Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Identification number: 3110
University e-mail: sedlakp [at] node.mendelu.cz
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)
Contracted Worker - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Measuring parameters of vehicle engines
Written by (author): Ing. Petr Doškař
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Opponent:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Měření parametrů vozidlových motorů
Summary:V mé bakalářské práci popisuji problematiku měření parametrů vozidlových motorů. Uvádím současný stav v oblasti měření motorů, metodiku měření a celkové zhodnocení řešeného problému. V metodice jsou uvedeny podmínky měření, zařízení, s nímž se měření provádí, vlastní měřící metody a vyhodnocení měření. Měření se provádí v několika oblastech – měření výkonu motoru, měření emisí a měření spotřeby paliva. Na závěr uvádím celkové zhodnocení dané problematiky.
Key words:motor, výkon, spotřeba, emise

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc..