Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Identification number: 3110
University e-mail: sedlakp [at] node.mendelu.cz
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)
Contracted Worker - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title: Emissions vehicles motors
Written by (author): Ing. et Ing. Jan Mikulášek
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Opponent:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Emise vozidlových motorů.
Summary:Emise vozidlových motorů jsou v dnešní době velmi sledovanou a stále se rozvíjející tématikou. Pro obsáhlost výše zmíněné problematiky je tato diplomová práce zaměřena především na vznětové motory traktorů a s nimi související výfukové exhaláty. Úvodní teoretická část popisuje princip činnosti čtyřdobého vznětového motoru, přípravu směsi i průběh spalování tohoto agregátu. Dále jsou v práci popsány jednotlivé složky chemických, akustických emisí a také metody měření kouřivosti motoru. Přiblížena je zde i oblast snižování množství škodlivých látek ve spalinách vznětových motorů pracovních strojů podle předpisů norem Stage, Tier a různé technologie směřující k eliminování výfukových emisí. Závěrečná praktická část popisuje, vyhodnocuje měření emisí a výkonnostních hodnot motoru traktoru John Deere 5080RN, které se uskutečnilo na vozidlové válcové zkušebně Ústavu techniky a automobilové dopravy v areálu Mendelovy univerzity Brno.
Key words:kouřivost, úplná charakteristika, vznětový motor, výfukové plyny, emise

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc..