Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Identifikační číslo: 3110
Univerzitní e-mail: sedlakp [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Stanovení parametrů osobního automobilu na válcovém dynamometru.
Autor: Ing. Pavel Král
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Oponent:Ing. Tomáš Šmerda, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Stanovení parametrů osobního automobilu na válcovém dynamometru.
Abstrakt:Cílem diplomové práce je stanovení parametrů osobního automobilu na válcovém dynamometru. V úvodu jsou typy dynamometrů, jejich princip činnosti a rozdělení na motorové a válcové zkušebny. Poté následuje popis zkušebny na Mendelově univerzitě a parametry zkoušeného vozidla NISSAN PATROL GR Wagon. V závěru je vyhodnocení naměřených hodnot pasivních ztrát a ztrátových výkonů vozidla a vyhodnocení statických zkoušek výkonu pro pohon 4x2 a 4x4. Naměřené a vypočítané hodnoty jsou zaneseny do tabulek a grafů. Na konci diplomové práce jsou v příloze uvedeny grafy z kalibrací a statických zkoušek.
Klíčová slova:výkony na kolech, síly na kolech, ztrátové výkony, dynamometr, výkon motoru, pasivní ztráty

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc..