Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Identification number: 3110
University e-mail: sedlakp [at] node.mendelu.cz
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)
Contracted Worker - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Ambrož
Měření úplné charakteristiky motoru a její využití v provozu vozidla.
April 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miloš Ambrož
Palivové systémy vznětových motorů.
April 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vít Bílek
Komunikace řídicích jednotek motoru s PC -- sběr a analýza dat
April 2007Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Březina
VYHODNOCENÍ EKONOMIKY PROVOZU VOZIDEL V MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÉ DOPRAVĚ
April 2006Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karel Červinka
Porovnání parametrů motorů na kapalná a plynná paliva.
April 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Doškař
Měření parametrů vozidlových motorů
April 2006Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lucie Drlíková
Sledování produkčních parametrů na plantážích rychle rostoucích dřevin
May 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Drlík
Elektronické systémy řízení palivové soustavy vznětových motorů
April 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jindřich Dušek
Hodnocení parametrů vícepalivových motorů
April 2006Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Vladimír Fryc
Energetické využití vybraný druhů rychle rostoucích dřevin
May 2010Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Iva Haklová
Alternativní zdroje energie
April 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Petra Hlaváčová
Perspektivní paliva pro vozidlové motory.
April 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Holý
Hodnocení vlivu biopaliva na parametry vznětového motoru
April 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Hrazdira
Palivové systémy zážehových motorů.
April 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Hrazdira
Porovnání parametrů motorů na kapalná a plynná paliva.
April 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Hub
Ekologické aspekty provozu mobilních energetických prostředků.
April 2007Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Jelínek
Hodnocení emisí motorových vozidel.
April 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Jelínek
Vliv změny seřízení na parametry motoru
May 2010Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcel Jícha
Možnosti využití dat z digitální sítě traktoru při tahových zkouškách
April 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Jurečka
Měření úplné charakteristiky vznětového motoru a její využití při provozu vozidla.
April 2008Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Kadlec
Měření úplné charakteristiky motoru s využitím dat ze sítě vozidla.
April 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bohumil Kintl
Hodnocení zatížení traktorového motoru v provozu
April 2008Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jindřich Klaška, DiS.
Hodnocení vlivu biopaliva na parametry vznětového motoru
April 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Klimčuk
Vypracování metodiky hodnocení vybraných parametrů traktorových motorů.
April 2007Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Kolegarová
Hybridní pohony vozidel
April 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Kateřina Kolegarová
Hybridní pohony vozidel
April 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Kopr
Úplná charakteristika spalovacího motoru a její využití při provozu vozidla.
April 2015Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Kotlas
Využití signálů ze sítě CAN - BUS vozidla v provozních podmínkách
April 2012Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Csongor Kotra
Posouzení vlivu etanolu na tepelnou bilanci zážehového motoru.
April 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Kozman
Hnací ústrojí hybridních vozidel
April 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Král
Stanovení parametrů osobního automobilu na válcovém dynamometru.
April 2011Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Krejčí
Měření parametrů traktorového motoru a využití výsledků v praxi
April 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Libor Krejčí
Měření emisí zážehových motorů.
April 2009Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Krchňavý
Využití dat ze sítě CAN ke stanovení zatížení motoru v provozu.
April 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kršek
Metody stanovení parametrů motoru a jejich vliv na provoz vozidla
April 2007Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Křikava
Elektronické řízení spalovacích motorů a jeho vliv na ekonomiku provozu.
April 2007Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kutálek
Hodnocení vlivu paliva na parametry motoru
April 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Macek
Úplná charakteristika motoru a její využití v provozu vozidla.
April 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeněk Mach
Parametry vznětových motorů a jejich vliv na provoz vozidla.
April 2009Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Makovský
Vyhodnocení základních parametrů vozidlového vznětového motoru.
April 2011Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Malec
Plynulé převodovky vozidel
April 2011Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Matějík
Analýza zatížení vozidlového motoru v provozu.
April 2009Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Matějík
Hodnocení technických parametrů vozidel
April 2007Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Jan Mikulášek
Emise vozidlových motorů.
April 2011Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Jan Mikulášek
Porovnání parametrů motorů na kapalná a plynná paliva.
April 2009Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Václav Mikulášek
Parametry ovlivňující účinnost brzd osobních automobilů
May 2010Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karel Mucha
Tuning a jeho vliv na parametry motoru
May 2010Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivo Neischl
Variabilní hnojení průmyslovými hnojivy v systému "PRECISION FARMING"
April 2005Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Němec
HODNOCENÍ VÝKONNOSTNÍCH A ENERGETICKÝCH PARAMETRŮ TRAKTOROVÝCH SOUPRAV.
April 2006Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Využití palubních počítačů pro stanovení parametrů traktorových souprav
June 2007Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Paráček
Stanovení parametrů motocyklového motoru na válcovém dynamometru
April 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Pechanec
Měření úplné charakteristiky vznětového motoru a její využití při provozu vozidla.
April 2006Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Pláteník
Měření úplné charakteristiky vznětového motoru a její využití při provozu vozidla.
April 2005Displaying the final thesis
54.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Polášek
Plynulé převodovky vozidel
April 2009Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Analýza změn výstupních parametrů motorů při spalování paliva E85
September 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Puchnar
Alternativní pohony motorových vozidel
April 2012Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Ráček
Vozidlové převodovky
April 2008Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Rozlivka
Převodová ústrojí motorových vozidel
April 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Václav Růžička
Posouzení vlivu paliva na parametry zážehového motoru.
April 2015Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Řezník
Systémy pohonu všech kol u osobních automobilů
April 2012Displaying the final thesis
61.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jiří Sedlář
Hybridní pohon silničních vozidel.
April 2009Displaying the final thesis
62.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Antonín Skřivánek
Optimalizace regulačního systému spalovacího motoru ve vztahu k použitému palivu
October 2014Displaying the final thesis
63.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Staněk
Perspektivní paliva pro vozidlové motory.
April 2009Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Starý
Hodnocení parametrů motoru provozovaného na benzín a etanol
April 2012Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jaroslav Špánek
Podvozky motorových vozidel
May 2010Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Štěpánek
Využití GPS v provozu vozidel
April 2006Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Štěpánek
Využití satelitní navigace v provozu vozidel.
April 2008Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Štěpánek
Vliv biopaliva na parametry vozidlového motoru
April 2012Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavel Štěrba, Ph.D.
Problematika měření spotřeby paliva a vliv pomocných pohonů na její velikost v autobusech hromadné dopravy
November 2009Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Šustr, Ph.D.
Elektronické asistenční systémy osobních automobilů
April 2012Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Tomšej
Hodnocení parametrů vícepalivových motorů
April 2008Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Tomšej
Pasivní bezpečnost osobních automobilů
April 2006Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Trtek
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu strojů na zpracování půdy
April 2006Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Tunka, Ph.D.
Kombinovaná doprava
April 2012Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Tunka, Ph.D.
Vyhodnocení emisí traktorového vznětového motoru
April 2014Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Tuza
Biopaliva pro vozidlové spalovací motory.
April 2012Displaying the final thesis
77.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Vavřín
Palivové systémy vznětových motorů
April 2011Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dalibor Večeřa
Vyhodnocení vlivu použitého materiálu brzd na jejich účinnost
April 2014Displaying the final thesis
79.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Milan Víteček
Pozemní kombinovaná doprava
April 2014Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Zimmer
Návrh řešení logistiky montážního závodu
April 2005Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marek Žák, Ph.D.
Optimalizace parametrů vozidlového motoru
September 2012Displaying the final thesis
82.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Žlebek
Hybridní pohony vozidel
April 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress