Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Identification number: 3110
University e-mail: sedlakp [at] node.mendelu.cz
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)
Contracted Worker - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evulation technical parametrs vehicles
Written by (author): Ing. Marek Matějík
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Opponent:prof. Ing. František Bauer, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hodnocení technických parametrů vozidel
Summary:Cílem této práce je popis hodnocení technických parametrů vozidel a to převážně parametrů motoru. Jsou zde popsány přístroje, měřidla a metody, které se používají ke zjišťování otáček, výkonu motoru, rychlosti a hnacích charakteristik vozidel. Tyto parametry jsou převážně zjišťovány na válcových zkušebnách. Podrobněji je zde popsána metodika měření výkonu motoru na válcové zkušebně MZLU v Brně
Key words:výkon motoru, motor , točivý moment

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc..