Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Identification number: 3110
University e-mail: sedlakp [at] node.mendelu.cz
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)
Contracted Worker - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Complete characteristic of the engine and its use in vehicle operation
Written by (author): Ing. Radek Macek
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Opponent:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Úplná charakteristika motoru a její využití v provozu vozidla.
Summary:Tématem mé diplomové práce je měření parametrů motoru traktoru pomocí vývodového hřídele a sestavení úplné charakteristiky motoru. V literárním přehledu jsou dle dostupné literatury popsány druhy charakteristik spalovacích motorů. Dále je zde popsána teorie tvorby směsi a spalování u vznětových motorů, druhy palivových soustav vznětových motorů a způsoby přeplňování. Praktická část práce je zaměřena na měření základních parametrů motoru traktoru New Holland T7050 AutoCommand. Z naměřených hodnot je poté sestavena úplná charakteristika motoru. Měření bylo uskutečněno v laboratořích Mendelovy univerzity v Brně. V závěru jsou výsledky měření přeneseny do grafů a doplněny příslušnými komentáři.
Key words:charakteristiky, palivová soustava vznětového motoru, vývodový hřídel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc..