotextiles and noparticles for filtration and treatment of contaminated water
September 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Drda
Degradace laku atmosferickým a mechanickým opotřebením
April 2019Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jan Drobílek
Progresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikace
April 2020Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Duda
Vliv mytí na degradaci laku vozidla a jeho hodnocení
May 2014Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Josef Dvořák
Konstrukce malé zemědělské techniky
April 2005Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Bc. Ing. Jana Dvořáková
Mechanické vlastnosti materiálů pro aditivní technologie.
September 2023Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Dvořák
Údržba a oprava letecké techniky do střední hnotnostní kategorie
April 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michael Forbelský
Komplexní technologie výroby součásti
April 2017Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radim Fousek
Aplikace diagnostických postupů pro hodnocení rozvoje poškození v oblasti kontaktní únavy
April 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radim Fousek
Korozní poškození a ztráta funkce strojního zařízení
April 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Fučíková
Posouzení příčin podkorodování nátěrů a rychlosti napadení při anaerobních korozních reakcích
April 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Gloc
Korozní odolnost svarů při cyklickém zatěžování
April 2006Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Benjamín Hajtman
Application of acoustic emission for surface roughness definition
April 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Benjamín Hajtman
Vizualizace textury povrchů
April 2017Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Halbich
Výroba nástrojů pseudopráškovou metalurgií
April 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Halbich
Využití korozivzdorných práškových ocelí ve výrobě nástrojů
April 2009Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Petr Havelka
Vybrané zkoušky tenkých lepených spojů
April 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Havelka
Zkouška odolnosti spoje při lepení tenkých materiálů
April 2009Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Havránek
Vizualizace normálového a tečného napětí u lepených spojů
April 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Hladký
Určování textury povrchu obráběné součásti
April 2016Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Hlavenka
Určování textury povrchu obráběné součásti
April 2012Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Aleš Holan
Progresivní materiály v aditivní výrobě
April 2020Displaying the final thesis
38.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Gabriela Honková
Aplikace aditivních technologií ve strojírenství
May 2021Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Gabriela Honková
Nové trendy v oblasti úpravy povrchu ocelových součástí
April 2020Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gabriela Honková
Progrese v oblasti laserového obrábění
April 2018Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Honzl
Uplatnění čtvercových motorů z pohledu výkonu
April 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Karel Horák, Ph.D.
Návaznost reziduálního napětí a textury u třískově utvářeného povrchu
September 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Horych
Posuzování možnosti a kvality zajištění závitového spojení eliminací přesahu profilu matice
April 2013Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Renata Hořínková
Napěťová odezva při tepelné dilataci kovů
April 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Filip Hrnčiar
Měření tangenciálního napětí u nátěrových systémů
April 2019Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Janda
Řešení protisměrného posilovače a posouzení bezpečnostních rizik
April 2012Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Jedlička
Provozní predikce životnosti ocelových lan
April 2007Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Robin Job
Verifikace tvaru a stability rámu kola
April 2016Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Katreniak
Adhesivní pevnost zinkových povlaků
April 2011Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Pavel Katreniak
Verifikace kvality zinkových žárových povlaků
April 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Klein
Vizualizace mechanických zkoušek materiálů
April 2007Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Klement
Nové trendy při filtraci paliv pro vznětové motory
April 2014Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Klement
Metal-lock a jeho využití v automobilovém průmyslu
April 2019Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Klára Klučková
Optimalizace podmínek adhezivních korozních zkoušek v odborném znalectví
April 2016Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klára Klučková
Význam korozních zkoušek při hodnocení degradace kovových součástí a zařízení
April 2013Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Stanislav Koláček, Ph.D.
Filtrační aspekty nanotextilií
September 2014Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloslav Koucký
Význam nedestruktivního zkoušení v oblasti hodnocení kvality svarů během procesu
April 2016Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Kraus
Vizualizace procesu tavného svařování
April 2014Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Kreslík
Aspekty dynamického namáhání korozně poškozených Al - Cu slitin
April 2019Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Kreslík
Konstrukce hydraulického podavače
April 2016Displaying the final thesis
61.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Lukáš Kubík
Zvyšování výkonu vznětových a zážehových motorů
April 2019Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Lacko
Mechanické vlastnosti dentálních výplní
April 2006Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Langer
Vliv technologie žárového zinkován na kvalitu Zn povlaků
April 2012Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Langer
Zkoušení adhesivní pevnosti zinkových povlaků
April 2011Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jaroslav Lev, Ph.D.
Použití nanotextilií v zemědělství
June 2010Displaying the final thesis
66.Final thesis is submittedDTWritten by (author): Bc. Jaroslav Lozrt
Broušení rotačních ploch
April 2020Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jaroslav Lozrt
Výroba ozubených kol
April 2016Displaying the final thesis
68.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Radek Lukůvka
Korozní degradace slévárenských slitin typu Al - Si
September 2013Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Marcián
Změna korozních vlastností ochranných povlaků při mechanickém namáhání
April 2005Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aleš Mazal
Performace rychlosti martenzitické transformace při snímání silových akustických pulsů
April 2016Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Mejta
Vliv tvorby povrchových vrstev na korozní odolnost ocelí
April 2007Displaying the final thesis
72.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jakub Minařík
Rozvoj netradičnch ložisek
April 2020Displaying the final thesis
73.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ondřej Moravčík
Eliminace hluku strojů v provozu
April 2020Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeněk Müller
Technologie výroby zadané součásti tvářením
April 2007Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Nováčková, DiS.
Ovlivnění adheze u protikorozních organických povlaků
April 2014Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Nováčková, DiS.
Vliv kotvícího profilu na adhezi NS a jeho verifikace
April 2012Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Novák
Konstrukce obráběcího stroje pro CNC frézování
April 2019Displaying the final thesis
78.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tomáš Novák
Mobilní plasmové řezání
April 2021Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Novotný
Vizualizace vlivu změny geometrie obráběcího nástroje
April 2013Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Ošťádal
Akceptace výsledků měření adheze u nátěrových systémů
April 2016Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michael Pejčoch
Aspekty protikorozní ochrany podvozku automobilů
April 2005Displaying the final thesis
82.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Nela Pejřilová
Vliv povrchových vrstev na mechanické vlastnosti materiálu
September 2018Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rostislav Petran
Vliv úpravy povrchu na životnost nátěrových systémů
April 2005Displaying the final thesis
84.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Pavol Petrík
Broušení sendvičových materiálů
April 2010Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Petrík
Ovlivnění kvality žárových povlaků
April 2007Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Pištora
Měření hloubky průniku indentoru s využitím deformační odezvy
April 2015Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Pištora
Verifikace souběžného měření odezvy plastické deformace
April 2017Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Pliska
Slitinové povlaky na bázi mikrolamel Zn
April 2006Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Pliska
Slitinové povlaky s mikrolamelami zinku
April 2009Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Požár
Rozvoj materiálového poškození při záběru ozubených kol a jeho vizualizace
April 2009Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Požár
Vizualizace záběru ozubených kol
April 2007Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Prášek
Synergické aspekty mezních stavů strojních součástí
April 2017Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erik Příkazský
Broušení povlakovaných materiálů
April 2017Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Příkazský
Zkoušení penetrační vlastnosti vybraných ocelí s využitím nedestruktivního zkoušení
April 2019Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Raichl
Korozní a pevnostní vlastnosti Al - Cu slitin
April 2019Displaying the final thesis
96.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Radek Řeřucha
Protikorozní ochrana podvozku
May 2015Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Sláma
Akustický signál při zkoušce v odtrhu
April 2010Displaying the final thesis
98.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michaela Sobotková
Odborné posouzení opotřebení součásti z pohledu hodnocení kvality mazacího systému
April 2013Displaying the final thesis
99.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Starý
Inteligentní tlumení rázů
April 2017Displaying the final thesis
100.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Soňa Straková, DiS.
Tendence laboratorního a provozního měřění tvrdosti ocelí v oblasti odborného znalectví
April 2012Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Svobodová
Vliv povrchového kalení u nízkolegovaných ocelí
April 2008Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Svobodová
Vliv povrchového kalení u nízkolegovaných ocelí
April 2006Displaying the final thesis
103.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Nikolas Ševčík
Aktuální rozvoj konstrukce radiálních valivých ložisek
April 2020Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radim Šmak
Vliv tepelného zpracování na vybrané mechanické vlastnosti oceli
April 2019Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeněk Šmitka
Aplikace nýtových spojů v korozním prostředí
April 2006Displaying the final thesis
106.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Zbyněk Šoch
Monitoring korozní degradace svarů
August 2009Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zbyněk Šoch
Ochrana svarů proti korozní degradaci
April 2006Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radek Šťastný
Konstrukce jednoválcového zážehového motoru
April 2016Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Šťastný
Konstrukce lisovacího nástroje pro automobilový průmysl
April 2018Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Švéda
Ultralehké létající zařízení pro snímkování zemědělského terénu
April 2019Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miloslav Tálský
Konstrukce vanové korby
April 2012Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaromír Tlačbaba, Ph.D.
Charakter zdroje AE při korozní degradaci a jeho lokalizace
April 2009Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaromír Tlačbaba, Ph.D.
Koroze oceli a její lokalizace NDT metodou - AE
April 2011Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jaromír Tlačbaba, Ph.D.
Využití akustické emise v zemědělství
September 2014Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Urbanec
Jištění šroubového spoje
April 2011Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Vala
Vliv UV záření na stabilitu duplexních vrstev
April 2006Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Vala
Vliv UV záření na stabilitu duplexních vrstev
April 2008Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Aleš Valehrach
Perspektivní konstrukční materiály
April 2016Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Vališka
Poznatky z oblasti vysokocyklové únavy materiálu aplikovatelné v expertním inženýrství
April 2014Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. David Varner, Ph.D.
Acoustic Emission During Static Bending of Wood Specimens
September 2012Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikol Vernerová
Ekonomické aspekty katodové ochrany
April 2015Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Václav Veselý
Průběžné sledování opotřebení obráběcího nástroje
April 2018Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Vlach
Vliv dynamického zatěžování na kvalitu zinkových povlaků
April 2005Displaying the final thesis
124.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ruben Vosouch
Tangenciální napětí a přilnavost u nátěrových systémů
April 2007Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.
Abrazivní opotřebení zušlechtěné litiny
June 2006Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Zvolský
Snímání akustického signálu
April 2005Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress