Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Identifikační číslo: 3110
Univerzitní e-mail: sedlakp [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Emise vozidlových motorů.
Autor: Ing. et Ing. Jan Mikulášek
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Emise vozidlových motorů.
Abstrakt:Emise vozidlových motorů jsou v dnešní době velmi sledovanou a stále se rozvíjející tématikou. Pro obsáhlost výše zmíněné problematiky je tato diplomová práce zaměřena především na vznětové motory traktorů a s nimi související výfukové exhaláty. Úvodní teoretická část popisuje princip činnosti čtyřdobého vznětového motoru, přípravu směsi i průběh spalování tohoto agregátu. Dále jsou v práci popsány jednotlivé složky chemických, akustických emisí a také metody měření kouřivosti motoru. Přiblížena je zde i oblast snižování množství škodlivých látek ve spalinách vznětových motorů pracovních strojů podle předpisů norem Stage, Tier a různé technologie směřující k eliminování výfukových emisí. Závěrečná praktická část popisuje, vyhodnocuje měření emisí a výkonnostních hodnot motoru traktoru John Deere 5080RN, které se uskutečnilo na vozidlové válcové zkušebně Ústavu techniky a automobilové dopravy v areálu Mendelovy univerzity Brno.
Klíčová slova:kouřivost, úplná charakteristika, vznětový motor, výfukové plyny, emise

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc..