Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Identifikační číslo: 3110
Univerzitní e-mail: sedlakp [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Úplná charakteristika spalovacího motoru a její využití při provozu vozidla.
Autor: Ing. Pavel Kopr
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Úplná charakteristika spalovacího motoru a její využití při provozu vozidla.
Abstrakt:Tato diplomová práce je zpracovaná na téma "Úplná charakteristika spalovacího motoru a její využití při provozu vozidla." Pojednává o tepelné bilanci zážehového motoru. Práce je rozdělaná na dvě části. V první části diplomové práce se zaměřuji na jednotlivé části vozidla, které přímo souvisí s tepelnou bilancí, jako jsou motor, chladící soustava a výfuková soustava. Tyto části vozidla se budu snažit blíže popsat a rozdělit. V druhé části diplomové práce je popisována metodika měření tepelné bilance na zážehovém motoru v motorové zkušebně Ústavu techniky a automobilové dopravy Mendelovy univerzity v Brně. Práce se zaměřuje na spotřebu paliva, změny v teplotách chladicí kapaliny, nasávaného vzduchu a výfukových plynů a na výpočet tepelné bilance.
Klíčová slova:tepelná bilance, úplná charakteristika, motor, chladící soustava, výfuková soustava

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc..