Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Identification number: 3110
University e-mail: sedlakp [at] node.mendelu.cz
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)
Contracted Worker - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Electronic management of diesel engine fuel system
Written by (author): Ing. Tomáš Drlík
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Opponent:Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Elektronické systémy řízení palivové soustavy vznětových motorů
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá palivovými soustavami moderních vznětových motorů. Je zaměřena zejména na elektronické řízení těchto palivových soustav. Cílem práce je podrobně rozebrat vybrané typy palivových soustav a vysvětlit jejich činnost. V úvodu práce je stručně popsána historie vznětových motorů a oblasti vyuţití těchto tepelných strojů. Dále je všeobecně popsáno elektronické řízení motoru a rozebrána jednotlivá čidla, pouţívaná u většiny typů palivových soustav. Další část se jiţ věnuje konkrétnímu typu palivové soustavy a to vstřikování s elektronicky řízeným rotačním vstřikovacím čerpadlem Bosch VP44. Je zde popsána činnost systému a na jednotlivých částech systému popsány elektronické systémy. Nejpodrobněji se práce zabývá systémem COMMON-RAIL, který je rovněţ rozebrán a detailně popsán. V závěru práce jsou popsány perspektivy vznětových motorů do budoucna.
Key words:přímé vstřikování, vstřikování paliva, vstřikovací čerpadlo, vznětový motor, COMMON-RAIL, elektronické řízení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc..