Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Identification number: 3108
University e-mail: jiri.pospisil [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Curriculum vitae     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Libor Ampapa
Manipulace s materiálem
April 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Anděl
Technika a technologie sklizně pícnin
March 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jan Augustin
Technické a ekonomické aspekty sklizně stébelnatých materiálů
April 2020Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Augustin
Technologie sklizně pícnin
April 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ludvík Balát
Možnosti využití odpadního dřeva a dalších odpadů z vinařství
April 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Balušík
Technicko-ekonomické aspekty sestavy strojních linek s lisy
April 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Balušík
Využití systémů GPS u techniky pro pěstování rostlin
April 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Bazgier
Využití elektronických systémů pro řízení provozu strojů
April 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. BcA. Roman Bílek
Elektronické systémy sledování vozidel
April 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karel Bláha
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
April 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karel Bláha
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
May 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Blažek
Dopravní systémy při sklizni zrnin
April 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zdenka Boháčová
Bezpečnost cyklistů na pozemních komunikacích
April 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Borovička
Doprava materiálu v zemědělství
April 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Bravenec
Vliv konstrukčních prvků komunikace na bezpečnost silničního provozu
April 2009Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Brychta
Technologie aplikace kapalných organických hnojiv
April 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aleš Buček
Technické prostředky k provádění dopravního průzkumu
April 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Buchta
Dopravní telematika
May 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Bulla
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
April 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Buršík
Využití systémů GPS u techniky pro pěstování rostlin
April 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Coufalová
Nakládání s odpady z údržby komunikací
April 2018Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Coufalová
Nakládání s uličními smetky a zeminami po údržbě silnic
April 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaromír Čech
Technika a technologie dopravy potravin
April 2006Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Dalík
Vliv kvality práce drtiče slámy na technologie zakládání porostu
April 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Dalík
Vliv vybraných technických prvků sklízecí mlátičky na její technicko-ekonomické parametry
April 2007Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Děchtěrenko
Energetická náročnost výroby kukuřičné siláže
April 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Děchtěrenko
Technicko-ekonomické aspekty zakládání porostů zrnin systémem strip-till
April 2015Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jan Dohnálek
Vliv sklízecích ústrojí sklízecí mlátičky na sklizňové ztráty
April 2020Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Petr Doskočil
Elektronické mýtné
April 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Duba
Technické a ekonomické aspekty sklizně řepky
April 2017Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Duba
Vliv sklízecích ústrojí sklízecí mlátičky na ekonomiku jejího provozu
April 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Libor Dvořák
Vliv pracovních podmínek dopravních prostředků na životnost jejich technických prvků
April 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Fasora
Vliv stavebně technického řešení komunikace na bezpečnost silničního provozu
April 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radek Fasora
Využití systémů GPS u techniky pro pěstování rostlin
April 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Lukáš Fila
Elektronické mýtné
April 2011Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Fusek
Manipulace s materiálem s využitím manipulátorů
April 2011Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Grones
Vliv umístění vjezdů a výjezdů na pozemních komunikacích
April 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Renata Halámková
Komunální technika pro malé a střední obce
April 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Hejl
Technika pro svoz komunálního odpadu
April 2011Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Hofmanová
Vliv zpoplatnění komunikací na přepravu zemědělských komodit
April 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Blanka Horáková
Elektronické systémy sledování vozidel
April 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milena Hošťálková
Životnost technických prvků komunální techniky
April 2013Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Hrabal
Využití systémů přesného určování polohy stroje u techniky pro pěstování rostlin
April 2019Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Chládek
Manipulace s materiálem v technologiích rostlinné výroby
April 2017Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jiří Chmelař
Vzdělávání řidičů jako prvek bezpečnosti a ekologizace provozu vozidel
April 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Jambor
Vliv sklízecích ústrojí sklízecí mlátičky na ekonomiku jejího provozu
April 2013Displaying the final thesis
47.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Jelínek
Technika a technologie sklizně pícnin
April 2019Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marek Jelínek
Technika pro svoz a skládkování domovního odpadu
April 2008Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Kadeřávek
Manipulace s materiálem
April 2011Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Václav Keprt
Technika a technologie manipulace s dřevní hmotou
April 2006Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Knápek
Dopraví obslužnost mikroregionu
April 2009Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Knotek
Využití systémů přesného určování polohy stroje pro řízení nasazení techniky
April 2019Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radomír Kocáb
Vliv řešení komunikace na bezpečnost provozu
April 2011Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Koníček
Dopravní prostředky pro manipulaci s materiálem v rostlinné výrobě
April 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Koníček
Vliv pojezdového ústrojí zemědělské techniky na utužení půdy
April 2015Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kovář
Optimalizace manipulace s materiálem v zemědělském podniku
April 2014Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kovář
Využití teleskopického manipulátoru v komunální sféře
April 2012Displaying the final thesis
58.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tomáš Kozdas
Využití dopravní telematiky při řízení provozu v sídelních oblastech
May 2020Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kozel
Vliv seřízení sklízecí mlátičky na sklizňové ztráty
April 2016Displaying the final thesis
60.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tomáš Krajíček
Optimalizace pohybu mobilní techniky po pracovišti
April 2020Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Krumpholc
Autobusy MHD a bezpečnost silničního provozu
May 2010Displaying the final thesis
62.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jaroslav Křižka
Využití elektronických systémů v řízení techniky pro pěstování rostlin
April 2020Displaying the final thesis
63.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lenka Kuczmanová
Produkce biomasy k energetickým účelům
April 2007Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Kummer
Využití GIS v dopravních systémech
April 2014Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kupský
Technika pro svoz komunálního odpadu
April 2015Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Adam Langer
Pasivní a aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
May 2014Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bronislav Loubek
Vliv dopravy na životní prostředí
April 2014Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Macek, DiS.
Komunální technika pro údržbu travnatých ploch
April 2013Displaying the final thesis
69.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Matěj Macek
Využití systémů GPS u techniky pro pěstování rostlin
April 2019Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeněk Mahovský
Vliv sklízecích ústrojí sklízecí mlátičky na sklizňové ztráty
April 2011Displaying the final thesis
71.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Petr Machytka
Schvalování vozidel k provozu na veřejných komunikacích
April 2014Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Malinka
Využití systémů GPS u techniky pro pěstování rostlin
April 2010Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Man
Využití létajících bezpilotních prostředků v zemědělství
April 2016Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Michalicová
Technika pro svoz komunálního odpadu
April 2012Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Molva
Technicko-ekonomické aspekty sestavy sklizňových strojních linek s ohledem na jejich výkonnost
April 2009Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Molva
Vliv konstukce sklízecí mlátičky na ekonomiku jejího provozu
April 2011Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Mucha
Polní cesty - dopravní systémy v krajině
April 2017Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Nedoma
Vliv parametrů pozemku na výkonnost sklízecí mlátičky
April 2018Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Němec
Systém sběru a nakládání komunálním odpadem v Jindřichově Hradci
April 2009Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Novák
Využití teleskopického manipulátoru v komunální sféře
April 2019Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Novotný
Vliv parametrů porostu na práci sklízecí mlátičky
April 2016Displaying the final thesis
82.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Radim Ondrák
Využití systémů určování polohy stroje v technologiích RV
April 2008Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Iva Ošmerová
Technika pro svoz komunálního odpadu
April 2013Displaying the final thesis
84.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Vít Pálenský
Optimalizace vybavení strojového parku pro ŠZP Žabčice
April 2008Displaying the final thesis
85.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lukáš Pašek
Technika pro svoz komunálního odpadu
April 2016Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Paveska
Technologie a technika pro setí zrnin
April 2015Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Paveska
Vliv parametrů použité techniky na ekonomiku pěstování obilovin
April 2017Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Pelíšek
Manipulačí prostředky pro manipulaci s materiálem v technologiích rostlinné produkce
April 2013Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Pernica
Vliv pracovních podmínek stroje na přesnost stanovení jeho polohy
May 2010Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Pernica
Využití systémů určování polohy stroje v technologiích RV
April 2008Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Perničková
Stavebně technické uspořádání prvků komunikace - vliv na bezpečnost provozu
April 2012Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Petrek
Vplyv pracovných podmienok stroja na presnosť stanovenia jeho polohy
April 2017Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Píša
Využití teleskopického manipulátoru
April 2019Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vít Pospíšek
Konstrukční řešení pojezdových ústrojí manipulátorů
April 2012Displaying the final thesis
95.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Procházka
Technické prostředky pro stanovení vlhkosti rostlinných materiálů
April 2014Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radek Rácz
Technika pro údržbu zeleně
April 2012Displaying the final thesis
97.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Rigó
Technologie a technika pro setí zrnin
April 2015Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kamil Sedlák
Využití systémů GPS u techniky pro pěstování rostlin
April 2010Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Schaffer
Vliv pracovní rychosti secí soupravy na kvalitu její práce
April 2015Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Skála, DiS.
Pasivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
April 2013Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Skřivánek
Vliv řešení komunikace na bezpečnost nemotorové dopravy
April 2014Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Skula
Axiální mlátící ústrojí sklízecích mlátiček
April 2011Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Skula
Možnosti využití automatizačních prvků sklízecích mlátiček
April 2015Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Sláma
Automatizační a regulační prvky sběracích vozů
April 2013Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Sláma
Technickoekonomické hodnocení nových technologií zakládání porostu
April 2015Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Složil
Elektronické mýtné - využití pro řízení dopravy v intravilánu
April 2014Displaying the final thesis
107.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Veronika Smejkalová
Stroje pro čistění speciálních plodin
April 2008Displaying the final thesis
108.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Petr Sova
Využití systémů GPS u techniky pro pěstování rostlin
April 2020Displaying the final thesis
109.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Josef Stehlík
Využití traktoru a nákladního automobilu v technologické dopravě zemědělského podniku
April 2009Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Svatoň
Elektronické mýtné
April 2013Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Svoboda
Využití samojízdných strojů v technologiích rostlinné výroby
April 2016Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vojtěch Šauer
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
April 2014Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Šauer
Vliv stavebně technického řešení nemotorové komunikace na bezpečnost silničního provozu
April 2016Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Šebesta
Vliv stavebně technického řešení komunikace na bezpečnost silničního provozu
May 2010Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Šimek
Technika pro údržbu komunikací a zeleně v sídelních útvarech
April 2008Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Šlampa
Vliv podmínek práce stroje na přesnost řízení jeho pohybu
April 2015Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zdeněk Šmíd
Možnosti využití automatizačních prvků sklízecích strojů
April 2019Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Šponer
Vliv stavebně technického řešení komunikace na bezpečnost silničního provozu
April 2012Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Štefaník
Technika pro svoz a skládkování domovního odpadu
April 2006Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Štětina
Využití systémů GPS u techniky pro pěstování rostlin
April 2012Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Šustr, Ph.D.
Komunální technika pro údržbu veřejné zeleně
April 2014Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Švábová
Technika pro dopravu potravin
April 2014Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Švec
Technicko-ekonomické aspekty nasazení sklízecích mlátiček v podmínkách zemědělství ČR
April 2007Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Tejkl
Technologie sklizně pícnin
April 2018Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Trhlík
Využití teleskopického manipulátoru
May 2010Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Trtek
Technologická doprava při sklizni zrnin
April 2008Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Tuza
Elektronické mýtné
April 2014Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radim Vala
Technicko-ekonomické aspekty sestavy strojních linek pro zakládání porostu
April 2019Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Veleba
Vliv uspořádání prvků komunikace na bezpečnost provozu
May 2018Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Vencel
Automatizační a regulační prvky sklízecích mlátiček
April 2013Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Vencel
Vliv sklízecích ústrojí sklízecí mlátičky na sklizňové ztráty
April 2015Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Vrabec
Označování dopravních situací na pozemních komunikacích
April 2014Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vojtěch Vrabec
Vliv konstrukčních prvků vozovky na její bezpečnost
April 2012Displaying the final thesis
134.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Vrba
Využití systémů GPS u tecniky pro pěstování rostlin
April 2013Displaying the final thesis
135.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Vybíhal
Technika pro údržbu zeleně
April 2013Displaying the final thesis
136.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lenka Zapletalová
Likvidace odpadů ze zdravotnických zařízení
April 2018Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Zástěrová
Systém sběru a nakládání komunálním odpadem ve Žďáru nadd Sázavou
April 2009Displaying the final thesis
138.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Zeman
Vliv pracovních podmínek stroje na životnost jeho technických prvků
April 2013Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Zemek
Vliv sklízecích ústrojí na parametry sklízecí mlátičky
April 2014Displaying the final thesis
140.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matěj Zítka
Vliv stavebně technického řešení komunikace na bezpečnost silničního provozu
April 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress