Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Identification number: 3110
University e-mail: sedlakp [at] node.mendelu.cz
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)
Contracted Worker - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Full characteristics of cumbustion engine and its use in vehicle operation
Written by (author): Ing. Pavel Kopr
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Opponent:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Úplná charakteristika spalovacího motoru a její využití při provozu vozidla.
Summary:Tato diplomová práce je zpracovaná na téma "Úplná charakteristika spalovacího motoru a její využití při provozu vozidla." Pojednává o tepelné bilanci zážehového motoru. Práce je rozdělaná na dvě části. V první části diplomové práce se zaměřuji na jednotlivé části vozidla, které přímo souvisí s tepelnou bilancí, jako jsou motor, chladící soustava a výfuková soustava. Tyto části vozidla se budu snažit blíže popsat a rozdělit. V druhé části diplomové práce je popisována metodika měření tepelné bilance na zážehovém motoru v motorové zkušebně Ústavu techniky a automobilové dopravy Mendelovy univerzity v Brně. Práce se zaměřuje na spotřebu paliva, změny v teplotách chladicí kapaliny, nasávaného vzduchu a výfukových plynů a na výpočet tepelné bilance.
Key words:tepelná bilance, úplná charakteristika, motor, chladící soustava, výfuková soustava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc..