Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Identification number: 3108
University e-mail: jiri.pospisil [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

     Lesson          Publications     
Curriculum vitae          
     

This page shows the preview of the selected CV.

 
Interní evaluační zpráva za rok 2006

Identifikace osoby     
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
DAFEE FA, ext ILE

Členství v univerzitních orgánech     
Rector's Advisory Board
člen
Scientific Council
člen
Academic Senate
předseda
Rector's Advisory Board
člen
Scientific Council
člen
Academic Senate (Faculty of AgriSciences)člen

Řešené projekty     
Snižování dopadů a rizik na životní prostředí a získávání informací pro kvalifikované rozhodování metodami precizního zeměd...
Obhájený
člen řešitelského týmu-řešitel
58 výs.
Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství
Obhájený
řešitel16 výs.

Ostatní publikační činnost     
POSPÍŠIL, J. Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu. In: KAVKA, M. Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu: technologické, technické a ekonomické normativní ukazatele. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2006. p. 348--352. ISBN 80-7271-163-6.
POSPÍŠIL, J. Vliv úpravy pokosu vojtěšky na rychlost jejího vysychání. In PETERKA, A. -- CELJAK, I. -- MÁLEK, P. -- VÁVRA, V. Aktuální problémy využívání zemědělské techniky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2006, p. 74--78. ISBN 80-7040-861-8.

Vedené závěrečné práce     
Jaromír ČechTechnika a technologie dopravy potravinDiplomová práce
Václav KeprtTechnika a technologie manipulace s dřevní hmotou
Diplomová práce
Roman Štefaník
Technika pro svoz a skládkování domovního odpadu
Diplomová práce

 
Datum: 09/25/2020