Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Identifikačné číslo: 3110
Univerzitný e-mail: sedlakp [at] node.mendelu.cz
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externý učiteľ - Agronomická fakulta
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Agronomická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Měření parametrů vozidlových motorů
Autor: Ing. Petr Doškař
Pracovisko: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Měření parametrů vozidlových motorů
Abstrakt:V mé bakalářské práci popisuji problematiku měření parametrů vozidlových motorů. Uvádím současný stav v oblasti měření motorů, metodiku měření a celkové zhodnocení řešeného problému. V metodice jsou uvedeny podmínky měření, zařízení, s nímž se měření provádí, vlastní měřící metody a vyhodnocení měření. Měření se provádí v několika oblastech – měření výkonu motoru, měření emisí a měření spotřeby paliva. Na závěr uvádím celkové zhodnocení dané problematiky.
Kľúčové slová:motor, výkon, spotřeba, emise

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc..