Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Identifikační číslo: 3110
Univerzitní e-mail: sedlakp [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Elektronické systémy řízení palivové soustavy vznětových motorů
Autor: Ing. Tomáš Drlík
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Oponent:Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Elektronické systémy řízení palivové soustavy vznětových motorů
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá palivovými soustavami moderních vznětových motorů. Je zaměřena zejména na elektronické řízení těchto palivových soustav. Cílem práce je podrobně rozebrat vybrané typy palivových soustav a vysvětlit jejich činnost. V úvodu práce je stručně popsána historie vznětových motorů a oblasti vyuţití těchto tepelných strojů. Dále je všeobecně popsáno elektronické řízení motoru a rozebrána jednotlivá čidla, pouţívaná u většiny typů palivových soustav. Další část se jiţ věnuje konkrétnímu typu palivové soustavy a to vstřikování s elektronicky řízeným rotačním vstřikovacím čerpadlem Bosch VP44. Je zde popsána činnost systému a na jednotlivých částech systému popsány elektronické systémy. Nejpodrobněji se práce zabývá systémem COMMON-RAIL, který je rovněţ rozebrán a detailně popsán. V závěru práce jsou popsány perspektivy vznětových motorů do budoucna.
Klíčová slova:přímé vstřikování, vstřikování paliva, vstřikovací čerpadlo, vznětový motor, COMMON-RAIL, elektronické řízení

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc..