Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Identification number: 3110
University e-mail: sedlakp [at] node.mendelu.cz
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)
Contracted Worker - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Combined transport
Written by (author): Ing. Lukáš Tunka, Ph.D.
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Opponent:Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Kombinovaná doprava
Summary:Bakalářská práce "Kombinovaná doprava" poskytuje literární přehled systémů kombinované dopravy zaměřených na silniční a železniční dopravu, tedy na technologii země -- země. Je rozdělena do dvou hlavních částí. První část obsahuje podrobnou analýzu základních používaných systémů a upozorňuje na jejich hlavní výhody a nevýhody. Druhá část se věnuje novým, perspektivním řešením kombinované dopravy.
Key words:inovativní přepravní systémy, kombinovaná doprava, technologie, silnice, železnice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc..